Helytörténeti pályázatot hirdetnek a Szent Jobb 1938-as országjárásáról

Kultúra – 2019. január 7., hétfő | 9:54

A Honismereti Szövetség és a Magyar Nemzeti Múzeum helytörténeti pályázatot hirdet amatőr kutatók számára, Szent István király kultusza a 20. században témában. A pályázat beküldési határideje: 2019. április 30.

1938-ban országos ünnepségekkel emlékeztek meg Szent István halálának 900. évfordulójáról. A Szent István-emlékévhez kapcsolódóan került sor a budapesti eucharisztikus világkongresszus megrendezésére, amelyet számtalan további rendezvény és megemlékezés követett. Ezek közül országos jelentősége miatt is kiemelkedik Szent István ereklyéje, a Szent Jobb országjárása.

A rendezvénysorozat 1938. május 31-én vette kezdetét az ereklye esztergomi útjával. A Szent Jobb számára egy különleges, a magyar szentek alakjaival díszített vagont készítettek, amely különvonatként – a köznyelvben „Aranyvonat” – vitte el a relikviát az ország különböző településeire, ahol ünnepélyes keretek között fogadták, bizonyos helyeken közszemlére tették, illetve szentmisét tartottak a tiszteletére, ugyanakkor az áthaladó szerelvényt a kisebb településeken is feldíszített állomások és tisztelgés fogadták. Az országjárás során a Szent Jobbot Mészáros János érseki helytartó, a Szent Jobb őre kísérte, de több utazáson Angelo Rotta apostoli nuncius, illetve Serédi Jusztinián hercegprímás is részt vett.

1938. május 31. és július 7. között a Szent Jobb több körutat téve az alábbi településeken állt meg hosszabb időre: Esztergom, Székesfehérvár, Kaposvár, Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Pécs, Bátaszék, Baja, Szekszárd, Vác, Győr, Hegyeshalom, Pápa, Szombathely, Sopron, Kiskőrös, Kalocsa, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kiskunfélegyháza, Szeged, Hódmezővásárhely, Kecskemét, Cegléd, Abony, Szolnok, Békéscsaba, Gyula, Szajol, Püspökladány, Debrecen, Nyíregyháza, Füzesabony, Mezőkövesd, Eger, Gyöngyös és Hatvan.

1939. április 29. és május 13. között a Szent Jobb három újabb körutat tett ezúttal a Dunántúlon át felvidéki, észak-magyarországi és kárpátaljai településekre: Albertfalva, Martonvásár, Velence, Dinnyés, Székesfehérvár, Várpalota, Veszprém, Pannonhalma, Győr, Komárom, Érsekújvár, Bánkeszi, Léva, Vác, Ipolyság, Balassagyarmat, Losonc, Rimaszombat, Rozsnyó, Tornalja, Rimaszécs, Pásztó, Hatvan, Aszód, Gödöllő, Miskolc, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Perbenyik, Csap, Ungvár, Munkács és Beregszász.

A Szent Jobb és az Aranyvonat utolsó útján, 1941-ben a Szent László-hét rendezvényei keretében Nagyváradra érkezett, visszaútján több települést érintett: Biharpüspökit, Biharkeresztest, Berettyóújfalut, Sápot, Bárándot és Püspökladányt.

Pályázati feltételek

Pályázni lehet a Szent Jobb, illetve az Aranyvonat helyi fogadását, eseményeit, illetve azok előkészületeit és visszhangját bemutató eredeti anyaggyűjtésen alapuló dolgozatokkal, amelyek kiterjednek egy-egy település vagy megye, illetve egyházmegye eseményeinek bemutatására; közgyűjteményekben (levéltár, múzeum, könyvtár) fellelhető, valamint magánkézben lévő emlékek felkutatására. A kutatók felhasználhatnak nyomtatott (szórólap, plakát, képeslap, sajtó stb.), írott és képi forrásokat.

A pályázaton nem vehetnek részt, akik közgyűjtemények (múzeumok, könyvtárak vagy levéltárak), illetve történelemmel foglalkozó tudományos intézetek munkatársai és olyan oktatók, akik a történelem valamely korszakával hivatásszerűen foglalkoznak.

A pályázat minimális terjedelme 15 gépelt oldal (30 000 leütés). A pályázatot a felhasznált források jegyzékével és hivatkozási jegyzetekkel (lábjegyzet vagy végjegyzet) kell ellátni, és mellékletekkel (fénykép- és dokumentummásolatok, beszédek és újságcikkek teljes leiratai, szóbeli visszaemlékezés(ek) hangfelvételének írott változata(i) stb.) egészíthetők ki, melyek azonban a terjedelembe nem számítanak bele.

A pályázatra olyan munkák küldhetők be, amelyek helyszíni gyűjtéseken, történeti, egyházi és állami levéltári forrásokon és könyvtári kutatásokon, szemtanúk visszaemlékezésein alapuló eredeti ismeretanyagot tartalmaznak. A pályázatra nem adható be megjelent vagy kiadás alatt álló, más országos pályázaton szerepelt, illetve ott helyezést elért dolgozat. Összefüggő munkát részenként nem lehet beadni.

A digitális eszközökön rögzített anyagokat írásban is be kell adni. A pályázatra mindkét kategóriában beküldhetők egyéni, társszerzős, illetve csoportos munkák. Egy pályázó több pályamunkát is beküldhet. A határidő után érkezett pályamunkákat nem tudjuk elfogadni.

Pályadíjak

I. díj: 150 000 Ft
II. díj: 100 000 Ft
III. díj: 50 000 Ft

A díjazásban nem részesült, de színvonalas dolgozatokat a bírálóbizottság tárgyjutalomban vagy dicséretben részesíti. Nyilvános eredményhirdetés 2019 júniusában ünnepi díjátadó keretében, illetve a Honismeret 2019/3. számában, valamint a Honismereti Szövetség és a Magyar Nemzeti Múzeum honlapján várható.

Egyéb tudnivalók

A pályázat jeligés. A pályázó külön borítékban közölje nevét, pontos címét, telefonszámát, e-mail-címét, az életkorát és foglalkozását. A borítékon és a pályázat címoldalán is kérjük feltüntetni a jeligét. A pályázatot egy példányban kérjük beküldeni, és nem szükséges beköttetni. A dolgozat beérkezéséről csak megcímzett és felbélyegzett válaszboríték esetén tudunk értesítést küldeni.

A pályázat eredményéről írásbeli értesítést csak a díjazottak kapnak. A díjak odaítéléséről szakmai zsűri dönt, a pályamunkákról készült bírálatok nem publikusak, lektori véleményként nem használhatók. Ha a díjazott pályamunka később nyomtatásban megjelenik, a szerző köteles feltüntetni azt, hogy a dolgozat részt vett a Honismereti Szövetség és a Magyar Nemzeti Múzeum 2019. évi Szent István király kultusza a 20. században című pályázatán. A beérkezett pályázatokat a Honismereti Szövetség a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Adattárában helyezi el.

A pályázattal kapcsolatban a 06 1 327-77-61-es telefonszámon vagy a honismerettitkar@gmail.com e-mail-címen Végső István országos titkártól kérhetnek információt.

A pályázatot az alábbi címre küldjék: Honismereti Szövetség; 1370 Budapest, Pf. 364.

Forrás és fotó: Honismereti Szövetség

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria