Megáldották a zemplénagárdi görögkatolikus templomot

Hazai – 2021. augusztus 5., csütörtök | 14:27

A Miskolci Egyházmegye egyik legrégebbi temploma újult meg Zemplénagárdon. Orosz Atanáz megyéspüspök augusztus 1-jén áldotta meg a felújított épületet.

Augusztus 1-jén a Szent Kereszt jegyében bűnbánati időszak kezdődik a görögkatolikus egyházban. Annak idején Konstantinápolyban két héten át hordozták körbe a Szent Kereszt darabját, könyörgésekkel kísérve, hogy megszentelje a helyeket és eltávolítsa a bajokat. Augusztus első napján Máté evangéliumának tizenhetedik fejezetéből (Mt 17,14–23a) olvasnak föl a Szent Liturgián.

Orosz Atanáz ehhez kapcsolódva mondott homíliát Zemplénagárdon, az ünnepi szertartáson. „»Ó, hitetlen és romlott nemzedék« – sóhajt fel az Úr Jézus a tanítványok panaszainak hallatán. Ebben a lelkéből kiszakadó szóban ott van minden keserűsége, hogy a gonosz hatására micsoda dolgok történnek itt a Földön, hogy az ő bizalmasai, legkedvesebb apostolai sem tudtak mit kezdeni ezzel az esettel, mert nem volt idejük imádkozni, nem volt kedvük böjtölni, így tehetetleneknek bizonyultak” – hangzott el a szentbeszédben.

Az evangélium hitetlen és romlott nemzedéket említő görög szavaiból nem csak a ’romlott’ szó, hanem más fordításokban az ’elfajult’, ’elvetemült’ szó is kiolvasható. Olyan nemzedékről szólt Jézus, amelynek létrejötte itt a földön valahogy mindig megismétlődik, különböző lobbik vagy más személyek hatására, de mindig ugyanannak a gonosznak a működése nyilvánul meg. Mégis fontos tudnunk, hogy az Úr Jézus legyőzte ezt a gonoszt. „Láttam a sátánt: mint a villám, úgy bukott le az égből” (Lk 10,18) – örvendeztette meg apostolait később, amikor végre észhez tértek, és már nem azon versengtek, melyikük kapja az első helyet Isten országában.

Az Emberfia, aki szolgálni jött, hogy megváltásunkat szolgálja, az apostolaitól, leghűségesebb tanítványaitól nem a versengést, hanem ugyanezt az önzetlen szolgálatot várja el”

– hangsúlyozta a püspök.

„Ha csak annyi hitetek lesz is, mint a mustármag” – itt van a mérce, mutatott rá a főpásztor. Orosz Atanáz hozzátette: „Szent Pál a korintusiakhoz írt második levelét azzal az intelemmel fejezi be, hogy »vizsgáljatok meg magatokat, hogy a hitben éltek-e, tegyétek próbára magatokat, hogy bennetek él-e az Úr Jézus Krisztus«. Templomszentelési liturgiánkon egy ilyen vizsgálat ma sem fölösleges; megvan-e bennünk az a hit, amely képes hegyeket mozgatni, az a szeretet, amely még ennél is erősebb, mert képes embereket összehozni.”

A templomszentelésen szent vértanúk ereklyéit helyezte el a püspök az oltáron, abban az antimenzionban, melyet nagycsütörtökön áldott meg. „A szent vértanúk emlékére kérem mindazokat, akik szolgálatot vállalnak ennek az egyházközségnek az életében, hogy azt az önfeláldozó, önzetlen szeretetet gyakorolják, amelyet a szentek mutattak annak idején a világnak” – mondta Orosz Atanáz. Hozzátette: „A lényeg a lelkekben van. Itt, ebben a felújított templomban a rendbe hozott kövekhez ezt a lelki többletet kell még hozzáadnunk, hogy az itt élő emberek újra higgyenek az életben, higgyenek az életet adó Istenben, és elvessék mindazt, amit egy hitetlen, elvetemült és elfajult nemzedék akar ránk erőltetni. Templomunk szépségében gyönyörködve igyekszünk mi is szép gondolatokat, szép jövőt tervezni magunknak és fiainknak, gyermekeinek, ehhez pedig hívjuk segítségül a kétezer éve is oly sok csodát tett megváltó Jézust.”

A zemplénagárdi templom felújítási munkálatai azoknak a több éve tartó, a Miskolci Egyházmegyében megvalósuló fejlesztéseknek a sorába tartoznak, amelyek a Vidékfejlesztési Program keretében valósultak meg. Mintegy harminc épület, főként templomok helyreállítására került sor.

A zemplénagárdi görögkatolikus templom műemlék épület, alapjai még a középkorból származnak, a 18–19. században építették újjá, ikonosztázionját éppen száz éve festették át. Anyakönyveket 1787-tól őriznek itt. A parókiát oldallagosan Molnár Attila dámóci parókus látja el. Az egyházközség gondnoksága is megújult; a liturgia után az újonnan választott tagok tettek ünnepélyes fogadalmat.

Forrás és fotó: Miskolci Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria