Körkép: melyik egyház hány iskolát vett át a 2011-12-es tanévben?

Hazai – 2012. április 23., hétfő | 13:16

Országos átlagban jelentősen nőtt mind a katolikus, mind a református és az evangélikus egyház által fenntartott közoktatási intézményekben a tanulók és pedagógusok létszáma a 2011/2012-es tanévben - derül ki az MTI körkérdésére adott válaszokból. Arról, hogy a következő tanévben előreláthatóan vesznek-e át újabb iskolákat, illetve hány önkormányzattal állnak tárgyalásban, nem áll rendelkezésre pontos adat; a megyékből érkezett beszámolók szerint az egyes fenntartók önállóan járnak el ezekben az ügyekben.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia összegzése szerint a települési önkormányzatoktól a 2011/2012-es tanév kezdetétől 41 intézményt vett át az egyház. Ezek közül óvodai feladatot (is) ellát 18, amelyből 9 önálló óvoda, és mind egyházmegyei fenntartásban működik.

Az átvett intézmények közül általános iskolai feladatot is ellát 24, (ebből egy szerzetesi fenntartású), 13 pedig önálló általános iskola. Középiskola kilenc, egyikük szerzetesi fenntartású.

Összességében 224 intézményük működik (tagintézményekkel, intézményegységekkel számolva 432), egyházmegyei fenntartású 147, szerzetesi fenntartású 65, egyéb 12. Egy új katolikus intézményt alapítottak. A diákok teljes létszáma 86.772 a tavalyi 71.235-tel szemben, ami 21,81 százalékos növekedést jelent.

Ezekben az intézményekben összesen 10.829 pedagógus, technikai dolgozó és egyéb feladatokat ellátó munkatárs dolgozik, az elmúlt évhez képest 20,58 százalékkal több.

A Magyarországi Református Egyház (MRE) zsinatának kommunikációs szolgálata azt közölte: a 2011/2012-es tanévtől 206 közoktatási feladatot lát el 129 intézmény keretei között a református egyház. A 206 közoktatási feladat a következők szerint oszlik meg: 47 óvoda, 76 általános iskola, 28 gimnázium, 8 szakközépiskola, 3 szakiskola, 14 művészetoktatási, 6 gyógypedagógiai intézmény, 21 diákotthon, valamint 2 pedagógiai szakszolgálat és 1 pedagógiai szakmai szolgáltató intézmény.

2011 nyarán 12 önkormányzati intézményt vettek át, azonban mindössze két olyan település (Fehérgyarmat és Magyarcsanád) van, ahol eddig nem működött református iskola, vagy óvoda. A többi helyen a már meglévő intézményt fejlesztették. Az átvételek következtében hét új intézménnyel, valamint öt meglévő intézményben új telephellyel gyarapodott a református egyház oktatási rendszere. A református egyház az óvodai nevelést kilenc, az alapfokú oktatást öt, a középfokú oktatást pedig egy új feladatellátási helyen vállalta át.

Az új intézmények egyházközségi fenntartásba kerültek, a kazincbarcikai Tompa Mihály Református Általános Iskola kivételével, amelyet a Tiszáninneni Református Egyházkerület tart fenn.

A 2011/2012-es tanévtől 38.032 tanuló jár intézményeikbe nappali tagozaton, ez 4.029-cel több, mint egy éve. Esti tagozaton 348, levelezőn 206, korai fejlesztés és fejlesztő felkészítésben 152 tanuló vesz részt, az első két kategóriában kis mértékű növekedés, az utóbbiban csökkenés volt jellemző.     A 2012/2013-as tanévre vonatkozóan a MRE zsinatához eddig négy egyházközség fordult előzetes hozzájárulásért iskolaátvételhez.

A Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) azt közölte: a települési önkormányzatoktól három óvodát, két általános iskolát és egy gimnáziumot vettek át 2011 nyarán, ezek valamennyien országos egyházi fenntartásba kerültek, mert az MEE-ben nincs zsinati, egyházkerületi és egyházmegyei fenntartás. Egy óvodát indítottak újonnan 2011-ben, nem terveznek hasonló akciót.

Mintegy 13 ezer gyermek jár óvodáikba és iskoláikba. 2011-ben 1.350-nel nőtt a létszám, ami 12 százalékos bővülést jelent. Az evangélikus egyháznak 1500 tanára van és mintegy 600 kisegítő munkatárs dolgozik intézményeikben, s ez több mint 10 százalékos növekedést jelent. A 2012/2013-as tanévre vonatkozóan hat önkormányzattal tárgyalnak két óvoda, három általános iskola és három gimnázium átvételéről.

Réthelyi Miklós nemzeti fejlesztési miniszter márciusban egy országgyűlési képviselőnek adott írásbeli válaszában közölte: az önkormányzatok közoktatási intézményátadásait az egyházak számára nemcsak az anyagi helyzetük, hanem az egyházi iskolák iránti lakossági igény és az előző tíz év intézmény átadás-átvételek törvényi korlátozásainak enyhítése indokolja.

A szombathelyi egyházmegyében a római katolikus egyház egyetlen óvodát vett át az elmúlt tanév kezdete óta Zalaegerszegen egy alapítványtól - közölte Veres András megyéspüspök. Az egyházmegyei fenntartású intézményekbe összesen 1230 diák jár, létszámban az előző tanévhez képest stagnálás mutatkozik. Az iskolákban és az óvodában összesen 150-en dolgoznak. Szakál Péter az Őrségi Református Egyházházmegye esperese elmondta: jelenleg nincs egyetlen oktatási intézmény sem a kezelésükben.

Vas megyében a Magyarországi Evangélikus Egyház ebben a tanévben nem vett át iskolákat és nem is tervez intézményátvételt - mondta Révész Rita szakreferense. Vasban egy általános iskolát és egy középiskolát tartanak fenn, Szombathelyen az evangélikus iskolába - amelyet a város önkormányzatától vettek át - 237 gyermek jár. A kőszegi evangélikus intézmény tanulólétszáma 336.

A győri katolikus egyházmegye Győr-Moson-Sopron megyében tavaly óta sem óvodát, sem iskolát nem vett át,  egyelőre nem is tervezi oktatási intézményhálózata bővítését, noha több, főként községi önkormányzat megkereste közoktatási intézménye átvétele ügyében - mondta Dékány Ferenc püspöki irodaigazgató. Az egyházmegye jelenleg 7-7 óvodát, általános iskolát és 3 gimnáziumot tart fenn. Az általános iskolák Csornán, Komáromban, Győrben működnek, kivétel Szany község, amelynek iskoláját a győri egyházmegye tartja fenn. Az óvodákban, az általános és a középiskolákban összesen mintegy 4000 gyermeket oktatnak. Az evangélikusegyház a megyében az elmúlt tanévben nem vett át iskolát, s az idén sem tervez átvételt - közölte Szabó György, a Nyugati(Dunántúli)Evangélikus Egyházkerület felügyelője. Győrött és Sopronban egy-egy óvoda, egy-egy általános iskola és három középiskola működik. Az óvodákban 250 kisgyermekről gondoskodnak, az általános iskolások száma megközelíti az 1200-t, a középiskolákban 1120 diák tanul. Összesen 260 óvodapedagógus és tanár foglalkozik a gyerekekkel.

Zala megyében 8 különböző egyház, felekezet vagy rend tart fenn óvodákat, általános és középiskolákat, mindegyikük arról számolt be, hogy legfeljebb érdeklődés volt, de konkrét tárgyalás egy sem arról, hogy vegyenek át újabb intézményeket.

A Veszprémi Érsekség Keszthelyen tart fent iskolát, amelynek 289 tanulója van - közölte Pálfalvi-Ősze Judit, az érseki hivatal szóvivője, hozzátéve: nem terveznek újabb intézményátvételt. A Kaposvári Református Egyházközség az idei tanév kezdetekor vette át a kehidakustányi általános iskola fenntartását.     Az ortodox egyház egyetlen magyarországi oktatási intézménye Reziben működik, de a fenntartó Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Orthodox Exarchátusánál nem jelentkeztek újabb önkormányzatok, hogy átadnák iskolájuk működtetését - jelezte Keszey Tivadar iskolaigazgató. A Keszthelyen, Zalaszántón, Alsópáhokon is telephelyeket működtető intézményben jelenleg összesen több mint 400-an tanulnak.

Somogy megyében az elmúlt tanévben önkormányzattól egy általános iskola és óvoda került egyházi kezelésbe; a Magyarországi Baptista Egyház bodrogi általános iskolája és óvodája, valamint művészeti iskolája átvette a niklai oktatási intézmény működtetését, miután az önkormányzat tovább nem tudta vállalni annak fenntartását, és emiatt a bezárás fenyegette. Paróczi Zsolt, a Magyarországi Baptista Egyház DunántúliEgyházkerületének alelnöke elmondta: a niklai iskolába mintegy 70 diák tanul, az óvodában 33 gyermek van. Az 1990-ben alapított bodrogi intézményükben, ahol az általános iskolában 95 diák tanul, szeptembertől Kaposváron is lesz egy saját alapítású, 25 gyermeket fogadó óvodája.

A Magyarországi Református Egyháznak két oktatási intézménye van Somogyban. Bellai Zoltán tiszteletes elmondta: Kaposváron mintegy 450, Csurgón, az időközben általános iskolával kibővült gimnáziumban 375 diák tanul. Smidéliusz Zoltán esperes közlése szerint a Magyarországi  Evangélikus Egyháznak Somogy megyében nincs oktatási-nevelési intézménye, és nem is tervezik önkormányzati oktatási intézmény átvételét.

Veszprém megyében 15 oktatás intézményt működtetnek egyházak és további hat átvételét tervezik. Az idei tanévben nem vesz át iskolát a veszprémi katolikus főegyházmegye, viszont biztos, hogy következő tanévtől az érsekség működteti az ajka-tósokberéndi általános iskolát - mondta Pálfalvi-Ősze Judit, az érseki hivatal szóvivője. Hozzátette: tárgyalások folynak Szentkirályszabadjával, hogy az ottani iskola a veszprémi Szilágyi Erzsébet katolikus iskola tagiskolája legyen, illetve Tótvázsonnyal, hogy az általános iskola a veszprémi Padányi iskola tagiskolája legyen.

Közölte: az érsekség pápai és veszprémi óvodájába összesen 233 gyerek, a főegyházmegye által fenntartott veszprémi, a várpalotai, a tapolcai, a pápai és a keszthelyi iskolába összesen 1837 diák tanul. Középfokú tanulmányokat a veszprémi Padányi gimnáziumban 571-en folytatnak.

A megyében négy oktatási intézmény van az evangélikus egyház kezelésében - mondta a veszprémi evangélikus egyházmegye esperese, Polgárdi Sándor. Bővítik a pápai iskolát négy osztállyal. Hozzáfűzte: az intézménybe 25 településről járnak a gyerekek a pápai kistérségből.

A Veszprémi Református Egyházmegye vezetője, Kuti Géza esperes közölte: a szülők és az önkormányzat azt kérik, hogy a református egyházmegye vegye működtetésbe a csopaki, valamint az alsóőrsi általános iskolát. A két Balaton-parti településen előrehaladottak a tárgyalások - számolt be az esperes. Elképzelhető az is, hogy a litéri általános iskolát is átveszik.

A katolikus egyház Esztergom-Budapesti Főegyházmegyéjében a 2011/2012-es tanév kezdetén nem vettek át és nem is alapítottak intézményt. A területén működő 37 intézmény közül 15-öt tart fenn a főegyházmegye, 17 intézménynek  szerzetesrendi, 5-nek egyéb fenntartója van. Közoktatási intézményeikbe 13.381 gyermek jár, ez 36-tal kevesebb a tavalyinál. Összesen 1721 pedagógus, technikai dolgozó és egyéb feladatokat ellátó munkatárs dolgozik ezen a területen, az előző évben ez a létszám 1731 volt.

Komárom-Esztergom megyében a református egyház egyetlen intézményt vett át az utóbbi tanévben, a tatai önkormányzattól. A jövő tanévtől a tatai egyházközséghez kerül a neszmélyi általános iskola és szakképző iskola és a kocsi általános iskola átvételéről is tárgyalnak. A megyében a református egyház Tatán működtet egy 280 fős gimnáziumot és Dadon egy általános iskolát.

A székesfehérvári katolikus egyházmegye úgy tájékoztatott: fenntartásukban jelenleg 9 oktatási intézmény működik: Érden, Móron, Tatabányán, Bicskén, Ráckevén általános iskola, Budaörsön és Székesfehérváron általános iskola és óvoda, Tatabányán külön óvoda, Budakeszin gimnázium. A 2011/2012-es tanévben összesen 2927 tanuló és óvodás jár az intézményekbe, ahol 238 iskolai és óvodai pedagógus oktatja őket. Az előző tanévhez képest tízzel nőtt a diákok száma, kettővel csökkent a pedagógusoké.

Fejér megyében reformátusok működtetnek Csákváron óvodát és bölcsődét 60 gyermekkel, Tabajdon általános iskolát és óvodát, ide Zsirka László lelkész tájékoztatása szerint 96 tanuló és óvodás jár. Református fenntartásban működik a székesfehérvári óvoda 95 gyermekkel. Református általános iskolába Székesfehérváron 178-an, Enyingen szintén 178-an, annak művészeti tagintézményébe pedig 193-an járnak. A Fejér-Komáromi Evangélikus Egyházmegyében lévő Bakonycsernyei Evangélikus Egyházközség evangélikus óvodát működtet - közölte Szarka István bakonycsernyei lelkész, esperes.

Tolna megyében a 2011/2012-es tanévben három egyházi fenntartású oktatási intézmény működik: a szekszárdi katolikus Szent József Iskolaközpont, a paksi Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium, valamint a bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium. Ónodi Szabolcs, a 624 diákot oktató bonyhádi gimnázium igazgatója arról számolt be, hogy 12-vel többen tanulnak náluk, mint tavaly.

Baranya megyében a katolikus Pécsi Egyházmegye területén 1.600 diák tanul az egyházmegye által fenntartott intézményekben. Az előző évi adatokhoz képest minimális növekedés tapasztalható a diákok számát illetően, a pedagógusok száma nem változott az elmúlt években. A Pécsi Egyházmegye jelenleg két önkormányzattal folytat tárgyalások két általános iskola és egy óvoda átvételéről.

A református egyház Baranyában 2010 óta nem vett át önkormányzati oktatási intézményt, s újat sem alapított. A jelenlegi tanévben a reformátusok által fenntartott intézményekben 1.004 diák vesz részt az oktatásban, ami 15-tel több az egy évvel korábbihoz képest. E tanévben 107 pedagógus és 49 technikai kiszolgáló személy dolgozik intézményeikben; egy évvel ezelőtt 99 pedagógus és 52 technikai dolgozót foglalkoztattak.

Lupták György evangélikus esperes az MTI-nek elmondta: Bács-Kiskun megyében két óvodát tartanak fenn, és előrehaladott tárgyalásokat folytatnak három iskola átvételéről. Soltvadkerten német nemzetiségi óvodát, Kiskőrösön óvodát tartanak fenn, utóbbiba nagy volt a túljelentkezés. Soltvadkerten egy általános iskola, Kiskőrösön egy általános iskola és egy középiskola átvételéről tárgyalnak.

Huszár Nándor, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye irodavezetője az MTI-nek elmondta: a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye a kistérségi társulástól egy általános iskola fenntartását vette át az elmúlt tanév kezdete óta. A 2011/2012. tanévtől 2.523 óvodás és általános iskolás növendék jár a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye intézményeibe, ez 34 százalékos növekedést jelent az előző tanévhez képest. Tanáraik és alkalmazottaik száma 30 százalékkal nőtt egy év alatt.

Korim Éva, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal sajtófőnökének tájékoztatása alapján a megyében összesen 4 intézmény fenntartói joga került egyházi kézbe, míg ugyanennyi már egyházi fenntartású óvoda, illetve iskola bővült a legutóbbi tanév kezdetére. A törökszentmiklósi katolikus gimnázium, kollégium és óvoda fenntartó jogát az Egri Főegyházmegye vette át. A gimnázium létszáma 500, a kollégiumé 105, míg az óvodáé 85. A törökszentmiklósi református általános iskola és óvodába 75-tel több óvodás jár. A református egyházközség fenntartásában működő túrkevei általános iskola és óvoda 50 gyermekkel gyarapodott.

Az Egri Főegyházmegye fenntartásában lévő jászberényi két tannyelvű katolikus általános iskola 500-ról 560-ra emelte létszámát. Kunszentmártonban az önkormányzat a Szeged-Csanádi Egyházmegyének adta át a 250 gyermeket ellátó óvodáját. Szintén az Egri Főegyházmegye lett a korábban önkormányzati működtetésű általános iskola és óvoda fenntartója Tiszafüreden, ahová 125 óvodás és 550 iskolás jár. 180 óvodással vett át intézményt a görög katolikus Hajdúdorogi Egyházmegye Szolnokon. Jászberényben a katolikus általános iskolában 120 diákkal gimnáziumi oktatást is terveznek indítani a jövő tanévtől. A sajtófőnök hangsúlyozta: ez a kör még bővülhet, hiszen a 2012/2013. tanévre a nem állami és nem önkormányzati fenntartóknak a nyilvántartásba vételi, illetve működési engedélyezési eljárásra vonatkozó kérelmeiket május 31-ig kell beküldeniük.

Nógrád megyében a Váci Egyházmegye 2011 nyarán három új iskolát alapított, míg a 2012/13-as tanévtől további két iskola alapítását tervezi – mondta Gyombolai Gyula, az egyházmegyei katolikus iskolák főhatóságának főigazgatója. A Bátonyterenyén, Patakon és Cserhátsurányban alapított általános iskolákkal 420-al nőtt a tanulók létszáma. A már régebbtől működő négy katolikus intézményben 821-en tanulnak, azokban összesen 112 tanárt, technikai dolgozót és kisegítő személyzetet alkalmaznak, ez a létszám 84-el nőtt a három új iskolával. A Váci Egyházmegye közoktatási intézményt nem vesz át, hanem újakat alapít, így például a következő tanévtől újabb két iskola alapításáról tárgyal Salgótarján és Mátramindszent önkormányzatával.

Heves megyében négy, korábban önkormányzati fenntartású intézmény került egyházi kezelésbe a most záruló  tanévben - tájékoztatott a megyei kormányhivatal oktatási főosztályának vezetője. Ballagó Zoltán elmondta, hogy az Egri Főegyházmegye három gyöngyösi intézményt vett át: a megyétől a Vak Bottyán János Műszaki és Közgazdasági Középiskolát és a Pátzay János Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézményt, Gyöngyös városától a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményt. A tarnabodi általános iskolát és az óvodát, amelyeknek a helyi önkormányzat volt a fenntartója, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat működteti. A következő tanévre vonatkozóan az egyházi fenntartók részéről még nem érkezett nyilvántartásba vételi és működési engedély kérelem a megyei kormányhivatalhoz.

A Tiszántúli Református Egyházkerület (TRE) területén hat új intézmény és öt tagintézmény kezdte meg működését 2011 őszén; tíz egyházközség fenntartásában tizenöt feladatellátás került a reformátusegyházhoz - közölte Dobos Zita, a TRE sajtóreferense. A tanévben egy bölcsőde, nyolc óvoda és hat általános iskola indult, a szeptemberi adatok szerint összesen 101 osztályban több mint kétezer gyermek kapcsolódott be a református intézményrendszerbe. Az egyházkerület területén kizárólag egyházközségek (gyülekezetek) vettek át közoktatási intézményt önkormányzattól. Az intézményalapításról és intézményátvételről minden esetben az egyházkerület elnöksége dönt a tanügyi hivatal véleményének bekérése után.

A tiszántúli református közoktatásban 2011 szeptemberében már tizenötezer tanuló kezdte meg a tanévet. A számok azt mutatják, hogy nemcsak az új intézmények tanulói ültek református iskolapadba, de több száz család döntött a református iskola mellett - mondta Dobos Zita. A Tiszántúlon átvett intézményekkel 214 pedagógussal és 84 más munkakört betöltő emberrel nőtt az alkalmazottak száma. A református egyházat a Tiszántúlon huszonegy önkormányzat kereste meg, hogy vállalja át iskolájának működtetését. Az egyházkerület elnöksége eddig öt önkormányzati (Nyírbátor, Nagyhalász, Ibrány, Újfehértó, Zsadány) fenntartásban működő intézményt érintően engedélyezte az átvételt. Az elnökség többek között ott támogatja az átvételt, ahol a már működő református intézmények bővítik alaptevékenységüket, illetve ahol az intézmény létrehozása fontos a térség református oktatási rendszerének kiépítése szempontjából.

A békéscsabai székhellyel működő Kelet-Békési Evangélikus Egyházmegye esperese, Kondor Péter elmondta: a Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásában területükön két evangélikus oktatási intézmény működik, a Békéscsabai Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Kollégium, valamint az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. A tanulók száma jelenleg 832, az intézményekben 73 tanár és 30 technikai személyzet dolgozik. Az evangélikus egyházmegye a 2012/13-as tanévtől általános iskolai részleget indít két első osztállyal. Újabb intézmények átvételéről az esperes annyit mondott: a mezőberényi önkormányzattal jelenleg folynak a tárgyalások a gimnáziumról.

A Nyugat-Békési Egyházmegyében az Orosházi Evangélikus Egyházközség a legnagyobb oktatási intézményfenntartó, 1994 óta működtetője Orosházán a Székács József Evangélikus Közoktatási Intézménynek, óvódás kortól érettségiig fogadja a  fiatalokat – tájékoztatott Ördög Endre gyülekezeti lelkész. Az intézményben a 2011/2012-es tanévtől 546 diák tanul, 12-vel több, mint az előző tanévben, a fiatalokkal 61 pedagógus foglalkozik, a gyülekezet újabb intézmények átvételét nem tervezi.

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Csongrád, Békés és Jász-Nagykun-Szolnok megyében e tanévben 13 település 22 közoktatási intézményét vette át, új egyházi közoktatási intézményt nem alapított. A most záruló tanévben mintegy 6500 diákot tanítanak, 2500-zal többet mint az előzőben. E tanévben 1030, a megelőzőben 680 pedagógus és kisegítő munkatárs foglalkozott a fiatalokkal.

Borsod megyében az Egri Főegyházmegye szándéknyilatkozatot nyújtott be Miskolc önkormányzatához, hogy az egyházmegye ez év augusztus 31-jével átvenne több, jelenleg önkormányzati fenntartásban működő tagiskolát, illetve egy tagóvodát. Dobos Tímea, a helyi önkormányzat szóvivője azt mondta, hogy a katolikus egyház tavaly a Vörösmarty Mihály tagiskolát és a Weöres Sándor tagóvodát vette át. Az újabb igény bejelentése nyomán a fenntartóváltásra idén augusztus végén sor kerül – tette hozzá.

A miskolci központú Tiszáninneni Református Egyházkerület fenntartásában lévő általános és középiskolákban a 2011-2012-es tanévben 3835 diák jár, 720-al több, mint a megelőző tanévben. Az egyházkerület az elmúlt tanév óta három új egyházi közoktatási intézményt alapított, önkormányzatoktól, alapítványoktól pedig két közoktatási intézmény fenntartói jogát vette át - mondta Rácsok András, az egyházkerület sajtóreferense. A Tiszáninneni Református Egyházkerület közoktatási intézmények fenntartói jogának átvételéről jelenleg hat önkormányzattal folytat tárgyalást.

MTI/Magyar Kurír