II. Tavadrosz kopt pátriárka: Nem a közösségi médiával jutunk be a paradicsomba

Kitekintő – 2020. november 17., kedd | 15:07

Nyilvánvalóan nem a közösségi hálózatok vagy a közösségi média nyitják meg a ma embere előtt a paradicsom kapuit – ezt hangsúlyozta II. Tavadrosz kopt ortodox pátriárka november 16-án, az egyiptomi Alexandria-Pharos Rotary Club képviselői előtt elmondott beszédében.

A pátriárka kitért a közösségi hálózatok és az örök élet különös kapcsolatára Néri Szent Fülöp híres mondata nyomán: „A Mennyországot választom!” Úgy fogalmazott, a közösségi média „kétélű fegyver”, akár egy „kés”, melyet helyesen és helytelenül, romboló erővel is lehet használni, így képes ártani az embereknek, és szétszaggathatja a társadalom szövetét. „Minden ember megkapja Istentől az idő ajándékát, 24 órát egy nap.” S ha életünk java részét a közösségi hálón töltjük, amint az számos fiatal esetében így is van – mondta a pátriárka –, ezt a kincset végül eltékozoljuk a semmire. Korunkban „nem kerülheti el mindenki a modern technikai eszközök használatát a mindennapi élet során. Ám ezzel bölcsen, túlzásba esés nélkül kell bánnunk.”

A kopt ortodox egyház már régóta figyeli a közösségi háló és a közösségi média terjeszkedése által kiváltott hatást az egyházi közösségek gyakorlati életében.

Az elmúlt hónapokban a kopt egyház vészjelzését a közösségi hálóval való visszaélések kapcsán a számos, férfi és női szerzetes nevével szereplő hamis profilok esete is indokolja, melyeket csalások szervezéséhez, engedély nélküli pénzgyűjtések hirdetéséhez használnak fel, vagy hogy lányokat csábítsanak el prostitúciós hálózatok számára.

A nyilvánosságra hozott hamis profilok között szerepel a sivatagi Szent Demiana-kolostor, egy nem létező Aghaby nővér és egy szintén kitalált Samayel nevű szerzetes profilja. Ez utóbbi követőivel és a Remete Szent Tamás-kolostor egyik szerzetesétől ellopott fénykép révén keltette a hitelesség látszatát.

A szélhámosok tevékenységein túl az egyházi jellegű tartalmak és események manipulálását vagy az egyre növekvő egyházi nárcizmus szabadjára engedését lehetővé tevő internetes visszaélések olyan jelenségek, amelyekkel az egyházaknak az egész világon szembe kell nézniük, s úgy tűnik, az utóbbi időszakban ezek különös aggodalmat jelentenek a keleti egyházak körében. Egyiptomban a kolostora falai közt meggyilkolt Epiphanius kopt ortodox püspök tragikus esete, valamint a bűntény elkövetésével gyanúsított szerzetes letartóztatása az utóbbi években felgyorsította a kopt ortodox egyházban korábban elindított, a szerzetesi élet meghatározását célzó folyamatot. A kopt ortodox egyház szent szinódusának kolostorokért felelős bizottsága már néhány nappal Anba Epiphanius meggyilkolását követően (2018 augusztusában) a kopt ortodox egyházban szerzetesi életet élő minden személyt érintő, tizenkét pontos szabályzatot adott ki II. Tavadrosz pátriárka aláírásával. Többek között

azt kérték a kopt szerzetesektől, szüntessék meg személyes fiókjaikat és a közösségi médiában vezetett blogokat, amelyek kritikus szemmel nézve legfőképpen „zavaros eszmék” terjesztését és az énközpontúság táplálását szolgáló eszköznek tekinthetők.

Több mint két évvel ezelőtt a hivatalos csatornáin közzétett üzenetével a káld pátriárka is igyekezett eloszlatni a hívek és az olvasók félelmeit az Egyház és a keresztény közösségek életével kapcsolatos témákról szóló, a világhálón közzétett félrevezető, manipulatív szövegek és megnyilatkozások rohamosan terjedő jelenségével szemben. 2018 áprilisában a maronita egyház is közzétette Az igazság, amely felszabadít és egyesít című dokumentumát, amelyet valódi doktrinális és lelkipásztori kézikönyvként mutattak be. Célja, hogy a médiában a katolikus hittel és az Egyház tanításával kapcsolatos kérdésekre és témákra fókuszáló megnyilvánulásokat és vitákat inspiráló és eligazító szempontokat és igazodási pontokat nyújtson. Amint az a bevezető részben is szerepel, a dokumentum megfogalmazása szükségszerűvé vált, miután az előző hónapokban a doktrinális kérdésekről szóló, a közösségi médián keresztül is gerjesztett viták néhány esetben éles hangnemet és stílust öltöttek, az egyházi közösség által javasolt kritériumokkal összeegyeztethetetlen előadásmódot nyújtva, egyben azt kockáztatva, hogy kétkedést és zavart keltsenek a hívek között.

Fordította: Balláné Sárközi Jáhel

Forrás és fotó: Fides

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria