Legyünk mi is a kegyelem prédikátorai – A domonkos jubileumi év lezárása Sopronban

Hazai – 2022. január 7., péntek | 19:10

Szent Domonkos mennyei születésének 800. évfordulója számos ünnepi megemlékezésre, jubileumi találkozóra és kulturális eseményre adott alkalmat 2021-ben hazánkban és szerte a világon. A jubileumi évet Veres András győri megyéspüspök zárta be 2022. január 6-án, vízkereszt napján a soproni domonkos templomban.

A domonkos testvérek a világ sok országában ünnepelhették a jeles évfordulót. Hazánkban a jubileum jelentőségét emelte, hogy a rendalapító halálának évében került sor a Magyar Domonkos Rendtartomány megalapítására is.

A rendszeresen visszatérő évforduló már a bibliai kinyilatkoztatásban is Isten áldásának bizonyul; a jubileumok megünneplése a kereszténység és azon belül a szerzetesség lelki termékenységét számtalanszor igazolta. A jubileum olyan kegyelmi időszak, amely nemcsak a megemlékezésről szól, hanem a jelenről, sőt még inkább a jövőről is.

A domonkosok egy szellemes szójáték szerint „az Úr kutyái” (Domini canes), mert nem félnek kinyitni a szájukat, ha az isteni igazságok hirdetéséről van szó. A domonkos prédikátorok képzésére a rendalapító nagy hangsúlyt fektetett: a testvéreket a kor legjobb egyetemeire küldte, hogy minél magasabb színvonalon tudjanak teológiai tanulmányokat folytatni. A domonkos rend megalapítása áttörést jelentett az Egyház életében, mert a szerzetesség új, apostoli formája jelent meg. A domonkos szerzetesek olyan városokban alapítottak kolostorokat és olyan helyeken prédikáltak, amelyekre korábban az Egyház kevés figyelmet fordított. A rend gyorsan elterjedt Európa sok országában. Szakadatlan apostoli munkája folytán a rendalapító súlyosan megbetegedett, és 1221-ben Bolognában visszaadta lelkét Teremtőjének. Viszonylag korai halála ellenére a rend gyors virágzásnak indult.

A jubileumi év 2021. január 6-án vette kezdetét és pontosan egy évvel később zárult le, ugyancsak vízkereszt ünnepén. Domonkos családi programot rendeztek május 15-én Budatétényben. Június 13-án hazánkba látogatott Gerard Francisco Timoner rendmester, és ünnepi szentmise keretében mondott homíliát a Budavári Nagyboldogasszony (Mátyás)-templomban. Ezt követően nemzetközi tudományos konferencia kezdődött Budapesten a rend történetéről. A nyár folyamán domonkos jubileumi zarándoklatra és domonkos nyári egyetemre is sor került Vasváron. Sopronban Szent Domonkos főünnepén a szentmisét Várszegi Asztrik nyugalmazott pannonhalmi főapát mutatta be. Nagy érdeklődés kísérte a szeptember 18-án megtartott domonkos fesztivált is. November 11-én Szent Márton és Szent Domonkos tiszteletére is emlékeztek azon az ünnepi szentmisén, amelyet Székely János püspök mutatott be a domonkos testvérekkel a szombathelyi Szent Márton-templomban.

A soproni domonkos testvérek a hivatalos ünneplések mellett a megemlékezésnek egy további módját is választották: havonta egyszer templomi előadást tartottak Szent Domonkosról. Minden testvérnek alkalma nyílt arra, hogy igényes formában fejtse ki a hívek előtt, miképp látja a mai világ forgatagában Szent Domonkost és az általa alapított rend múltját, jelenét és jövőjét. Mindegyik testvér, az általa szabadon megválasztott módon, igyekezett előadásában visszaadni néhány jellemző vonással a rendalapító egyéniségét és a domonkos karizmát. A domonkos karizma gazdagságát és sokszínűségét mind az előadások, mind pedig a jubileumi ünnepek feltárták. Nem pusztán csak a domonkos rend történetéről és hagyományáról van tehát itt szó, hanem még inkább az evangélium hirdetésének ma is élő valóságáról, számolva azokkal a kihívásokkal, amelyekkel a mai Egyháznak kell szembenéznie.

A jubileumi évet Veres András győri megyéspüspök zárta be 2022. január 6-án, vízkereszt napján a soproni domonkos templomban. Homíliájában megköszönte a domonkos testvérek munkáját, mivel rendi karizmájukkal az egész egyházmegye életét gazdagítják. Kiemelte Szent Domonkos személyes imádságának és evangelizációjának ma is aktuális jellegét. Az evangélium továbbadása Szent Domonkos szellemiségében ma is rendkívül fontos. Nem könnyű feladat ez, de nem is nehezebb, mint más korszakokban. Az evangélium melletti tanúságtétel minden megkeresztelt ember feladata. Az evangélium hirdetése feltételezi a hűséget, a bátorságot, a lelkesedést, az alázatot és az imádságos lelkületet. Átelmélkedett és átélt igazságokat tudunk a leginkább átadni. Az evangélium Isten irgalmasságának üzenete. Feladatunk az, hogy Szent Domonkos példájára mi is a kegyelem prédikátorai legyünk. Ehhez szükséges az elmélkedés és a tanúságtevő keresztény élet is – hangsúlyozta a főpásztor.

Szerző: Szabó S. Bertalan OP rendházi elöljáró, Szent Domonkos Rend Szent Júdás Tádé apostolról elnevezett Rendház, Sopron

Forrás: Győri Egyházmegye

Fotó: Szita Márton

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria