Konvertita evangélikus lelkésznő: A Katolikus Egyházban leltem új lelki hazára

Kitekintő – 2019. augusztus 29., csütörtök | 19:45

Először fordul elő a hessen-nassaui evangélikus egyház történetében, hogy egy lelkésznő katolikus hitre tér. Jóllehet döntését elfogadták, konverziója ellentmondásos érzéseket is keltett.

Gabriele Göbel, az Oberhessenben szolgáló lelkésznő elhagyja az evangélikus egyházat, és katolikus hitre tér – erősítette meg a Hessen-Nassaui Evangélikus Egyház (EKHN) szóvivője, Volker Rahn augusztus 23-án Darmstadtban a KNA katolikus hírügynökség kérdésére. Hozzátette: tudomása szerint ez az első alkalom a hessen-nassaui evangélikus egyház életében, hogy egy protestáns lelkésznő katolizál.

Göbel egy éve teljesített lelkészi szolgálatot Altenschlirf, Ilbeshausen és Schlechtenwegen evangélikus egyházközségekben. Nehezen született meg benne a döntés. Elmondása szerint az életét és hitét érintő mélyreható változás időszakát élte át, és erős hívást érzett, amit követni akar. A Katolikus Egyházban lelte meg új lelki hazáját. Úgy határozott hát, hogy kilép a hessen-nassaui evangélikus lelkészi szolgálatból. Az augusztus 18-án tartott búcsú istentiszteleten köszönt el a grebenhain-ilbeshauseni hitközségtől.

Matthias Schmidt oberhesseni esperes elmondta, hogy a lelkésznő áttérése benne is ellentmondásos érzéseket ébresztett. Gabriele Göbel nem teljesíthet lelkészi szolgálatot egy olyan egyházban, amely nem ismeri el a női papságot. S míg a konvertita lelkészeket pappá szentelhetik, akik így a Katolikus Egyházban is folytathatják lelkipásztori tevékenységüket, a lelkésznő ezt nem teheti meg, hiszen a katolikus egyházjog szerint a pappá szentelés csak férfiak esetében lehetséges.

A búcsú istentiszteleten Gabriele Göbel röviden körvonalazta a közösség tagjainak a döntéséhez vezető utat. Már nem a szószékről mondott beszédet – ahonnan a reformáció alapján hirdetni kell az igét. Elmondta: az áttéréshez vezető lépés sokat követelt tőle is, és a közösség minden tagjától. „Nagyon szerettem itt lenni; igazán otthon voltam a hessen-nassaui egyházban. A mély lelki alap, a közös hit azonban már hiányzott.” Kiemelte, hogy döntésére tisztelettel és elfogadással válaszoltak mindazok, akikkel megosztotta; ő pedig erős jelnek vette és nagy örömmel fogadta a reakciójukat. Számára az ökumené mindig a következőket jelentette: megosztani egymás között, ami a közös hitünk része, s ami szétválaszt, becsülettel elviselni – testvéri módon.

Gabriele Göbel nemcsak lelkészi hivatalától, hanem az idős-, beteg- és hospice-lelkigondozói állásától is búcsút vesz. Korábban hat éven át lelkészként szolgált, majd tizenkilenc éven keresztül kórházi lelkigondozóként tevékenykedett Rüsselsheimben és Limburgban. Marburgban és Heidelbergben végezte evangélikus teológiai tanulmányait.

Forrás és fotó: Katholisch.de

Magyar Kurír
(gj)

Kapcsolódó fotógaléria