Fordított piramis – Ferenc pápa és a világegyház szinodális folyamata

Nézőpont – 2021. június 24., csütörtök | 16:00

Jan-Heiner Tück bécsi dogmatikaprofesszor a Neue Zürcher Zeitungban értékelte a 2021 és 2023 között meghirdetett világméretű folyamatot.

A Katolikus Egyházat egyre több feszültség hatja át. Afrikában és Ázsiában másként hisznek az emberek, mint Európában. Nyugat-Európában is másként, mint Kelet-Európában. Nehéz feladat, és centralista eszközökkel nem is lehet megoldani, hogy a sokféleség visszanyesése nélkül megmaradjon az egyház egysége. Ferenc pápa már korán felismerte ezt. Már pápasága elején létrehozta a bíborosi tanácsot és támogatta a szinodális folyamatokat.

Mégis meglepetésként hatott, amikor a 84 éves pápa pünkösdkor szinodális folyamatot rendelt el a világegyházban. Nyoma sincs annak, hogy belefáradt volna hivatalába!

A projekt októberben kezdődik, és két éven át először regionális, majd kontinentális, végül pedig világegyházi szinten fog zajlani. Lezárulni a 2023 októberében rendezett püspöki szinódussal fog.

A Synodus episcoporum című dokumentum a következő alcímet viseli: Szinodális egyházért. Közösség, részvétel, misszió. A három kulcsfogalom kész programot fogalmaz meg. A közösség az egymással eucharisztikus közösségben álló helyi egyházak világméretű hálózatára emlékeztet, s egyidejűleg nemet mond sok főpásztor azon kísértésére, hogy bégető báránykákként kezelje a hívőket. A részvétel arra vonatkozik, hogy

az Egyház minden tagja szerepet kap, különösen a laikusok. A misszió a pápának ahhoz a felszólításához kapcsolódik, hogy ne ragaszkodjunk régi kiváltságokhoz, de az öncélúnak tűnő reformfolyamatokat is megkérdőjelezi.

Ferenc pápa szerint a szinodalitás nem olyan, mint a modern demokráciák parlamentarizmusa. A parlamentáris rendszerben a képviseltek képviselőket választanak maguknak. A nép a szuverén. A Katolikus Egyház püspöki alapszerkezete nem enged teret a parlamentarizmus teljes átvételének. Az Egyházban is vannak választások, de a papi hivatás és az egyházi rend szentsége nem többségi döntésen alapul. A szinodális folyamatoknak támaszt kell nyújtaniuk a püspöki tekintély gyakorlásához, a hivatali hatalom időleges átruházása sohasem lehet cél.

Mások meghallgatásának szinodális kultúráját Ferenc pápa a fordított piramis képével fejezte ki. A hierarchia csúcsa lefelé fordul, hogy a legfőbb pásztor a nyájhoz tudja fordítani a fülét. Ferenc pápa úgy tekint magára, mint aki először is megkeresztelt a megkereszteltek között, majd püspök a püspökök között, végül pedig pápa, aki csak akkor gyakorolja teljhatalmát, ha már mindenkit meghallgatott.

Forrás és fotó: Vigilia Szerkesztőség Facebook-oldala

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria