Közlemény Cseh Péter Mihály kisegítő lelkész nyilvános tevékenységéről

Hazai – 2016. július 15., péntek | 12:19

Az alábbiakban a Pécsi Egyházmegye közleményét adjuk közre.

A Pécsi Egyházmegyében kisegítő lelkészi szolgálatot teljesítő Cseh Péter Mihály írott és elektronikus médiumokban, internetes közösségi oldalakon és blogokban huzamos ideje tevékenykedik. Emiatt püspökétől többször kapott szóban és írásban útmutatást, szükség esetén figyelmeztetést nyilvános tevékenységének fórumait, stílusát és tartalmát illetően.

Cseh Péter Mihály a világos útmutatásoknak nem vagy nem megfelelő módon tett eleget, ezért az ügyben dr. Udvardy György megyéspüspök előzetes vizsgálatot indított, és a botrányok megelőzésére Cseh Péter Mihályt az eljárás idejére minden nyilvános papi működésétől a mai nappal eltiltotta. További tájékoztatást a vizsgálat lezárulta után tudunk adni.

***

MELLÉKLET AZ 1993/2016 SZ. KÖZLEMÉNYHEZ

Főtisztelendő
Cseh Péter Mihály
kisegítő lelkész úr
részére

SZEKSZÁRD
Béla király tér 9.
7100

Tárgy: Az igehirdető tevékenység további folytatása

Főtisztelendő Lelkész Úr!

Krisztus Urunktól kapott feladatunk az evangélium hirdetése, mert Ő azt akarja, hogy az emberek higgyenek és üdvözüljenek. Ez a feladat arra hív minket, hogy újragondoljuk módszereinket, és minden erőnkből új utakat, új eszközöket találjunk, amelyekkel a mai emberhez eljuttathatjuk a keresztény üzenetet. Ugyanakkor az új utak keresésében nem feledkezhetünk meg az Egyház egységéről, melyért a püspökök felelnek, így az egyházmegyében folyó összes apostoli tevékenységek irányítása és összehangolása is az ő feladatuk. A megyéspüspök feladata védeni az egyetemes Egyház egységét, előmozdítani az Egyház közös fegyelmét, sürgetni az összes egyházi törvény megtartását, valamint ügyelni arra, nehogy visszaélések férkőzzenek az egyházi fegyelembe, különösen az ige szolgálatát, a szentségek és szentelmények kiszolgáltatását illetően (394. k., 392. k., 756. k.). Mindezek fényében a folyó hó 11-én folytatott személyes beszélgetésünket követően most írásban is buzdítom az alábbiak megtartására.

Az írott és elektronikus tömegkommunikációs eszközökben való nyilvános szereplése a jövőben korlátozódjon kizárólag az egyházi médiára. Kérem, hogy a tervezett sorozatokat megelőzően terjessze fel a műsortervet engedélyezésre, mutassa be az előadások vázlatát, a megjelent anyagokat utólag juttassa el hozzám.

Törekedjen arra, hogy a biztos, teljes és tiszta tanítást hirdesse, hogy a hallgatók, olvasók, nézők biztonságban érezhessék magukat, hogy mindaz, amit hallanak, az üdvösségre elvezet. Ügyeljen arra, hogy a hívek a tanítás nyomán ne maradjanak magukra kétségek közt, kérdésekkel telve, ugyanakkor hagyja meg a szabad döntés lehetőségét. A tanításban használt szavak, módszerek, eszközök az evangélium igazságát, méltóságát jelenítsék meg.

A jó igehirdető szívesen mélyíti el ismeretét, szolgálni akarja az igazságot, nem pedig saját szolgálatába állítani. Ezért felkészülése során olyan tiszta kategóriákkal élő munkákat használjon, melyek az Egyház tanítását, kiforrott teológiáját fogalmazzák meg. Különösen ajánlom figyelmébe a Katolikus Egyház Katekizmusát, mely az Egyház örök apostoli hitének bemutatása, és amely a hit tanításának biztos szabálya.

Bízom abban, hogy jelen levelem – mely nem a nyilvánosságnak, hanem egyedül Főtisztelendőségednek szól – eléri célját, és nem lesz szükség további lépések megtételére. Számítok együttműködésére, hogy Istentől kapott adományai az egész közösség legnagyobb javára lehessenek.

Kívánom, hogy az evangélium hirdetése közben legyen tanúja Isten újjáteremtő tevékenységének, mely lehetővé teszi, hogy az igehirdető benső átalakulása által az őt hallgató emberek is újjászülessenek a keresztségben és az evangélium szerinti életben.

Pécs, 2016. január 22.

Paptestvéri szeretettel:
György püspök

***

From: Cseh Péter Mihály
Sent: Monday, July 11, 2016 7:30 PM
To: Udvardy György
Subject: ?

Kedves Püspök atya!

A következő blogbejegyzésem megjelenése előtt szeretném kikérni a véleményedet.

Ez a tervezett szöveg:

Cím: Kaphatok-e konkrét válaszokat a Püspöki Kartól az október 2-ai népszavazással kapcsolatban?

Nyílt levél a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia számára

Főtisztelendő Püspök atyák!

Áder János köztársasági elnök 2016. október 2-ára népszavazást tűzött ki a következő kérdéssel:

„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?"

Kérdéseim:
1. El kell-e mennem szavazni?
2. Ha el kell mennem szavazni, akkor igent vagy nemet kell válaszolnom?
3. Bármelyik választ is találják megfelelőnek és nyilvánosan vállalhatónak a Püspök Atyák, kaphatok rá magyarázatot, hogy miért éppen az az erkölcsileg helyes döntés?
4. Személyes meggyőződésem az, hogy igennel fogok válaszolni. Ezt kihirdethetem-e a szószékről?
5. Amennyiben hivatalos választ kapok Önöktől a kérdéseimre, azt nyilvánosságra hozhatom-e?

Kérem alázattal, hogy válaszoljanak nekem.

Kedves Püspök atya!

Szerinted ezt a nyílt levelet elküldjem a Konferenciának papíron, hivatalos úton, ajánlva? Ha igen, akkor a blogbejegyzést ne tegyem közzé a válasz megérkezéséig?

Megtisztelsz válaszoddal? Te mit mondanál a feltett kérdéseimre?

Köszönöm.

Cseh Péter Mihály
római katolikus pap

***

From: Udvardy György
Sent: Tuesday, July 12, 2016 10:58 AM
To: Cseh Péter Mihály ext.
Subject: RE: ?

Kedves Péter atya!

Meglepődve és értetlenül olvasom felvetéseidet, leveledet, tervezett leveledet és azok provokatív, s tiszteletet nélkülöző stílusát.

Ezidáig nem fordult elő, hogy kíváncsi lettél volna a véleményemre, sőt kéréseimmel, kifejezett utasításaimmal több esetben szembe mentél. Mi történt? Csak nem kerültél bajba? Ha igen, kérlek szólj!

Főpásztorodként kérlek, viselkedj felelősen, Krisztust képviselve, az Egyház papjaként.

Ismételten figyelmedbe ajánlom az Egyház tanításának tanulmányozását, különösen is a társadalmi tanítással és a lelkipásztor feladataival kapcsolatban.

Péter, tudom, hogy minden feltett kérdésre ismered a választ.

Mivel megkeresésed személyes, így ennek megfelelően az itt leírt válaszom is személyes.

Szeretettel: 
György atya

***

Főtisztelendő
Cseh Péter Mihály
kisegítő lelkész úr
részére

SZEKSZÁRD
Béla király tér 9.
7100

Tárgy: Az igehirdető tevékenység további folytatása

Főtisztelendő Lelkész Úr!

Szíves figyelmébe ajánlom az elmúlt esztendők visszatérő nehézségei miatt folyó év január 22-én kelt 234/2016 számú levelemet, melyet másolatként most is megküldök.

Kérem, hogy engedelmes lélekkel vegye komolyan annak tartalmát, az abban szereplő előírásokat. Lelkipásztori munkáját, az evangélium hirdetését – történjen az bármilyen formában és fórumon – nagy felelősséggel végezze, kerülve a botrány kialakulásának lehetőségét.

Abban az esetben, ha jelen ismételt figyelmeztetésem hatástalan marad, kénytelen leszek a megfelelő büntető intézkedések megtételére. Bízom abban, hogy erre nem kerül sor, és jelen levelem – mely nem a nyilvánosságnak, hanem egyedül Főtisztelendőségednek szól – eléri célját. Számítok együttműködésére, hogy Istentől kapott adományai az egész közösség legnagyobb javára lehessenek.

Pécs, 2016. július 14.

Paptestvéri szeretettel:
György püspök

Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria