Körkép: mely országokban legális az azonos neműek házasságkötése?

Kitekintő – 2013. február 13., szerda | 8:21

A Pew Forum kutatóközpont február 8-án közzétett összefoglalója alapján ismertetjük azon országok listáját, amelyekben – vagy amelyek egyes közigazgatási egységeiben – azonos nemű személyek törvényesen házasságot köthetnek. 

A Francia Nemzetgyűlés, a szenátus és az elnök várható jóváhagyása esetén 2013 májusától Franciaország lesz a tizenkettedik ország, ahol homoszexuális személyek törvényesen házasságot köthetnek. Nagy-Britanniában hasonló döntésre lehet számítani; az egyneműek házassága várhatóan 2013 nyarától lesz legális.     

Jelenleg a következő országokban köthetnek törvényesen házasságot azonos nemű személyek:

Hollandia (2000) 

2000 decemberében Hollandiában engedélyezték először azonos nemű párok házasságkötését, válását és az általuk történő örökbefogadást. A korábbi házasságjogi törvényben egyetlen mondatot változtattak meg, amely most így hangzik: "Házasságot köthet két különböző vagy azonos nemű személy." A törvény ellen egyedül az ellenzéki kereszténydemokraták szavaztak. Miután hatályba lépett, az akkori népesség 12%-át képviselő holland protestáns egyház az egyes gyülekezetek döntésére bízta, összeadnak-e egynemű párokat. A muzulmánok és a keresztények azóta is tiltakoznak a törvény ellen, a holland társadalomban azonban széles körben elfogadott a homoszexuálisok házassága.

Belgium (2003)

Belgiumban az azonos nemű párok 1998-tól létesíthettek bejegyzett élettársi kapcsolatot, majd 2003 januárjában a parlament legalizálta házasságkötésüket, a különnemű házasokéval azonos adózási és öröklési jogokat biztosítva számukra. A törvényt egy évvel később bővítették: 2004-től külföldi egynemű párok is legálisan házasodhattak Belgiumban, amennyiben egyikük már legalább három hónapig az országban tartózkodott. 2006-ban a parlament az örökbefogadás jogát is megszavazta az azonos nemű párok számára. 

Spanyolország (2005)

A spanyol parlament kis többséggel szavazta meg 2005-ben az egyneműek házasságát. A törvény nemi irányultságtól függetlenül minden házaspárnak azonos jogokat ad. Korábbi szövege a következőképpen bővült: "A házasság ugyanolyan kötelezettségekkel és következményekkel jár, akár azonos, akár különnemű személyek kötik." A spanyol püspöki konferencia élesen bírálta a törvényt. A hatálybalépés után az ország alkotmánybírósága két olyan bíró tiltakozó beadványát is elutasította, akik nem adták meg egynemű pároknak a házasságkötési engedélyt. Az alkotmánybíróság arra hivatkozott, hogy a bíráknak nincs kellő jogalapjuk a jogi indítványhoz.

Kanada (2005)

A kanadai szövetségi és tartományi kormányok 1999-ben azonos nemű párokra is kiterjesztették a házasság legtöbb jogi kedvezményét. 2003-tól lépésről lépésre legalizálták az egyneműek házasságkötését az ország tizenhárom régiójából kilencben, majd 2005-ben a parlament döntése az egész országban törvényessé tette. 2006-ban a hatalmon lévő konzervatív párt sikertelenül próbálta elérni a törvényhozóknál, hogy vizsgálják felül a kérdést, így a szabályozás nem változott.   
 
Dél-Afrika (2006)

A dél-afrikai parlament 2006 novemberében legalizálta az egyneműek házasságkötését, egy évvel azután, hogy az ország legfelsőbb bírósága kimondta: a korábbi házassági törvények sértik az alkotmányban garantált jogegyelőséget. Az új törvény lehetővé teszi, hogy a vallási intézmények és a polgári tisztségviselők megtagadhassák azonos nemű pároktól a házasságkötési szertartást. E kitétel egyesek szerint sérti az egynemű párok alkotmányos jogait. A jelenlegi törvényt több mint 5:1 arányban támogatták a törvényhozók, az ország egyötödét kitevő zuluk uralkodója azonban továbbra is ragaszkodik hozzá, hogy a homoszexualitás erkölcsileg rossz.

Norvégia (2009)

Norvégiában 2009 januárja óta az egyneműek törvényesen házasodhatnak, részesülhetnek mesterséges megtermékenyítésben és fogadhatnak örökbe gyermekeket. Bejegyzett élettársi kapcsolatukat már 1993 óta engedélyezték. A 2009-es törvény elfogadását társadalmi vita előzte meg, mert sokan ellenezték, hogy leszbikus párok állami támogatással juthassanak mesterséges megtermékenyítéshez. Az ország legnagyobb vallási felekezete, az evangélikus norvég egyház megosztott a kérdésben: a lelkészek nem adhatnak  össze azonos nemű párokat, de megáldhatják az egyneműek élettársi kapcsolatát.

Svédország (2009)

Svédországban a homoszexuálisok 1995 óta élhettek bejegyzett élettársi kapcsolatban, majd 2009 áprilisában a svéd parlament elsöprő többséggel szavazta meg házasságkötésük legalizálását. Azóta egyházi és polgári szertartás keretében is esküdhetnek, de a törvény nem kötelezi a lelkészeket a szertartás megtartására. Az evangélikus egyházhoz tartozó svéd egyház 2007 januárja óta megáldja az egyneműek élettársi kapcsolatát. 2009 októberében az egyház vezető testülete szavazással úgy döntött, engedélyezi a lelkészeknek, hogy homoszexuális párokat eskessenek.

Portugália (2010)

2010 júniusában Portugália lett a nyolcadik ország, ahol legalizálták az azonos neműek házasságát. A parlament már néhány hónappal előbb elfogadta a törvényt, de Anibal Cavaco Silva elnök alkotmánybírósági kontrollt kért. Miután az alkotmánybíróság nem talált benne kivetnivalót, az elnök májusban aláírta, és júniusban hatályba lépett. A törvény nem engedi, hogy egynemű párok gyermeket fogadjanak örökbe. 

Izland (2010)

Izlandon is 2010 júniusában széles körű civil támogatottsággal, egyetlen törvényhozói ellenszavazat nélkül vált törvényessé a homoszexuálisok házassága. Az országban 1996 óta létesíthettek bejegyzett élettársi kapcsolatot az egynemű párok, tíz évvel később pedig a parlament megszavazta, hogy gyermekeket fogadhassanak örökbe. A 2010-es törvény hatályba lépése után elsők között az ország miniszterelnöke, Johanna Sigurdardottir kötött  házasságot partnerével, Jonina Leosdottirral.

Argentina (2010) 

2010 júliusában Argentína lett az első latin-amerikai ország, ahol azonos neműek törvényesen házasodhatnak. A tervezetet a katolikus egyház és az evangéliumi protestáns egyházak heves tiltakozása ellenére a törvényhozás mindkét háza jóváhagyta, majd Cristina Fernandez de Kirchner elnök törvénybe iktatta. Jelenleg az azonos nemű házaspárok a különneműekével azonos jogokat élveznek, beleértve az örökbefogadás jogát is.

Dánia (2012) 

Dániában 2012 júniusában fogadta el a parlament az azonos neműek házasságát legalizáló törvényjavaslatot, amely néhány nap múlva, miután II. Margrethe királynő is jóváhagyta, törvényi erőre lépett. 1989-ben Dániában engedélyezték először a homoszexuálisok bejegyzett élettársi kapcsolatát, majd az ilyen kapcsolatban élők számára 2010-ben gyermekek örökbefogadását is lehetővé tették. Jelenleg az evangélikus dán államegyház köteles az egynemű párok esküvője céljára rendelkezésére bocsátani templomait, de a lelkészeknek nem kötelező ilyen párokat összeadni. Más vallási csoportok esetében a törvény az illető közösség döntésére bízza, hogy engedélyezi-e templomaiban homoszexuálisok házasságkötését.

Egyesült Államok (2003)

Az USA-ban elsőként Massachusetts szövetségi állam legalizálta az egyneműek házasságát 2003-ban, alkotmányos jogokra hivatkozva. Azóta további nyolc állam, Connecticut, Iowa, Maryland, Maine, New Hampshire, New York, Vermont és Washington, valamint Columbia Kerület vezetett be hasonló szabályozást. Más szövetségi államokban (pl. Illinois, Rhode Island) jelenleg is zajlik a vita a kérdésben. 2013-ban a legfelsőbb bíróság két jelentős, homoszexuálisok házasságával kapcsolatos ügyben hoz döntést, ami az egész országot érintő változás felé nyithat utat.

Mexikó (2009)

2009 decemberében Mexikóváros önkormányzata saját hatáskörében törvényesítette az azonos neműek házasságát. A döntés ellen jogi úton fellebbeztek, ám a mexikói legfelsőbb bíróság 2010 augusztusában megerősítette, hogy az azonos nemű párok Mexikóvárosban kötött házassága az ország egész területén érvényes. 2011 óta a dél-mexikói Quintana Roo államban is törvényesen házasodhatnak a homoszexuálisok.

*

A Katolikus Egyház a homoszexuális személyek méltóságát messzemenően tiszteletben tartja. A homoszexuális hajlamot nem tekinti bűnnek, a homoszexuális viselkedést azonban igen (Katolikus Egyház Katekizmusa 2357-59). A kinyilatkoztatásból eredő álláspontja szerint házasság – az élet továbbadására hivatott, életre szóló szövetség – kizárólag egy férfi és egy nő között jöhet létre.

Magyar Kurír

(mk)