Krizmaszentelési misék a püspöki székhelyeken

Hazai – 2021. április 2., péntek | 11:04

Az olajszentelési szentmisékről az egyházmegyék tudósítása alapján adunk körképet.

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek április 1-jén, nagycsütörtök délelőtt a budapesti Szent István-bazilikában mutatott be krizmaszentelési szentmisét. A liturgiát a járványhelyzetre tekintettel sine populo (hívek részvétele nélkül) tartották meg.

A szabadító isteni szeretetnek a hírnökei vagyunk mi, papok. Küldetést és hatalmat kaptunk arra, hogy Krisztus személyében mondjuk ki az utolsó vacsora szavait, hogy jelenvalóvá tegyük áldozatát, hogy valóságos testét és vérét adjuk a hívők közösségének – fogalmazott a főpásztor.

Erdő Péter homíliája ITT olvasható.

Fotó: Erdős Dénes

*

Győri Egyházmegye

Veres András megyéspüspök a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban mutatta be az olajszentelési szentmisét. Koncelebrált Reisner Ferenc általános püspöki helynök, Kálmán Imre püspöki irodaigazgató, Bognár István spirituális, valamint Méry László püspöki titkár. Jelen voltak az egyházmegye nyolc esperesi kerületének vezetői.

A főpásztor a szentmise prédikációjának elején elmondta, hogy a megszentelendő olaj készítéséhez 33 illatszer keverékét használják, amely szám utalás a jézusi életkorra.

A balzsam jó illatával, gyógyító és tartósító erejével az örökélet üzenetét hordozza. Az olajszentelési mise pedig hálaadás a Jézus által alapított szentségekért – hangsúlyozta Veres András. – E szentségek által Jézus táplálja bennünk az istengyermeki életet. Ugyanakkor e szentmise a bűnbánatra is késztet bennünket, ha elhanyagoltuk a szentségi életet önmagunkban, ha nem éltünk a szentségekben kapott kegyelmi ajándékokkal, vagy ha nem törődtünk a ránk bízottak szentségi életével.

A teljes beszámoló ITT olvasható.

Fotó: Ács Tamás

*

Kaposvári Egyházmegye

Nagycsütörtökön délelőtt Varga László megyéspüspök a kaposvári Jézus Szíve-templomban mutatta be a szentmisét, melynek keretében sor került a keresztelendők és a betegek olaja, illetve a keresztség, bérmálás és egyházi rend kiszolgáltatásakor használatos krizma megszentelésére.

A főpásztor szentbeszédében a bizalomról, az egymásrautaltságról és az odaajándékozottságról beszélt.

A papságunk megalapítását ünnepeljük ezen a napon, s arra hívlak benneteket, hogy újítsuk meg a bizalmunkat Isten felé. Nagyon sok minden történik ezekben az időkben, ami megrengeti, aláássa a bizalmat az emberekben. Szükség van olyan segítségre, támaszra, amit mi tudunk nekik adni a bizalom által – buzdított Varga László.

Majd imát kért: „Imádkozzatok értem, hogy mindig hallgatni tudjak a Szentlélekre, és hogy legyen mindig bátorságom, időm meghallgatni titeket! Hogy meg tudjam hallani, mit üzen a Szentlélek rajtatok keresztül. Számomra ez is az engedelmesség gyakorlásához tartozik, hiszen nekem is engedelmeskednem kell és bíznom kell a bennetek működő Szentlélekben. Imádkozzatok értem, hogy ezt az egyház, a közösség és a ti javatokra jól tudjam gyakorolni!”

A teljes beszámoló ITT olvasható.

Fotó: Kling Márk

*

Pécsi Egyházmegye

A pécsi székesegyházban tartott olajszentelési misén a papság liturgikus keretek közt megújította Istennek tett fogadalmát, valamint sor került a keresztelendők és a betegek olajának megáldására, illetve a krizmaszentelésre.

A főcelebráns Felföldi László megyéspüspök volt, aki hangsúlyozta, közös úton jár paptestvéreivel. „Ez a nap a megérkezés és az elindulás pillanata. Most megérkeztünk valahová, hogy innét együtt, egymásra figyelve, erőfeszítéseket téve menjünk tovább.” 

A teljes beszámoló ITT olvasható.

Fotó: VN

*

Székesfehérvári Egyházmegye

Idén is az egyházmegye teljes papságának jelenléte nélkül tartották a nagycsütörtök délelőtti olajszentelési szentmisét Székesfehérváron, a veszélyhelyzetre való tekintettel. Spányi Antal megyéspüspök az esperesekkel és helyettes esperesekkel ünnepelt, sajátos egyszerűségben.

A főpásztor szentbeszédében többek között arra hívta fel a figyelmet, hogy a papság lényege a szolgálat, az ige hirdetése, az Egyház igaz tanításának, az igazságnak a továbbadása. Emellett arra buzdította paptestvéreit, hogy az imádság mellett az adoráció, az Úr közelségének öröme égjen lelkükben, így kövessék Mesterüket.

A teljes tudósítás ITT olvasható. 

Fotó: Lugosi Balázs

*

Szombathelyi Egyházmegye

Nagycsütörtökön hagyományosan a katolikus egyház székesegyházaiban a főpásztorok az egyházmegyéjük papságával koncelebrálva délelőtt olajszentelési szentmisét vagy másnéven krizmaszentelési szentmisét mutatnak be. 

A szombathelyi székesegyházban Székely János megyéspüspök vezetésével ünnepelték az olajszentelési misét.

A főpásztor arra hívta fel az egyházmegye papságának figyelmét, hogy ne lankadjanak hivatásukban akkor sem, ha az evangélium hirdetése nem talál mindig nyitott fülekre. Krisztus is tudta, hogy neki vetnie kell és az élete százszoros termést fog hozni. Amit a pap tesz a világban, az látszólag lényegtelen és hasznontalan, de éppen a leglényegesebbet, leghasznosabbat teszi: a hit fényét, a szeretet fényét tudja adni, amitől az egész élet megváltozik.

A teljes beszámoló ITT olvasható.

*

Veszprémi Főegyházmegye

Nagycsütörtökön délelőtt Udvardy György érsek – a főszékesegyház belső rekonstrukciója miatt – a veszprémi Árpád-házi Szent Margit-templomban mutatta be az olajszentelési szentmisét. Koncelebrált Márfi Gyula nyugalamzott érsek, Takáts István érseki helynök, Szabó János gazdasági helynök, valamint a papságot képviselő kerületi esperesek.

A szent három nap kezdetén újból meg akarunk erősödni a Fiúnak a lelkületében. Akarjuk, hogy olyanok legyünk teljes egészében, végérvényesen, visszavonhatatlanul, semmit nem tartva magunknak, mint Krisztus – hangsúlyozta homíliájában a főpásztor, majd arról beszélt, hogy napjainkban, amikor teljesen értelmezhetetlen, érthetetlen véleményözön árad el az embereken, az Egyház és a papság legfontosabb feladata mégis ugyanaz: az üdvösség reményében megerősíteni az embereket.

A teljes tudósítás ITT olvasható.

Forrás: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye, Győri Egyházmegye, Kaposvári Egyházmegye, Pécsi Egyházmegye, Székesfehérvári Egyházmegye, Szombathelyi Egyházmegye, Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria