Kilencedik alkalommal szerveztek kerékpáros zarándoklatot Bódi Magdi emlékére

Hazai – 2019. április 15., hétfő | 12:16

A Bódi Mária Magdolna életének állomáshelyeit követő kerékpáros zarándoklat idén április 12-én, pénteken indult. Badacsonytördemicen Márfi Gyula érsek mutatott be szentmisét.

Az útvonal állomásai: Szigliget, a születés, Badacsonytördemic, a megkeresztelés, Köveskál, a kisiskoláskor, Balatonfűzfő, a munka és végül Litér, a vértanúság helye.

A szigligeti indulás után Badacsonytördemicen, a Szent Mihály-templomban Márfi Gyula érsek mutatott be szentmisét Szerenka Miklós érseki helynökkel, Földi István esperessel, Cséry Gergő plébánossal, valamint Juhász Gábor budapest-vizafogói plébánossal együtt, aki kezdetektől fogva a kerékpáros zarándoklat vezetője. A szentmisén a kerékpárosok és a helyi hívek mellett részt vettek az érsekség központi intézményeinek munkatársai is.

1945. március 23-án, életének 24. évében érte a halálos lövés Bódi Mária Magdolnát, ezt a tiszta lelkű litéri lányt, aki rövid, de érdemekben gazdag életét a Veszprémi Főegyházmegyében töltötte. Szigligeten született, Badacsonytördemicen keresztelték, élt Köveskálon, Mámapusztán, Dakapusztán, Vilonyán és Litéren, ahonnan biciklivel járt dolgozni a fűzfőgyártelepi Nitrokémia Rt. üzemébe – mondta el a főpásztor szentbeszédében. – Az Úr Jézus kiválasztotta őt, hogy Krisztus jó illata legyen egy olyan világban, ahol Krisztusról nagyon keveset tudtak az emberek – hangsúlyozta. Az érsek arról is beszélt, hogy a litéri munkáslánynak ugyan nem voltak látomásai, szülei pedig tisztességesen, ám vallás nélkül éltek – eltérően Lisieux-i Szent Teréztől vagy Goretti Szent Máriától –, mégis, Bódi Magdi lelkében olyan természetfeletti vonzalom élt, amelynek köszönhetően már tízéves kora körül képes volt órákon át elmélyülten imádkozni, nem fáradva bele az Úr Jézussal való lelki együttlétbe. A szentséglátogatás, a napi szentmise, szentáldozás, a gyakori szentgyónás, a komoly önmegtagadás és a virrasztás olyanok voltak számára, mint nekünk a mindennapi kenyér. Ő ezekből élt – állította a főpásztor Bódi Magdi példáját a hallgatóság elé.

Elhangzott, hogy halála napján a fiatal munkáslány elsősorban nem a támadó, durva katona iránti ellenszenv vagy a tudatos vértanúságra való törekvés miatt szállt szembe, majd menekült el támadója elől, hanem azért, hogy teljesítse égi vőlegényének, Krisztusnak tett ígéretét. Nála a vértanúság nem esetleges, véletlenszerű esemény volt, afféle ráadás addigi életéhez, hanem szerves része annak az isteni műnek, amelynek felépítésében ő engedelmes, alázatos eszköz volt Isten kezében.

Korunkban semmire sincs nagyobb szükség, mint olyan példaképekre, akikben a szerzetesi elhivatottság a világi apostolsággal egyesül. Akik bizonyítják Avilai Nagy Szent Teréz szavait: Isten jelen lehet a konyhában, a fazekak között is, vagy Szalézi Szent Ferenc (és a II. vatikáni zsinat) tanítását, amely szerint az életszentség nem egy szűk kör privilégiuma, hanem minden emberé, akinek lelkében lángra gyúlt a hit, a remény, valamint az Isten és az emberek iránti szeretet – emelte ki a főpásztor.

A szentmise után Márfi Gyula érsek megáldotta a templom falán elhelyezett Bódi Mária Magdolnát ábrázoló domborművet, melyet Turi Török Tibor szobrász ajándékként készített el a főegyházmegye számára.

Az áldás után a kerékpáros zarándokok a szokatlanul hideg és szeles időben útra keltek Litér felé, ahol szombaton együtt vettek részt az ünnepi szentmisén.

Cséry Gergő badacsonytördemici plébános ezután nagyböjti elmélkedést tartott az érsekségi munkatársaknak. Arról beszélt, hogy Jézus feltámadásának közelgő ünnepére a szív elcsendesítésével, a mindennapi zajok, problémák kizárásával készülhetünk fel igazán. Fontos, hogy lebontsuk hétköznapi bálványainkat, melyek akadályként tornyosulnak az ember és Isten között, sokszor fel nem ismert alakban. Érdemes felülvizsgálnunk önmagunkhoz, egészségünkhöz, családtagjainkhoz, vagyonunkhoz való viszonyunkat, hiszen ezek túlzott előtérbe helyezése észrevétlen módon eltávolít minket Istentől. Cséry Gergő arra kérte a jelenlévőket, hogy idén húsvétkor lélekben kísérjék el Jézust Jeruzsálembe, s legyenek ott a közelében a bevonulástól a keresztre feszítésig, hogy valóban megadják a lehetőségét a Krisztussal való személyes találkozásnak.

Az érsekségi munkatársak a megemlékezés és a lelkinap lezárásaként ellátogattak Litérre, ahol Bódi Mária Magdolna sírjánál imádkoztak boldoggá avatásáért Márfi Gyula érsek vezetésével.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria