Megjelent a Studia Theologica Budapestinensia legújabb kötete: Bevezetés a város teológiájához

Kultúra – 2023. február 4., szombat | 18:02

Megjelent a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) Hittudományi Kar Studia Theologica Budapestinensia elnevezésű könyvsorozatának legújabb kötete Bevezetés a város teológiájához címmel, amelynek szerzője Sághy Ádám.

A rangos teológiai könyvsorozat hagyományosan a karon oktatott tudományok köréből közöl monográfiákat magyarul, illetve a teológiában jelentős nyugati nyelveken. A Szent István Társulat kiadásában most megjelent munka a szerző első önálló monográfiája, egyben az első kötet, amelyet a könyvsorozat 2011 után publikált.

Sághy Ádám Bevezetés a város teológiájához című munkája egy lehetséges utat mutat be, amelyben a szerző egy sajátos és egyedi megközelítési és tartalmi irányt vázol fel a város teológiájához, összekapcsolva a dél-amerikai kortárs teológiai irányokat az európai hagyományokkal, illetve az építészet, urbanisztika, filozófia tudományainak határterületeivel.

A szerző katolikus teológus. Jogi tanulmányok után 2016-ban végzett a PPKE Hittudományi Karán. Külföldi tanulmányokat ösztöndíjasként Belgiumban a Leuveni Katolikus Egyetemen, Rómában az Pápai Gergely Egyetemen, valamint a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológiai Karán folytatott. Doktori kutatói ösztöndíjas volt a New York-i Fordham Egyetem teológia karán (2018–2019), illetve vendégkutató a Fordham Egyetem Keresztény Ortodox Tanulmányok Központjában. Jelenleg a PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán oktat, illetve az egyetem Szent II. János Pál Pápa Kutatóközpontjában megalakult Helyi közösségek – Isten városa kutatócsoport tudományos titkári feladatait látja el. Legutóbb megjelent könyve: SÁGHY Ádám–WAPPLER Ádám, Bevezetés az Újszövetségbe, Szent István Társulat, Budapest, 2022.

A szerző teológiai reflexiójában jelen van Puskás Attila tanszékvezető professzor témavezetői kísérőmunkája, motiválójaként pedig az első fejezetben a dél-amerikai teológia és Ferenc pápa, a második fejezetében a kortárs teológia.

Sághy Ádám teológus munkáját egy sajátos megközelítési látószögnek tekinthetjük, ahogyan erről ő maga is ír, amelynek középpontjában a szubjektum és a rossz problémájának kérdése és viszonya áll, illetve ennek sajátos megjelenései a kultúra széles spektrumában. A szerző éppen ezért arra törekedett, hogy a lehető legkevesebb figyelmet szenteljen a már létező egyéb megközelítési módok tárgyalásának, nem azok legitimitását és értékét megkérdőjelezve ezzel, hanem sokkal inkább a saját perspektívájának tisztán és érthetően tartása miatt.

A Bevezetés a város teológiájához a sajátos és egyedi reflexiók mellett egyszerre tükrözi a szerző eddigi gondolkodói útját a katolikus teológiában. Elsődlegesen nem tézisközpontú, hanem feltáró és elemző jellegű munkáról van szó. A szerző vizsgálódása során megmutatkozik, hogy a mindenkori város a teológiai gondolkodás és a vallási tapasztalás egyik fő eleme és mozgatórugója és azokkal korrelatív.

A kötetben a kereszténység és a teológia város szerepére reflektáló folyamata mellett egy élő és eleven dialógus zajlik a teológia és az építészet, urbanisztika tudományterülete között. Ez az elméleti reflexió annak gyakorlati tapasztalatából is született, hogy a szerző a PPKE Szent II. János Pál Pápa Kutatóközpontjában a 2020-ban megalakult, a Helyi közösségek – Isten városa kutatócsoport tudományos titkári feladatait látja el, ahol a várost mint a teológia, a jog, az urbanisztika és az építészet határterületét vizsgálják és elemzik. A kötet egyes részei éppen a Kutatóintézet munkájának keretében fogalmazódtak meg. Így nem pusztán teoretikus kísérletről beszélhetünk, hanem a praxisból ihletett teóriáról is,  éppen ezért hiteles teológiai reflexióról van szó.

A kötet egyedülálló és jelentős munkának számít, nemcsak azért, mert 12 év után ez az első új kiadása a Studia Theologica Budapestinensia könyvsorozatnak, de hiánypótló abban a tekintetben is, hogy a teológia olyan határterületeivel sem fél érintkezni, ahol kifejezetten nehéz és merész vállalkozás közös metszéspontokat kialakítani. Ugyanakkor bátor kísérlet arra nézve is, hogy a dél-amerikai indíttatású városteológiát szintetizálja egy európai gyökerű teológiával. Így a kötet jelentős szerepet játszhat nemcsak a hazai, de a nemzetközi katolikus teológiai gondolkodás gazdagításában is.

A Bevezetés a város teológiájához a Szent István Társulat könyvesboltjaiban kapható.

Szöveg és fotó: Wappler Ádám

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria