Megjelent az Új Ember 2019. április 21–28-i húsvéti dupla száma

Kultúra – 2019. április 17., szerda | 19:26

Az Új Ember ez évi tizenhatodik–tizenhetedik számát ajánljuk olvasóink figyelmébe.

Ternyák Csaba egri érsek A látható és a láthatatlan világ találkozása című vezércikkével kezdődik húsvéti számunk. Krisztus feltámadásának ünnepéhez kapcsolódva Isten világáról elmélkedik a szerző: „Pál apostol szerint a feltámadás nem egyszerűen a holtak felébredése, hanem az újjászületett ember megdicsőülése (1Kor 15). A földből sem az elvetett búzaszem jön ki, amely elpusztul, hanem az új hajtás, amely röviddel ezelőtt még láthatatlan volt, és egyszerre láthatóvá, tapinthatóvá vált. A búzaszem kicsírázásában is, amely valamiképpen a feltámadás előképe, így találkozik a látható és a láthatatlan világ. Krisztus feltámadása a másvilág üzenete és egyben a mi reménységünk alapja, amikor Isten láthatatlan világa az emberi megtapasztalás számára is érezhető módon belenyúlt a mi világunkba. Mintegy kinyílt előttünk az ég ajtaja” – írja Ternyák Csaba.

Interjút olvashatnak a lapban Michael August Blume-mal, Magyarország apostoli nunciusával, aki a húsvét misztériumáról szólva arra hív mindenkit, hogy gyakoroljuk az önfegyelmet: „Engedni kell, hogy az Úr belépjen az életünkbe. Ez általánosan is igaz a keresztény életre, időt kell szánnunk az elmélyülésre, arra, hogy teret adjunk az Úrnak. Nem az a lényeg, hogy sok imát mondjunk el. Az ókori szerzetesek fohászai olykor nagyon rövidek voltak, mint például ez: »Jézus, könyörülj rajtam!« A rövid imák is megnyitnak Isten irgalmára. Segítenek, hogy tekintetünket és szívünket az Úrra irányítsuk, várva szavára és kegyelmére.” Az apostoli nuncius arról is beszél, hogy „a Szentlélek segít, mindig emlékeztet minket arra, mit jelent Krisztus az életünk számára. Segít, hogy hasonlóvá váljunk az Úrhoz, nehéz körülmények között is. A feltámadás misztériuma mindig velünk van a keresztségnek köszönhetően, amelyet néhányan a húsvéti virrasztáson kapnak meg”.

Ünnepi számunkban a keresztséghez vezető katekumenátusról is olvashatnak cikket; több riportunk, interjúnk szól a hit és a szenvedés kapcsolatáról; teológiai elmélkedések adnak útmutatót napjaink lelkiségének elmélyítéséhez; Vecsei Miklós és Uzsalyné Pécsi Rita gondolatai késztetnek önvizsgálatra, embertársi kapcsolataink megújítására.

Régi húsvétok hangulatát idézik fel a fertődi idősek otthonának lakói, és hozzáértő segítséggel megpróbáljuk megfejteni Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiájának üzenetét.

Lapunkban exkluzív interjút közlünk Vörös Győző akadémikus régészprofesszorral a legújabb szentföldi feltárásokról és a térség múltjának kevéssé ismert, magyar vonatkozású történelmi tényeiről.

Mértékadó kulturális mellékletünkben különleges látogatásra invitáljuk olvasóinkat egy költő otthonába. Horváth Gyula 1959-ben született a Borsod megyei kétezer lakosú Alsóvadászon, egy cigánytelepen. Tizenhat évesen publikált először, ezután verseit rendszeresen közölte az Élet és Irodalom, a Vigilia, az Új Írás, a Tiszatáj. A nagybeteg Horváth Gyula mostanság is ír verseket. A stroke-ot követően jobb kezét nem tudta mozgatni, de a bal kezével megtanult írni annyira, hogy tud rövid verseket alkotni. Legújabb kétsorosa: „Ideleng az Ég, / Anyám énekét hozza.” Kérdés nélkül is elmondja, hogy ennek története van: amikor őt és a családját kilakoltatták, az édesanyja nem fogadta be őket, pedig csak két hónapról lett volna szó, amíg keres valami munkát és albérletet. Ez megrendítette a költőt, de – bár azóta nem beszélnek – megbocsátott az édesanyjának. „Meglágyul az ember szíve, ha az Isten lakozik ott” – mondja. A nagybeteg költő anyagi támogatására gyűjtés indult.

Michelangelo és az itáliai rajzművészet a témája Mészáros Ákos írásának. A cikk aktualitását A test diadala című nagyszabású kiállítás adja, amely június 30-ig tekinthető meg a Szépművészeti Múzeumban. A harminc Michelangelo-rajz és az ötven kortárs műalkotás különösen élvezetes programot kínál az érdeklődő közönségnek – írja Mészáros Ákos.

Kritikát közlünk az Interjú Istennel című filmről; a Természetrajz rovatban pedig Schmidt Egon ezúttal a tavaszi Népligetbe kalauzolja olvasóinkat.

Olvassa, ajánlja, terjessze Magyarország katolikus hetilapját! Az Új Ember elérhető és megvásárolható a templomokban, az újságárusoknál és a Digitalstandon.

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria