Ferenc pápa vasárnap délben: Jézus a saját örömét adja nekünk!

Ferenc pápa – 2020. július 5., vasárnap | 15:49

Július 5-én a déli Angelus elimádkozásakor a Szentatya a vasárnapi evangéliumról elmélkedve hangsúlyozta, hogy az egész Egyháznak szelídnek és alázatosnak kell lennie, el kell vinnie Jézus örömét, örömhírét a szegényeknek, az egyszerű embereknek. Az Úrangyala után pedig többek között azonnali tűzszünetet kért az egész világon.

Ferenc pápa teljes beszédének fordítását közreadjuk.

Kedves testvérek, jó napot kívánok!

A mai, vasárnapi evangéliumi szakasz (vö. Mt 11,25–30) három részre tagolható: Jézus mindenekelőtt egy magasztaló és hálaadó himnuszt zeng az Atyának, amiért kinyilatkoztatta a szegényeknek és az egyszerűeknek a mennyek országának titkát; aztán feltárja a közte és az Atya között meglévő bensőséges és egyedülálló kapcsolatot; végül pedig arra hív, hogy menjünk hozzá, kövessük őt, hogy megkönnyebbülést találjunk.

Először is Jézus az Atyát dicséri, mert országának, országa igazságának titkait elrejtette „a bölcsek és tanultak elől” (Mt 11,25). Ironikus éllel nevezi így őket, mivel azt hiszik, hogy bölcsek, okosak, pedig – sok esetben – zárva van a szívük.

Az igazi bölcsesség a szívből is származik, nemcsak eszmék megértését jelenti: az igazi bölcsesség a szívbe is belép. És ha te tömérdek dolgot ismersz is, de a szíved bezárod, akkor nem vagy bölcs!

Jézus azt mondja, hogy Atyjának titkai a „kicsik” előtt vannak feltárva, vagyis azok előtt, akik bizalommal megnyílnak üdvhozó igéje előtt, akik megnyitják szívüket az üdvhozó ige előtt, akik érzik, hogy szükségük van őrá, akik mindent tőle várnak. Bizalommal meg kell nyitnunk szívünket az Úr előtt!

Ezután Jézus elmagyarázza, hogy mindent az Atyától kapott, és „Atyámnak” hívja, hogy a vele való kapcsolatának egyediségére utaljon. Ugyanis csak a Fiú és az Atya között létezik teljes viszonosság: az egyik ismeri a másikat, az egyik a másikban él. Ám ez az egyedülálló közösség olyan, mint egy kibomló virág, hogy ingyenesen felfedje szépségét és jóságát. És akkor elhangzik Jézus hívása: „Jöjjetek hozzám…” (Mt 11,28). Tovább akarja adni, amit az Atyából merít. Az igazságot akarja nekünk adni, és Jézus igazsága mindig ingyenes: ajándék, a Szentlélek, az Igazság.

Ahogyan az Atya a „kicsinyeket” részesíti előnyben, Jézus is az „elfáradtak és elnyomottak” felé fordul. Sőt magát is közéjük sorolja, mert ő „szelíd és alázatos szívű” (Mt 11,29), ilyennek mondja magát. Mint az első és harmadik boldogmondásban, az egyik az alázatosakról, a lélekben szegényekről, a másik a szelídekről szól (vö. Mt 5,3.5): Jézus szelídsége!

Jézus ilyen, „szelíd és alázatos”, nem a lemondóan kesergők mintaképe, nem is egyszerűen áldozat, hanem az az Ember, aki „szívből” éli ezt az állapotot, teljes áttetszőségben az Atya szeretete, azaz a Szentlélek felé.

Ő a „lélekben szegények” mintaképe, és az evangélium összes többi „boldogjának”, akik teljesítik Isten akaratát és tanúságot tesznek az ő országáról.

Aztán Jézus azt mondja, hogy ha hozzá megyünk, felfrissülést találunk: a „felfrissülés”, melyet Krisztus az elfáradtaknak és elnyomottaknak kínál, nem csupán pszichológiai megkönnyebbülés vagy bőséges könyöradomány, hanem a szegények abból fakadó öröme, hogy hirdették nekik az örömhírt és egy új emberiség építői lehetnek. Ez a megkönnyebbülés: az öröm, az öröm, melyet Jézus ad nekünk. Ez egyedülálló öröm, az az öröm, amely őt magát eltölti. Ez az üzenet valamennyiünkhöz, minden jóakaratú emberhez szól. Jézus ma is ezzel az üzenettel fordul a világhoz, mely azokat magasztalja, akik gazdagok és hatalmasok. Hányszor mondjuk: „Ó, de szeretnék olyan lenni, mint az a férfi, az a nő, aki gazdag, nagy hatalommal rendelkezik, mindene megvan!” A világ a gazdagokat és a hatalmasokat magasztalja, az eszközökben sem válogat, az emberi személyt és annak méltóságát is lábbal tiporja. Mindennap látjuk ezt, a lábbal tiport szegényeket.

Ez üzenet az Egyház számára, amelynek gyakorolnia kell az irgalmasság cselekedeteit, evangelizálnia kell a szegényeket, szelídnek és alázatosnak kell lennie.

Az Úr azt akarja, hogy Egyháza ilyen legyen, vagyis, hogy mi ilyenek legyünk!

Mária, a legalázatosabb és a legnagyobb a teremtmények között, esdje ki nekünk Istentől a szív bölcsességét, hogy fel tudjuk ismerni jeleit életünkben, és részesülhessünk azokban a titkokban, amelyek el vannak rejtve az önteltek elől, de feltárulnak az alázatosak előtt.

A Szentatya szavai az Angelus elmondása után:

Kedves testvérek!

Ezen a héten az Egyesült Nemzetek Szervezetének Biztonsági Tanácsa határozatot fogadott el, amely intézkedéseket tartalmaz a koronavírus pusztító következményeinek kezelésére, különösen a [fegyveres] konfliktusok közt élő területeken. Dicséretes a felhívás a világméretű és azonnali tűzszünetre, amely lehetővé tenné az elengedhetetlen békét és biztonságot a sürgetően szükséges humanitárius segítségnyújtáshoz. Kívánom, hogy ezt a döntést ténylegesen és haladéktalanul végre is hajtsák a sok szenvedő ember érdekében. A Biztonsági Tanácsnak ez a határozata legyen az első bátor lépés a békés jövő felé!

Szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, rómaiak és más országokból érkezett zarándokok! Külön is köszöntöm a lengyeleket: Isten hozott benneteket! Áldásomat adom a Mária Rádió nagy zarándoklatára a częstochowai kegyhelyre, mely jövő szombaton, Szent II. János Pál születésének századik évfordulója alkalmából lesz a „Mindent Máriára bíztam” mottóval. Áldás erre a zarándoklatra!

Áldott vasárnapot kívánok mindenkinek! Kérlek benneteket, ne feledkezzetek el imádkozni értem! Jó étvágyat az ebédhez! Viszontlátásra!

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria