Kerékpáros keresztutat szervezett Szegedről Tápéra a Gál Ferenc Főiskola

Hazai – 2017. április 10., hétfő | 16:08

A szegedi Gál Ferenc Főiskola Egészségnevelési és Sport Intézetének közel húsz diákja indult útnak biciklivel április 6-án az iskola Dóm téri épületétől a tápéi Szent Mihály-templomhoz.


A biciklis csapat a Tisza melletti töltésen végigkerekezve érkezett a tápéi templomhoz, ahol Thékes István adjunktus, az ENSI vezetője szavalta el Juhász Gyula A tápai Krisztus című versét, megemlékezve a költő halálának éppen aznapi nyolcvanadik évfordulójáról, és arról, hogy Juhász Gyula rendszeresen fordult meg a Szent Mihály-templomban.


A résztvevők alaposabban megismerhették a középkori eredetű épületet. Az új, katedrális jellegű mai templom három építészettörténeti korszakot foglal magában: a gótika, a barokk és az eklektika jegyeit hordozza. A főiskolások megtekintették a 2016-ban restaurált freskókat és az oltár mellett elhelyezett 350 kilós harangot, valamint megcsodálták Nepomuki Szent János szobrát, illetve a Boldog Salkaházi Sárát ábrázoló felújított üvegablakokat.


A templomban Kovács Zoltán és Polyák Balázs papnövendékek vezetésével keresztutat jártak a diákok, akik a tápéi látogatás után a megújuló hideg széllel dacolva  tekertek vissza a főiskola szegedi épületéhez.

A nagyböjti időszak kezdetén szintén erőpróbát szerveztek a főiskolások a kitartás megalapozására: lépcsőfutóversenyt rendeztek a Gál Ferenc Főiskola Dóm téri központi épületében. Ezt nagyböjti elmélkedések, a kerékpáros keresztút, majd a szegedi városi keresztút követték; az ünnep után pedig sor kerül a hallgatók húsvéti alkotóművészeti pályázatának eredményhirdetésére.

Forrás és fotó: Szeged-Csanádi Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria