Jövő, amelyben helye van Istennek – Ternyák Csaba érsek meglátogatta Jászapáti katolikus iskoláit

Hazai – 2023. március 24., péntek | 16:46

Jászapáti három katolikus oktatási intézményében tett látogatást Ternyák Csaba egri érsek március 23-án. A vizitáció a helyi Kisboldogasszony-templomban ünnepi szentmisével kezdődött.

Prédikációjában Ternyák Csaba érsek egyebek mellett arról beszélt, hogy Jézus áll az emberiség történetének középpontjában.

„Krisztus a jövőnk” – így szól az április végi pápalátogatás mottója. E mottó mentén a főpásztor arra biztatta a diákokat, hogy olyan jövőt tervezzenek, amelyben helye van Istennek és az Egyháznak. Jézus nem a letűnt múlt, hanem a biztos jövő. Ha parancsai szerint élünk, akkor örök életünk lesz, hiszen a feltámadásban is követni fogjuk őt. A Krisztus-követésben határozott döntésre kérte a fiatalokat, ő az erősforrás, amire életünkben szükségünk van.

A szentmisén a három iskola diákjai és pedagógusai mellett jelen voltak a szomszédos települések oktatási intézményeinek vezetői és a térség közéleti szereplői.

Pócs János, a térség országgyűlési képviselője felidézte a főpásztornál 10 éve tett látogatását, amikor kérte, hogy az egyházmegye második legnagyobb templomának felújítását támogassa. Rámutatott, hogy a fiatalok a katolikus iskola nevelésének köszönhetően életük során tudnak majd különbséget tenni érdek és érték között és remélhetőleg büszkék arra, hogy egyházi iskolában kezdték meg tanulmányaikat.

Farkas Ferenc polgármester elmondta, hogy a kiváló oktatási, tanulási folyamat lehetőségét teremtette meg a magyar országgyűlés, amikor választási lehetőséget biztosított egyházi, állami és alapítványi fenntartásban működő intézményekben történő tanulásra. „Ennek a folyamatnak az eredményeként Jászapáti is elindult ezen az úton, és a fenntartásában lévő iskolák esetében lehetőséget biztosított az Egri Főegyházmegyével történő közoktatási megállapodás megkötésére. Természetesen megmaradt a választási lehetőség Jászapáti lakosai számára, hogy továbbra is állami fenntartású intézményekbe járassák gyermekeiket. Tíz év távlatából elmondhatjuk, hogy jó kezekbe kerültek a helyi általános és középiskolák.”

Kalmár Istvánné, a Szent Imre Katolikus Általános Iskola harmadik igazgatójaként mondott ünnepi beszédet és adott hálát az elmúlt tíz év örömeiért, eredményeiért. Elmondta, hogy az intézmény nyitott mindazon családok gyermekei számára, akik elfogadják a katolikus iskola szellemiségét. Olyan légkörben szeretnék nevelni a gyermekeket, amely érzelmi biztonságot nyújt számukra. Jelenleg nyolc évfolyamon tíz osztályban 178 gyerek tanul, 127 alsós és 51 felsős.

A Szent József Katolikus Elektronikai Technikum, Gimnázium és Kollégium képviseletében Halász Péter igazgató tekintett vissza az elmúlt évtizedre. Az elmúlt tíz évben képzési kínálatuk bővült. Érettségi, technikusi, szakmai vizsgákat szerveztek, gépészeti, faipari, kereskedelmi, vendéglátóipari, mezőgazdasági ágazatokhoz tartozó szakmákban. A keresztény értékrenden alapuló iskolában az oktatás mellett kiemelt figyelmet fordítanak a tanulók nevelésére, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű diákok segítésére, az egyéni problémák kezelésére.

Farkasné Bessenyei Mária, a Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium igazgatója köszönetet mondott az elmúlt években a településen szolgálatot teljesítő lelkipásztoroknak, amiért segítettek, hogy a gyermekek és a pedagógusok hitükben megerősödve végezzék mindennapi kötelezettségeiket, békességben és szeretetben éljék meg mindennapjaikat.

A szentmisét követően Ternyák Csaba érsek felkereste az intézményeket, ahol megtekintette a gyermekek rövid műsorát és a teremtésvédelmi naphoz kapcsolódó kiállításokat.

A Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnáziumnak Szent II. János Pál pápa a védőszentje. A néhai Szentatyára a diákok ünnepi műsorral emlékeztek, az érsek pedig személyes emlékeit osztotta meg a jelenlévőkkel. Az iskola könyvtárában a szent pápa életét bemutató kiállítás nyílt, melyet néhány héten keresztül a diákok is megtekinthetnek.

Szöveg: Pap Ildikó

Fotó: Szent István Televízió - Federics Róbert, Vozáry Róbert

Forrás: Egri Főegyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria