Horvát nyelvű szentmisével ünnepelték a sellyei Szentháromság-templom búcsúját

Hazai – 2023. június 9., péntek | 11:24

Június 4-én, a pünkösd utáni első vasárnap, Szentháromság vasárnapján búcsúi szentmisére gyülekeztek a Baranya megyei Sellyén a Dráva menti településeken élő horvátok. A 110 évvel ezelőtt felszentelt Szentháromság-templomban ünnepi szentmisét celebrált Felföldi László pécsi megyéspüspök, koncelebrált Kovács József püspöki titkár, valamint meghívott plébánosok.

Sellye az Ormánság központjaként ismert Baranya megyei település. Lakosainak körülbelül negyede hitét rendszeresen gyakorló római katolikus horvát nemzetiségű. A sellyei búcsúra a környező falvakból is évről-évre érkeznek horvátok, akik a hagyomány szerint régente gyalog és mezítláb tették meg az utat. A búcsújáró hagyományt ma is tartják, de nem mezítláb, hanem gyönyörű népviseletbe öltözve érkeznek, legalábbis az énekkar tagjai.

A búcsúi szentmise homíliájában Felföldi László megyéspüspök a 110 évvel ezelőtt élt elődökre emlékezett, akik a templomépítéssel az egymást erősítő közösségépítés mellett döntöttek, hogy megtalálják családjaiknak, egyházközségi közösségüknek az életét, értelmét és a gazdagságát.

A főpásztor felidézte: Szent István király törvényben rendelkezett arról, hogy minden tíz falu építsen egy templomot, mellyel alapot teremtett, majd arra figyelmeztetett, hogy most rajtunk a sor, hogy felépítsük, akiért, amiért a templom született. Lehet, hogy óriási áldozattal, óriási szenvedéssel, de most nekünk kell a meglévő templomba újra közösséget teremteni és újra egymásra találni. Most nem kell templomot építeni, nem kell messzire menni, itt helyben kell összejönni és találkozni egymással.

Ehhez nyújt számunkra óriási gazdagságot a Szentháromság üzenete – emelte ki beszédében a megyéspüspök. A Szentháromság titok, az egy, élő és igaz Isten misztériuma: Atya, Fiú és Szentlélek, három személy egyetlen lényegben. A titok benső valósága azonban, hogy Isten nem egy magányos létező, nem egy elvont fogalom, Isten az Atya, a Fiú és a Szentlélek szerető közössége.

Mi, Krisztushívő közösség összetartozunk az Atya gyermekeiként mint keresztények, és ezt kell erősítenünk, ezt kell gazdagítanunk az életünkben – hangzott a főpásztori buzdítás. Most, mikor e templom búcsúját ünnepeljük, a Szentháromság titkát ünnepeljük, de ne keressünk benne különleges dolgot, csak azt, hogyan tudunk igazán, szívből összetartozni. A horvátok és magyarok ebben az összetartozásban, ebben az ünnepben gyönyörű példát adnak. Mindezt pedig örömmel teszik, szívből és szeretetből.

Ahogy Isten is túlcsorduló szeretettel adja Szent Fiát, adja a Szentlelket, adja az életet. Mindnyájunk életminősége, életgazdagsága a családjaink, a közösségeink túlcsorduló szeretetéből és gazdagságából fakad. Most ennek a közösségnek a megerősítése, szeretetben való gazdagítása rajtunk múlik. Amikor pedig ilyen gyönyörű ünnepen együtt vagyunk, akkor nagyon fontos, hogy a küldetésünket is megerősítsük és magunkkal vigyük.

Egyházközség és család, mindnyájunk egyházközsége és családja valójában elválaszthatatlan egymástól. Ha erősítjük a családi kötelékünket, erősítjük a szeretetünket, családi kapcsolatainkat, akkor erősítjük az egyházközösségeinket is. Ha sikerül ezt megvalósítani és megerősíteni egyházközségi közösségeinket, akkor óriási remény kelhet bennünk a jövő, az élet, az ifjúság, a család szempontjából – emelte ki a főpásztor.

Az élet történelme, az Egyház történelme most tőlünk vár egy bátor, határozott lépést, amit őseink megtettek, ami életet és közösséget teremtett, közösséget a családjainkban, közösséget az egyházközségeinkben. Mert Isten szeretete ugyanúgy, mint a teremtés pillanatában, a megváltás művében, Jézus Krisztusban ma is velünk van. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda érte, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen (vö. Jn 3,16) – zárta szentbeszédét Felföldi László püspök.

A szentmise után a népviseletbe öltözött horvátok gyönyörű énekes-zenés műsorral köszöntötték a főpásztort, majd a búcsú szeretetvendégséggel zárult.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria