Ajándék, jelenlét, titok – Megjelent Boldog VI. Pál „Eucharisztia” című könyve

Kultúra – 2017. december 20., szerda | 21:45

A Magyar Kurír Új Ember Kiadványok sorozatában, készülve a 2020-ban Budapesten megrendezendő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra, magyar nyelven kiadta Boldog VI. Pál pápa „Eucharisztia” című könyvét. A kiadványhoz Erdő Péter bíboros, prímás írt ajánlást.

A könyv, melyet Tőzsér Endre SP fordításában vehet kezébe az olvasó, az Ajándék, jelenlét, titok alcímet viseli. A kiadványban szereplő beszédeket Ettore Malnati rendezte témák szerint. A szerkesztő előszavában leírja: »VI Pál, aki végtelenül közel volt a modern ember gyötrődéséhez, és igyekezett melléje szegődni a gondolkodó ember és a figyelmes pásztor minden érzésével, az Eucharisztiában nemcsak a „hit nagy misztériumát” látja, hanem a példaadó dinamizmust is a lehetőségeit és kapcsolatiságát veszélyeztető humanizmus számára.«

A kötet olasz nyelvű ajánlójában Dionigi Tettamanzi bíboros, Milánó emeritus érseke hangsúlyozza: a beszédekben „világosan kitűnik VI. Pál mély hite Krisztus Eucharisztiában való valóságos jelenlétében, valamint abban a társadalmi dinamizmusban, amelyet a testté váló és az élet kenyerévé váló Igének ez a »velünk léte« kínál a keresztény ember evangelizáló küldetésének a világban.”

Erdő Péter bíboros, prímás ajánlóját teljes terjedelmében közreadjuk.

Több szempontból is időszerűnek és örvendetesnek tartjuk, hogy immár a magyar olvasók is kézbe vehetik ezt a gondos válogatást Boldog VI. Pál pápa Eucharisztiáról mondott beszédeiből, prédikációiból.

Idén, 2017 szeptemberében emlékeztünk meg Boldog VI. Pál születésének százhuszadik évfordulójáról.

Jól tudjuk azt is, hogy Ferenc pápa számára is igen jelentős VI. Pál alakja és tanítása. Ő avatta boldoggá három évvel ezelőtt (2014. október 19-én), a családdal foglalkozó szinódust lezáró szentmisén. Gyakran hivatkozik az ő gesztusaira, előszeretettel idézi megnyilatkozásait. Lehetetlen nem észrevenni a párhuzamot VI. Pál Evangelii nuntiandi és Ferenc pápa Evangelii gaudium kezdetű apostoli buzdítása között: mindketten kiemelik, hogy minden hívőnek evangéliumhirdetőnek kell lennie, mégpedig elsősorban tanúságtevő életével. VI. Pálnak köszönhetjük, hogy egy kimondottan a keresztény örömről szóló apostoli buzdítást (Gaudete in Domino) tett közzé (1975-ben), ma pedig annak lehetünk tanúi, hogy Ferenc pápánál is kulcsfontosságú a keresztény emberből sugárzó öröm hangsúlyozása. De vannak egyéb témák is, amelyek kapcsán elődjére utal: VI. Pál is erőteljesen követelte, hogy soha többé ne legyen háború (például az ENSZ-nek 1965-ben mondott beszédében); VI. Pál is a II. vatikáni zsinat bátor, teremtő hűséggel történő befogadásán dolgozott; hangsúlyozta a nyitottságot a mai emberek, a modern kultúra, a keresztény felekezetek, a többi vallás, a nem hívők felé. Jól tudjuk, azt kéri Ferenc pápa, hogy mindig a konkrét emberek, köztük is a legszegényebbek szolgálata vezessen minket; 2016. február 14-én Mexikóban VI. Pál felhívását idézi: „Álljatok mindig az első sorban, minden erőtökkel azon legyetek, hogy javítsatok a szükséget szenvedők helyzetén”, és „lássátok meg minden emberben a testvért, minden testvérben pedig Krisztust”. Ahogyan VI. Pál a II. vatikáni zsinatot lezáró beszédében arra utalt, hogy az egész zsinat lelkületének paradigmája az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszéd volt, úgy Ferenc pápa az irgalmasság évének megnyitásakor (2015. december 8-án) azt kérte mindnyájunktól, hogy az irgalmas szamaritánus magatartását tegyük magunkévá.

Egy további fontos szempont, mely e beszédgyűjtemény kiadását időszerűvé teszi, hogy országunkban többéves elő­készület kezdődött a következő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra, amely Buda­pesten lesz 2020-ban. A magyar főváros egyszer már otthont adott az eucharisztikus világkongresszusnak, mégpedig 1938-ban, amelyen részt vett Eugenio Pacelli bíboros államtitkár mint a pápa követe (a későbbi XII. Pius pápa), és helyettese, Giovanni Battista Montini is (a későbbi VI. Pál pápa). Az itt közölt beszédek – amelyek természetesen a korra jellemző, olykor kissé nehezen követhető, barokkos szónoki stílusban íródtak – segíthetnek bennünket abban, hogy felfedezzük az Eucharisztia valóságának végtelen gazdagságát, s ezen túlmenően, hogy életünknek, tetteinknek, világszemléletünknek valóban az Eucharisztia legyen éltető forrása. Boldog VI. Pál gondolatai, időnként egészen közvetlen hangnemben elhangzó mondatai nemcsak arra buzdítanak minket, hogy higgyük Jézus valóságos jelenlétét az Oltáriszentségben, hanem arra is, hogy megújítsuk döntésünket „az egész evangéliumi üzenet mellett”, mert ez „egy szabad ajánlat szabad embereknek, […] ez egy ingyenes és érdekmentes ajánlat” (17. fejezet); azt kéri, hogy mindig az egységre törekedjünk, utasítsuk vissza „a versengés és a széthúzás szellemét, egymás megszólásának alig észrevehető kísértését” (12. fejezet). Felhívja figyelmünket arra is, hogy az Úrnapja, Krisztus testének és vérének ünnepe „annak a szeretetnek az ünnepe is, amelyet egymás iránt, illetve a testvéreink iránt érzünk, akik közé minden ember tartozik, a legközelebbiektől a legtávolabbiakig, a legkisebbekig, a legszegényebbekig, a leginkább rászorulókig, sőt azokig, akik netán ellenszenvesek vagy ellenségek” (10. fejezet).

Szívből kívánom minden olvasónak, hogy a VI. Pál eucharisztikus beszédeiről való elmélkedés segítse elmélyíteni hitét a köztünk jelenlévő Úr Jézusban, növelje reményét Isten országának növekedésében közöttünk, és tegye tágassá szívét, lángolóvá szeretetét minden ember, kivált a leginkább rászorulók iránt.


Erdő Péter bíboros, prímás
esztergom-budapesti érsek


***

Boldog VI. Pál pápa Eucharisztia – Ajándék, jelenlét, titok című könyve megvásárolható az Új Ember könyvesboltban (Budapest, V. kerület, Ferenciek tere 7–8. Nyitvatartás: hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 9–17 óráig; szerdán 10–18 óráig), vagy megrendelhető az Új Ember online könyváruházban.

Fotó: News.va

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria