Jézusnak semmi sem volt drága, hogy velünk közösségben maradjon – Lektor- és akolitusavatás Egerben

Hazai – 2019. november 24., vasárnap | 20:35

November 24-én, Krisztus Király ünnepén Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök szentmise keretében lektorokat és akolitusokat avatott az egri bazilikában.

A papság felé vezető úton kisebb rendekre (lektor, illetve akolitus) kapott felavatást tizenhat szeminarista, köztük többen debrecen-nyíregyházi egyházmegyések.

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, az ünnepi mise főcelebránsa a szertartás elején hangsúlyozta: nagy öröm, hogy ilyen nagy számban állnak új elköteleződéssel Krisztus Király szolgálatába, küldetést kapnak, hogy Isten országát építsék, Jézus nevében és szeretetével járva az útjukat.

A püspök felhívta a figyelmet arra is, hogy „mindannyiunk felelőssége Isten országának építése”, és egyben buzdított az imádságra papi hivatásokért, mert mint az evangéliumot idézve mondta: az aratnivaló sok, de a munkás kevés.

A liturgiában az evangélium felolvasása után kezdődött a lektor- és akolitusavatás. A lektor feladata elsősorban Isten igéjére vonatkozik, felolvas a liturgia keretében; az akolitusok feladata pedig az oltár szolgálata: az adományok előkészítése, valamint az, hogy a szentáldozásban részesítsék a híveket.

A szentmise keretében Palánki Ferenc püspök az Egri Érseki Papnevelő Intézetben tanuló Hágen Pál Tamás, Kerekes Gábor, valamint a debrecen-nyíregyházi egyházmegyés Péter Vilmos és Szabó Gábor negyedéves papnövendékeket akolitussá, Lestál Balázs, valamint Papp Attila és Tatár Bálint (debrecen-nyíregyházi egyházmegyés) harmadéves papnövendékeket pedig lektorrá avatta. A püspök akolitussá avatta továbbá a Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szemináriumban tanuló Michele Gervasoni (Olaszország), Carlos Jesús Penaranda Ariza (Columbia), Adolfo Enrique Parra Molina (Columbia) és Geovanny Fernando Salazar Herrera (Ecuador) negyedéves papnövendékeket; Osztie Balázs, Mihályi Mátyás, Joe Steven Amaguaya (Ecuador), Luidimar Herrera Acacio (Venezuela), Pietro Tervisan (Olaszország) harmadéves papnövendékeket pedig lektorrá avatta.

A kisebb rendekre most felavatott kispapok – a debrecen-nyíregyházi egyházmegyések kivételével – pappá szentelésük után az Egri Főegyházmegyében kezdik meg papi szolgálatukat.

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök az elhangzott olvasmányokra és az evangéliumra utalva homíliájában elmondta: „Krisztus Király ünnepén örömhíreket hallottunk, és olyan tanítást kaptunk, amely átjárja a szívünket, és erőt ad a hétköznapokban is. Az Atya helyet adott szeretett Fiának az ő országában, és mi is az Atya szeretett fiai vagyunk. S ahogy a szentleckében hallottuk, Krisztusban benne van a teljesség, így a mi életünk, szolgálatunk teljessége is.”

Isten országa nem helyhez kötött, bennünk van – folytatta a püspök –, és Jézus azt is mondja, „köztetek van”, azaz a kapcsolatainkban, ahogy szeretjük egymást és a ránk bízottakat, ott van a mennyország.

Krisztus furcsa király – fogalmazott a főpásztor –, kereszten trónol, koronája töviskoszorú. Lukács evangéliumából arról értesülünk, hogy a haláltusájában a körülötte állók többször is felszólítják, „szabadítsd meg magadat”. A főtanács és a nép vénei azért teszik ezt, hogy így igazolják, mentegessék magukat: ők jogosan feszítették keresztre Jézust. De a felszólításra az Úr már korábban válaszolt, amikor azt mondta: aki meg akarja menteni az életét, az elveszíti azt, aki mások szolgálatára adja az életét, az megmenti az örök életre.

A most lektorokká, akolitusokká avatottak felé fordulva Palánki püspök hangsúlyozta: Ti ezt vállaltátok Krisztus szolgálatára. A kereszten függő Krisztus körül álló nép csak bámészkodott. Mi nem lehetünk bámészkodók, kívülállók, oda kell adni magunkat Krisztusért lelkesen, felvéve keresztünket, és nap mint nap megújulva a szeretetben.

A katonák gúnyolták Jézust, embertelenül bántak az ártatlannal. A bal lator ismét azt visszhangozta: „szabadítsd meg magadat”, az utolsó pillanatokban is bántja Jézust: embertelen, amit tesz. Jézus pedig hallgat, ez a válasza – mutatott rá Palánki Ferenc. – A szenvedőkkel vállal közösséget, ártatlanul. A jobb lator felismeri a szívében a haldokló igaz embert, befelé néz, és találkozik Krisztussal. A lelkiismerete megszólal, a saját büntetése jogos, ugyanakkor ő is ember, joga van élni, szüksége van arra, hogy valaki megmentse – talán így gondolkodik, és közben felismeri Jézusban az Isten országát. S az Úr neki válaszol: Még ma velem leszel a paradicsomban.

Ha Krisztus megszabadította, megmentette volna magát ott és akkor, a nép biztosan csodájára járt volna, de tőlünk elszakadt volna, hiszen mi nem tudunk „leszállni a keresztről”.

Ő azonban megmutatta, mi az igazi szeretet, semmi nem volt drága azért, hogy közösségben maradjon velünk – fejtette ki a püspök. – A kereszten mutatta meg a szeretet teljességét, és ránk bízta a szeretet hatalmát. Megtanított minket arra, hogy „embernek lenni azt jelenti: bármilyen igazságtalanság történjék is velünk, igazak tudunk maradni”.

A debrecen-nyíregyházi püspök a továbbiakban arról beszélt a kispapokhoz fordulva, hogy a lektorrá és akolitussá avatás nagy dolog, egy lépés a mennyország felé. – Zűrzavaros, bonyolult világunknak megmutathatjátok, hogy boldog lehet az az ember, aki odaadja életét Istennek, és nem áll be az erőszakosok, az embertelenek, a gúnyolódók közé. Isten szeretetének lettetek a hírnökei – mondta a főpásztor, és biztosította őket arról, hogy többek közt a közelmúltban általa alapított Szent László Imaszövetségben (ahol a tagok mindennap egy tized rózsafüzért imádkoznak a papi hivatásokért és a papi szolgálatukat végzőkért) is fohászkodni fognak értük, a szolgálatukért.

Minden jelenlévőhöz szólva a szónok hangsúlyozta, Isten országába mindannyiunkat meghívott az Úr: „Testvérem, még ma velem lehetsz a paradicsomban, azaz a szeretet országában” – zárta a beszédét Palánki Ferenc.

Az ünnepi szentmise végén papi és szerzetesi hivatásokért imádkoztak a hívek az egri bazilikában.

Fotó: Lambert Attila

Körössy László/Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria