Kakucs Adél Petra OP a domonkos nővérek új általános főnöknője

Megszentelt élet – 2022. július 30., szombat | 16:58

Az Árpád-házi Szent Margitról nevezett Szent Domonkos rendi Nővérek Apostoli Kongregációja július 26. és augusztus 2. között tartja választó káptalanját Kőszegen.

A káptalan feladata a közösséget érintő fontosabb témák (intézmények, közösségi, liturgikus, apostoli élet) megtárgyalása mellett, az új általános főnöknő megválasztása is, mivel Deák Hedvig nővér második elöljárói mandátuma lejárt. A káptalan tagjai hivatalból tag és választott tag nővérek, összesen tizennégyen, akik a kongregáció négy házából érkeztek.

A káptalan első napjai a rendi hivatalviselők beszámolóival teltek, továbbá egy napot a nővérek a lelki-intellektuális reflexióra fordítottak: Vivian Boland OP atya, a római Pápai Szent Tamás egyetem tanára beszélt a domonkos életformáról Az Ige hirdetésének szerető szolgái címmel.

Július 29-én került sor az elöljáró-választásra, amelyen Székely János szombathelyi megyéspüspök elnökölt. A Szentlélekről szóló votívmise szentbeszédében a főpásztor egyrészt az alapító D’Azula nővérek bátorságát és odaadottságát állította a nővérek elé példának, másrészt arra biztatta a leendő elöljárót, hogy a Szűzanyának és az Úr tanítványainak példájára „égre nyitott szívvel” figyeljen az Úrra, hogy így az Úr rajta keresztül, „felülről” tudja építeni a közösséget. A szentmise után tartott választáson a káptalan Kakucs Adél Petra nővért választotta meg általános főnöknővé a következő hat évre.

*

Petra nővér 1970. július 28-án született Nyárádszeredában, és Nyárádremetén nőtt fel. Középiskolai tanulmányait Marosvásárhelyen végezte. A tanítónői diploma megszerzése után lépett a kongregációba 1995-ben. 1997-ben tett első szerzetesi fogadalmat, 2000-ben pedig örökfogadalmat. A rendbe lépése után szerzett matematika- és hittantanári oklevelet.

1997 és 2000 között Szombathelyen, a Püspöki Általános Iskolában (Brenner János Nevelési Központ jogelődje) tanított hittant. 2000-től Kőszegen, a kongregáció fenntartásában működő Árpád-házi Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium igazgatója volt.

A rendben két alkalommal volt perjelnő a kőszegi konventben, 2004-től a rendi tanács tagja, 2010-től pedig vikária (az általános főnöknő helyettese) volt.

Több mint két évtizedes intézményvezetői működése alatt bővült az általános iskola óvodával, 2014-ben gimnáziummal és kollégiummal. Szakmai rátermettsége, elkötelezettsége, személyes karizmái és az Úr kegyelmének köszönhetően egy olyan virágzó intézményt ad át, amely országos szinten is nevet szerzett magának.

*

A domonkos nővérek Budakeszin, Kőszegen, Hódmezővásárhelyen és Szombathelyen vannak jelen. A kongregáció fenntartásában működik a kőszegi iskolán túl Hódmezővásárhelyen a Mária Valéria Keresztény Óvoda és a Domonkos Nővérek Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskolája. A nővérek az iskolai oktatás-nevelés mellett lelkigyakorlatok tartásával, egyéni lelkivezetéssel, könyvkiadással, főiskolai és egyetemi oktatással foglalkoznak.

Forrás és fotó: Árpád-házi Szent Margitról nevezett Szent Domonkos rendi Nővérek Apostoli Kongregációja

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria