Két új kötetet is bemutattak a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye harmincéves jubileuma alkalmából

Hazai – 2023. június 9., péntek | 20:03

A harmincéves Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye évfordulója alkalmából két kötetet is bemutattak június 6-án Nyíregyházán: Bosák Nándor püspök Kenyérosztó Antológia című művét és az egyházmegye Öröm-Hír folyóiratának Isten szavának erejében és világosságában című ünnepi különszámát – utóbbit 8-án Debrecenben is –; a kiadványokat Krakomperger Zoltán általános helynök ismertette.

Ebben az évben számos programon, rendezvényen emlékeznek meg a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megalapításának 30. évfordulójáról. Erre az alkalomra három könyvet adott ki az egyházmegye: Bosák Nándor nyugalmazott debrecen-nyíregyházi megyéspüspök Kenyérosztó Antológia című kötetét, az Öröm-Hír Évkönyv ünnepi különszámát és a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye új Sematizmusát.

Az egyházmegye Öröm-Hír folyóiratának ünnepi különszámaként napvilágot látott, Isten szavának erejében és világosságában című kötet Palánki Ferenc megyéspüspök előszavával kezdődik, amelyben rámutat Isten szavának jelentőségére az Egyház tevékenységében és személyes hitéletünkben.

A 184 oldalas kötetben az egyházmegye püspökeinek, papjainak és diakónusainak prédikációi, illetve elmélkedései olvashatóak – összesen ötvenkettő –, amelyek a liturgikus év vasárnapjain és különböző ünnepein (például templombúcsúk alkalmával) hangzottak el.

A továbbgondolásra ösztönző szentbeszédek és elmélkedések olvasása azt szolgálja, hogy egyre jobban rácsodálkozzunk Isten hozzánk intézett szavának örök életünknek alapot vető erejére.

A kötetben egy-egy prédikáció vagy elmélkedés elején mindig teljes egészében olvasható egy rövidebb terjedelmű bibliai szövegegység (perikópa), míg a hosszabb terjedelmű szövegegység esetében csak a lelőhelyét adták meg.

Az Öröm-Hír különszáma Palánki Ferenc főpásztor saját kezdeményezése nyomán jelent meg, kiadója a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye. A szerkesztői feladatokat Krakomperger Zoltán látta el, a nyomdai munkákat Debrecenben a Kapitális Nyomda végezte.

Bosák Nándor könyvének bemutatója az egyházmegye egyik diakónusa, a papszentelés előtt álló Csapó Márton hegedűelőadásával kezdődött.

Palánki Ferenc Bosák Nándort köszöntve Pál apostolt idézte: „Én ültettem, Apolló öntözte, de a növekedést az Isten adta” (1Kor 3,6). „Isten szándékából Nándor püspök atya alapozta meg a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyét, amelyet most én építek tovább, de a növekedést az Úr adja” – fogalmazott.

Ezután megköszönte Krakomperger Zoltán helynöknek a kötetek gondozását, szerkesztését, majd utalt arra a gondolatra, amely az Öröm-Hír ismertetésében hangzott el: „az igehirdetőnek engednie kell, hogy Isten Szava, melyet hirdet, elsőként őt szólítsa meg, szíven találja, mert amint Szent Ágoston mondja: »Biztosan gyümölcstelen marad az, aki kifelé prédikálja Isten szavát, de bensőjében nem hallgatja azt.«” A főpásztor hozzátette: „Mindannyian, hívő emberek Isten igéje által szíven talált emberek vagyunk, amely lehet egy pillanat, vagy egy hosszabb érési folyamat.”

A bemutatókat június 6-án Nyíregyházán és június 8-án Debrecenben a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének helyi csoportjai szervezték meg.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye (1; 2)

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria