I. Bartholomaiosz pátriárka is jelen volt a grandiózus budapesti bizánci liturgián

Hazai – 2021. szeptember 15., szerda | 13:15

Óriási érdeklődés mellett, több száz hívő részvételével tartották meg azt az ortodox istentiszteletet, amelyre az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) alkalmából Magyarországra látogató I. Bartholomaiosz (Bertalan) konstantinápolyi egyetemes patriarcha jelenlétében, szeptember 12-én délelőtt került sor a budapest-belvárosi Nagyboldogasszony-főplébánia-templomban.

A NEK utolsó napján görög és magyar nyelven végzett szertartást Nacsinák Gergely celebrálta. Jelen volt Arsenios Kardamakis, Ausztria metropolitája, Magyarország és Közép-Európa exarchája; Paisios Larentzakis magyarországi segédpüspök; hazai és külföldi nagykövetségek, valamint az ortodox egyházak képviselői és a magyarországi görög önkormányzat tisztviselői. A magyar, görög, orosz, bolgár, szerb, román és ukrán hívek mellett más keresztény egyházak részéről is szép számmal érkeztek vendégek.

A szertartás méltó megkoronázása volt a pátriárka háromnapos magyarországi látogatásának, amelynek során Arsenios metropolitával és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel együtt szeptember 11-én elhelyezték az új budapesti ortodox templom alapkövét.

A liturgián görög–magyar bizánci vegyeskórus énekelt Dimitrios Apostolakis, az ausztriai metropólia elsőénekese vezetésével.

A pátriárka ünnepi beszédében egyebek mellett méltatta a magyarság és a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus évezredes kapcsolatát, illetve Szent István királyunk örökségét. Megemlékezett az elmúlt évszázadokban hazánkba érkezett ortodox hitű görögökről, akik kereskedelmi és tudományos tevékenységükkel önzetlenül segítették az ortodoxia magyarországi újraéledését és Budapest világvárossá válását. I. Bartholomaiosz azt is kiemelte, hogy a Lánchíd, a Nemzeti Múzeum, a Magyar Tudományos Akadémia és sok más középület finanszírozása a hazánkba települt görögök adományainak köszönhetően valósult meg.

I. Bartholomaiosz (Bertalan) pátriárka kifejezte szívből jövő háláját a magyar kormánynak azért a támogatásáért, amelyet a hazai ortodoxia számára erkölcsi és anyagi értelemben is tanúsított, és örömének adott hangot a magyar és görög hívek számának gyarapodása miatt.

Beszédében kitért a Petőfi téri Istenszülő Elszenderedése-templomnak, a görög ortodox hit és nemzeti öntudat értékes gyöngyszemének a kommunista megszállás óta máig tartó „nemtelen bitorlására”, és a jogos örökösi igény fenntartása kapcsán arról is szólt, hogy a szóban forgó ügyben „szüntelen imával és virrasztással várják az Isten igazságát”.

Végül ígéretet tett arra, hogy a hamarosan megépülő, a három szent főpap védnöksége alatt álló templom felszentelésén ismét tiszteletét teszi Magyarországon. Az egyetemes pátriárka beszédét a Himnusz kezdősoraival zárta: „Isten, áldd meg a magyart / Jó kedvvel, bőséggel”.

Új ortodox templom épül Budapesten

I. Bartholomaiosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárka és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes szeptember 11-én elhelyezte az új budapesti ortodox templom alapkövét, amely a három szent főpap – Nagy Szent Vazul, Teológus Szent Gergely és Aranyszájú Szent János – nevét viseli majd.

A templom a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus – Magyarországi Ortodox Exarchátus Múzeum utcai épületének udvarában épül fel.

Semjén Zsolt köszöntőjében úgy fogalmazott, Magyarország, amely a honfoglalás után Bizánctól kapta első püspökét, „soha nem felejti el, hogy mivel tartozik az egyetemes patriarchai trónnak”.

Mint mondta, Magyarország mindig is híd volt Kelet és Nyugat, a keleti és a nyugati kereszténység között. Szent István király személyében pedig összekapcsolódott a keleti és nyugati misszió.

I. Bartholomaiosz megköszönte a kormánynak az épületet, valamint az építkezéshez biztosított forrást.

Hangsúlyozta, hogy az épülő Dialógus Központ „a párbeszéd, a kultúra, a hit és eszmecsere helye lesz, amely nyitva áll majd minden jószándékú és jóakaratú ember előtt”.

Az épületben megtestesül majd az ezeresztendős történelmi múltra visszatekintő kapcsolat Bizánc és a magyar nép között, ennek az elszakíthatatlan köteléknek a gazdag hagyománya, valamint a folytatás igénye – fogalmazott az ortodox egyházfő.

A kormány és a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus 2016 decemberében írt alá együttműködési megállapodást közfeladat ellátásáról, és arról, hogy a patriarchátus létrehoz egy pasztorális-kulturális központot Budapesten. A Múzeum utcai épület kulcsait Semjén Zsolt 2017. augusztus 20-án adta át I. Bartholomaiosz pátriárkának.

A készülő Dialógus Központban a tervek szerint szerzetesi életteret, konferenciatermeket, egyházi múzeumot, zarándokszállást, könyvtárat, oktatási és kiállítási teret alakítanak ki.

A Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus tiszteletbeli elsőséget élvez a tizenöt önálló ortodox egyház között. Területileg Törökország, Észak-Görögország és néhány földközi-tengeri görög sziget tartozik hozzá.

A Görög Ortodox Egyház autokefállá (önálló) válásakor lemondott a konstantinápolyi patriarchátus javára a diaszpórában élő görögök közösségeiről, így a Magyarországon élő görög egyházközösségek is a patriarchátus alá tartoznak. Emellett a konstantinápolyi pátriárka jogot formál minden olyan területre, amely hivatalosan nem tartozik egyetlen más ortodox egyház kanonikus területéhez.

A Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus – Magyarországi Ortodox Exarchátus élén Arszeniosz Kardamakisz ausztriai metropolita, magyarországi és közép-európai exarcha áll.

Magyarországon a 2011. évi népszámlálás alkalmával 1701 ember vallotta magát görög ortodox vallásúnak.

Forrás: MTI
Fotó: Soós Lajos/MTI

*

I. Bartholomaiosz pátriárka a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra érkezett Budapestre, szeptember 11-én délután részt vett a Kossuth téri szentmisén és gyertyás körmeneten, melyek előtt beszédet is mondott. Ugyancsak részt vett a világesemény záró szentmiséjén, amelyet Ferenc pápa mutatott be. A Szentatya a szertartás keretében külön köszöntötte is az ortodox egyházfőt.

Forrás és fotó: Konstantinápolyi Egyetemes Patriachátus – Magyarországi Ortodox Exarchátus

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria