Húsvét vigíliája a külhoni egyházmegyékben

Külhoni – 2019. április 23., kedd | 17:57

Április 20-án, húsvét vigíliáján a külhoni római katolikus egyházmegyék püspökei ünnepi szertartást vezettek a püspöki székhelyeken tűzszenteléssel, a keresztségi fogadalmak megújításával, a víz megáldásával, körmenettel, az ételek megáldásával. A külhoni egyházmegyék beszámolóit olvashatják.

Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye

A nagyváradi székesegyházban az ünnepi szentmisét Böcskei László megyéspüspök celebrálta. Prédikációjában Kovács F. Zsolt irodaigazgató sötétségről és fényről beszélt, a húsvéti éjszaka fényéről és tüzéről, ami egyszerre világít és éget, éltet és felemészt, megújít és megsemmisít, tisztít és pusztít. A húsvéti fény visszaadja szemünknek a látást, ajkunkat megtisztítja az igazra, megvilágítja értelmünket és újjáolvasztja szívünket, hogy ismét szeretni tudjon.

„Húsvét éjszakáján szelídítsétek ti is a pusztító tüzeket világító fényekké, és alakítsátok át az indulat tüzét szeretetlángokká. Krisztus feltámadása akkor lesz feltámadás a mi életünkben is, ha lobbanékonyságunk csendes, világító, követendő fénnyé csillapodik, ha közelségünk vonzó, ha jelenlétünk azt a szeretetlángot sugározza, amely a feltámadt Krisztushoz fűződő kapcsolatunkból fakad” – kérte a hívektől.

* * * 

Szatmári Római Katolikus Egyházmegye

A szatmárnémeti székesegyházban este fél kilenckor kezdődött a feltámadási vigília szertartása Schönberger Jenő püspök vezetésével, aki a székesegyház kapujában megáldotta a tüzet, annak lángjával meggyújtották a húsvéti gyertyát, majd a templomba léptek, és lassan szétosztották a fényét a hívek között.

Homíliájában, Schönberger Jenő püspök a tanúságtevésről beszélt híveinek: „Mi azok közé tartozunk, akik nem temetni akarjuk Krisztust, hanem megvallani, elmenni, ha kell a világ végére is azért, hogy hirdessük és tanúságot tegyünk: hiszünk abban, hogy Jézus él, hogy Jézust nem lehet eltemetni. Ki lehet hagyni az Európai Unió alkotmányából, lehet próbálkozni figyelmen kívül hagyni, de Jézus attól még van, attól még él, és attól még ő a világ ura, a mi megváltónk.”

* * * 

Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

Pál József Csaba megyéspüspök a temesvár-gyárvárosi Millenniumi templomban celebrált szentmisét. A főpásztor megáldotta a tüzet, amelyről meggyújtották a Krisztust jelképező húsvéti gyertyát, majd a hívek visszatértek a templomba, ahol Dumitresc Emil karvezető előadásában felcsendült az Exsultet, a húsvéti örömének. Az igeliturgia keretében felolvasott ó- és újszövetségi olvasmányok az üdvösség történetét idézték.

Az igeliturgiát követően Pál József Csaba megyéspüspök megszentelte a keresztvizet, majd meghintette vele a híveket, akik a szentmise végén gyertyás körmenetre indultak, hogy Krisztus feltámadásának örömhírét hirdessék.

A beszámolók teljes terjedelemben és a képgalériák az egyházmegyék honlapjain  találhatók.

Forrás és fotó: Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye; Szatmári Római Katolikus Egyházmegye; Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria