Kérjük Apor Vilmos püspök közbenjárását a járvány idején is!

Hazai – 2020. április 1., szerda | 15:21

A Győri Egyházmegye arra buzdítja híveit, hogy ezekben a nehéz hetekben mondják el minél gyakrabban az Apor Vilmos Imaszövetség imádságát, kérjék a szent életű püspök közbenjárását a papokért, az egyházmegyénk területén szolgáló és az egyházmegyéből származó szerzetesekért, lelkipásztorokért, új hivatásokért.

Veres András győri megyéspüspök 2017. február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén megalapította az Apor Vilmos Imaszövetséget a papi és szerzetesi hivatásokért.

Boldog Apor Vilmos 75 éve áldozta életét a rábízottakért, követve a Jó Pásztor, Jézus Krisztus példáját. Közbenjárására az Úristen adjon erőt mindazoknak, akik az evangélium örömhírének minden körülmények közötti megélését és továbbadását választották hivatásul.

Ima a papi és szerzetesi hivatásokért

Istenünk, Te a szükség idején Boldog Apor Vilmos püspökben szíved szerinti pásztorra bíztad a Győri Egyházmegye híveit. Közbenjárására tekints ma is jóságosan reánk!

Te ismered létszámban megfogyatkozott papjaid buzgóságát és erőfeszítéseit, ismered küzdelmeiket, és korunk emberének lelki igényeit is. Te tudod, milyen sok az aratnivaló, ezért sok jézusi lelkületű papra van szüksége Egyházmegyénknek.

Arra kérünk, hogy a Győrött vérrel könnyezett Szűzanyánk közbenjárására és a hívek könyörgésére áraszd ki Szentlelkedet! Add, hogy segítségével – papok és hívek egyaránt – újjászülessünk a krisztusi életben!

Kérünk továbbá, bátorítsd fiataljainkat, hogy az általad megszólítottak papként vagy szerzetesként merjék vállalni híveid szolgálatát, és legyenek készek Boldog Vilmos püspökhöz hasonló odaadással szolgálni a Te dicsőségedet és az emberek üdvösségét! Ámen.

Forrás és fotó: Győri Egyházmegye Sajtóirodája

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria