Megfigyeltek, értékeltek és cselekednek – MÉCS Napokat tartottak papoknak Pécsen

Nézőpont – 2022. augusztus 15., hétfő | 15:00

MÉCS Napok keretében papi lelkigyakorlatot tartott Bíró László nyugalmazott püspök augusztus 8 és 11. között Pécsen, a Magtár Látogatóközpontban. A 26 éve alapított MÉCS családközösség az egész országból fogadott papokat és szerzeteseket a Pécsi Egyházmegye püspökségi székhelyén négy napon át tartó lelkigyakorlatra.

A MÉCS Napokat az különbözteti meg a hagyományos papi lelkigyakorlattól, hogy a résztvevők elkötelezett keresztény házaspárok segítségével tekinthetnek rá papi életükre. A rendezvényen részt vett Fábry Kornél, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) főtitkára, az Országos Lelkipásztori Intézet igazgatója is. A helyszínen rövid beszélgetéseket rögzítettünk a program néhány résztvevőjével.

* * *

A MÉCS Napok házigazdái a Ménesi házaspár, Balázs és Krisztina, a MÉCS közösség alapítói voltak. Bíró László püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családreferense engedélyével 1996-ban kezdték szervezni hazánkban az első MÉCS családközösségeket, majd 1999-től elindították és – házaspárok, papok bevonásával – rendszeresen szervezik Gabriel Calvo atya eredeti Encounter lelkigyakorlatos programjait Magyarországon (MÉCS Napok).

– Miért érezték szükségét annak, hogy Magyarországon is útnak indítsák ezt a mozgalmat?

– A MÉCS egy kétágú szolgálat. Az egyik ág a plébániai családközösségek indítása és beszélgetési anyagokkal való táplálása.

A MÉCS mozaikszó, annak a módszertannak a rövidítése, amit ezek a közösségek alkalmaznak: Megfigyelés, Értékelés, Cselekvés.

A módszertan, mely Joseph Cardijn bíboros nevéhez fűződik, követi a józan ész szabályait: megfigyeljük, mi a helyzet a világban, az evangélium és a katekizmus fényében értékeljük, hogy mi a jó vagy nem jó benne, utána pedig konkrét elhatározásokat teszünk hogy a jó valósuljon meg. A szolgálat másik ága a MÉCS Napok néven ismerhető lelkigyakorlat-sorozat. Egyes lelkigyakorlatok házaspároknak, mások egyedülállóknak, fiataloknak, papoknak és szerzeteseknek szólnak. Ez utóbbi az a program, amivel eljöttünk ide, Pécsre. A MÉCS házasközösségek Magyarországon Bíró püspök atya engedélyével 1996-ban indultak, a spanyol Gabriel Calvo atya lelkigyakorlatait pedig 1999-től szervezzük.

– Mi volt a most megtartott papi és szerzetesi lelkigyakorlat üzenete a jelenlevők számára?

– Alapvetően azt segíti, hogy a papok – mint emberek, keresztények, testvérek és jó pásztorok – újra átgondolhassák a hivatásukat. A lelkigyakorlat egyik üzenete az, hogy a család a társadalom reménye, és van remény, ha az atyák az evangelizációban a házaspárokat és a családokat megerősítik, ami másfelől az ő szolgálatukra is pozitívan hat vissza. A világiak és a papok együttműködésének eredménye az, ha megerősödnek a családok, ezáltal pedig a helyi közösségek is. Így a családok egyre inkább be tudják tölteni azt a szerepüket, amire a Jóisten meghívta őket.

– A MÉCS közösségek plébániai közösségekben szerveződnek. Van az egyes MÉCS közösségek között aktív kapcsolat?

– A MÉCS közösségek Magyarországon régiókba vannak szervezve, mert fontosnak tartjuk a személyes kapcsolatot, ami a régió közösségvezetői között kialakulhat. Mindazonáltal az önálló, helyi közösségek erősítésén van a hangsúly, ritkák a nagy közös programok. A papok azért is kedvelik ezt a megközelítést, mert a MÉCS „gyenge mozgalom” lévén nem elviszi a plébániáról az embereket, ellenkezőleg, erősíti a helyi kötődésüket, ottani szolgálatra biztatja a tagjait.

* * *

Fábry Kornél, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) főtitkára, az Országos Lelkipásztori Intézet igazgatója első alkalommal vett részt a MÉCS Napok rendezvényén.

– A MÉCS közösségnek vannak papi szolgálattevői is. Ön tagja valamelyik közösségnek?

– Sosem voltam még MÉCS-en, de vannak ismerőseim, akik a MÉCS valamely családközösségéhez tartoznak. Amikor megláttam a meghívót, felcsillant a szemem, mert az Országos Lelkipásztori Intézetben is ezen a területen dolgozva szeretnénk továbblépni: hívek és papok kommunikációja, együttműködése, a szinodális úton történő előrehaladása. A mostani MÉCS Napoknak pedig pont az a témája, hogy hívek és papok hogyan tudnak közösen cselekedni az Egyházban.

– Mennyiben különbözött a MÉCS Napok mostani rendezvénye egy hagyományos értelemben vett papi lelkigyakorlattól?

– Ez most egy olyan, papoknak szóló lelkigyakorlat, ahol jelen vannak családok is. Mind a papok, mind a házaspárok részéről elhangzanak tanúságtételek, amelyek kiegészítik egymást. Tehát annyiban más, hogy hívek és papok közösen veszünk részt benne, és kiscsoportban is megosztjuk egymással a tapasztalatainkat egy-egy témában, melyből a folytatásban kölcsönösen is meríthetünk.

* * *

Menyhárt Sándor plébános Bajaszentistvánról, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyéből érkezett a MÉCS Napok papoknak szóló lelkigyakorlatára.

– A klasszikus papi lelkigyakorlaton általában van előadás, hosszabb elmélkedés, közös imádság, szentmise. A MÉCS Napokon pedig Bíró László püspök atya vezetésével velünk tartott három házaspár is. Közösen vettünk részt előadásokon, melyet tanúságtételek követtek, majd kiscsoportokra bontva beszéltünk az adott témáról. A program az együtt töltött időre épül: elimádkozzuk közösen a zsolozsmát, közösen veszünk részt szentmisén, étkezéseken.

– Ezen a lelkigyakorlaton papok is tesznek tanúságot életükről, papi hivatásukról?

– Van papi tanúságtétel, de egy-egy házaspár is készül tanúságétellel az adott témában. Tulajdonképpen a házaspárok segítik a mi lelkigyakorlatunkat, és egy-egy kiscsoportban a papok mellett van mindig egy házaspár is. A kiscsoportos beszélgetéseken ők a házasság szempontjából, mi pedig a papság szemszögéből vizsgáljuk meg az egyes kérdéseket, és persze vannak közösen megfogalmazott kérdések is. Kicseréljük egymással az élettapasztalatainkat. Azért jó ez a metódus, mert nem csupán mi, papok látjuk saját magunkat, hanem a házaspároktól azonnal kapunk külső visszajelzéseket. Így a későbbiekben is könnyebben el tudjuk egymásnak mondani, mit szeretnénk, könnyebben tudjuk értelmezni, hogy miben tudunk a másik, egymás segítségére lenni.

Forrás: Pécsi Egyházmegye

Fotó: MÉCS Napok

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria