Főpásztori látogatás a bánrévei katolikus iskolában és tagintézményeiben

Hazai – 2023. március 30., csütörtök | 15:32

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Serényfalván, a Szent Mihály Katolikus Általános Iskola Móra Ferenc Tagiskolájában kezdte főpásztori látogatását Ternyák Csaba egri érsek március 29-én. Ezt követően az anyaintézményben, a bánrévei Szent Mihály Katolikus Általános Iskolában és annak szintén Bánrévén található, Szent Ágnesről elnevezett tagóvodájában fogadták a főpásztort.

A főpásztori látogatás alkalmából mondott beszédében Buriné Halászi Mónika, a bánrévei Szent Mihály Katolikus Általános Iskola Móra Ferenc Tagiskolájának intézményvezetője kiemelte a pedagógusok oktató-nevelő munkáját, mellyel mind a tehetséggondozásra, mind a felzárkóztatásra nagy hangsúlyt fektetnek.

2012-ben került az Egri Főegyházmegye fenntartásába a bánrévei Szent Mihály Katolikus Általános Iskola és annak bánrévei is serényfalvi tagintézménye (a serényfalvi Móra Ferenc-tagiskola és a bánrévei Szent Ágnes-tagóvoda).

A jubileum alkalmából szentmise keretében adtak hálát Bánrévén, a Magyarok Nagyasszonya-templomban.

Ternyák Csaba érsek az ember Istennel kötött szövetségét állította prédikációjának középpontjába. Mint mondta, nincs annál nagyobb öröm, mint amikor az embernek szövetségese van. Mi a legnagyobbal, Istennel kötöttünk szövetséget; az ő barátsága és az igazság megismerése fontos a hívő ember életében. Erre a kapcsolatra segítenek eljutni a katolikus oktatási intézmények, a hittanórák és a szentmise. A szentmise – mely segít feltölteni a lelkünket, hogy tegyük a jót, mások életébe örömet vigyünk – életünk erőforrása is.

A szertartást követően Serfőzőné Kozma Erika intézményvezető bemutatta a bánrévei Szent Ágnes Tagóvodát. Ismertette: 2017 óta, amikor egyházi fenntartásba került az óvoda, a nevelési, oktatási célok között kiemelt helyet kap az erkölcsi értékekre nevelés. Jelenleg 45 óvodás gyermekről 4 óvodapedagógus és 3 dajka gondoskodik.

Az óvodások énekes, táncos műsorral mutatkoztak be a vendégeknek.

A főpásztor az anyaintézménybe, a bánrévei Szent Mihály Katolikus Általános Iskolába is ellátogatott, ahol elsőként Riz Gábor, a térség országgyűlési képviselője szólt a jelenlévőkhöz. Beszédében a fiatalokat a tanulás, tudás iránti vágyra biztatta, a szülőknek pedig köszönetet mondott, hogy gyermeküket katolikus szellemben nevelik.

Hajdu Gábor polgármester felidézte a tíz évvel ezelőtti időszakot, amikor főegyházmegyei fenntartásba kerültek az intézmények; majd a Szentírás olvasására biztatta a jelenlévőket, hiszen, mint mondta, Jézus szavai adnak kapaszkodót, biztos jövőt az embernek.

Bán János iskolaigazgató sorra vette a tanév ünnepeit, eseményeit; beszámolt a tanulmányi és sportversenyek eredményeiről, és örömét fejezte ki, hogy a hitre nevelésnek köszönhetően a fiatalok is összetartóbbak lettek.

A köszöntésekre reflektálva Ternyák Csaba érsek a hit és az értelem, tudás átadására biztatta a pedagógusokat. Örömét fejezte ki, hogy tíz évvel ezelőtt szövetséget kötött a két egymással szemben álló épület, a templom és az iskola. Ha az ember szíve és értelme szövetségre lép egymással, akkor minden a helyére kerül, rendeződnek az élet dolgai – fogalmazott a főpásztor. – Az a feladata az iskolának, hogy egyensúlyba hozza a hitre nevelést és a tárgyi tudás átadását, hogy a jövő generációja erős alapokon állva nézzen szembe az élet kihívásaival.

A jubileum alkalmából három versenyt hirdetett a bánrévei katolikus iskola. A hittan-, a rajz- és a fogalmazási verseny győztesei jutalomban részesültek.

Az ünnepséget az iskola tanulóinak kulturális műsora zárta.

Forrás: Egri Főegyházmegye

Fotó: Szent Mihály Katolikus Általános Iskola, Bánréve

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria