Megjelent Szent II. János Pál pápa „Önéletrajza”

Kultúra – 2020. április 17., péntek | 9:01

Szent II. János Pál pápa soha nem írt önéletrajzot, de beszédeiben, írásaiban, interjúiban gyakran idézte fel életének fontosabb eseményeit. Ezekből a visszaemlékezésekből állított össze egységes kötetet Justyna Kiliańczy-Zięba, a krakkói Jagelló Egyetem adjunktusa. Az Új Ember Kiadványok sorozatának legújabb kötete a szent pápa születésének századik évfordulójára jelent meg.

A könyvhöz Veres András püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke írt ajánlást. Az alábbiakban ezt adjuk közre.

A sokak által szeretett és ismert személyekről szívesen olvasunk olyan írásokat, amelyek még inkább betekintést adnak az életükbe, személyiségük sajátos vonásaiba. Azért hasznosak ezek az írások, mert saját személyiségünk formálásában is meghatározó szerepet játszanak. Sokan – legalább részben – követik ezeknek az embereknek az életpéldáját.

Biztosan állíthatjuk, hogy a XX. és a XXI. század fordulóján Szent II. János Pál pápa e példaadó személyiségek közé tartozik. Még a nem hívők is – különösen így néhány évvel a halála után – elismerőleg szólnak róla. A hívők pedig sokan még ma is elragadtatással említik életének számos cselekedetét és jellemvonásait. Érthető módon, hiszen ő sokak számára – különösen a hosszú pápai szolgálata alapján – a PÁPA, csupa nagybetűvel írva. De munkásságával és egész életével is kiérdemelte ezt az elismerést.

Számos könyv jelent már meg II. János Pál pápáról, de biztosak vagyunk afelől, hogy ez az Önéletrajz is, amelyet most a kezében tart a Kedves Olvasó, gyorsan el fog fogyni a könyvesboltok polcairól. Különösen a szerkesztési módszere miatt érdekes ez a kötet, amely egy újfajta betekintést nyújt a szeretett pápa életébe. Az is sokatmondó, amikor valaki úgy mutat be valakit, ahogyan ő látja. Ennél azonban sokkal érdekesebb és megbízhatóbb az az írás, amelyet maga a főszereplő ír önmagáról. Valahol a kettő közötti úton van ez az írás, amely olyan idézeteket gyűjt össze az adott személytől, amelyek az ő gondolataiba és ezáltal személyiségének vonásaiba is betekintést engednek.

Ez egy ilyen könyv. Azoknak, akik ismerték a pápát, jó lesz újraolvasniuk néhány fontos üzenetét, azoknak pedig, akik már nem ismerhették, a felfedezés örömét tudja nyújtani ez a könyv. A teljesség igénye nélkül, munkásságának csak egy-két nagyon jellemző vonására hadd hívjuk fel a figyelmet. Istenbe vetett hitét és az Egyház iránti rendkívüli szeretetét össze tudta hangolni a hazája iránti őszinte ragaszkodással. Pápai szolgálatának kezdetétől fogva az egész Egyházban, az egész világban tudott gondolkodni és cselekedni, ezért senki nem vonhatta felelősségre a tagadhatatlanul élete végéig megmaradó patriotizmusáért. Ez folyton tetten érhető mind írásos, mind szóbeli megnyilatkozásaiban. S mégis minden nemzetiségű hívő a saját pápájának érezhette őt. A 104 külföldi és 170 olaszországi utazása is ezt igazolja.

A szó legteljesebb értelmében apostol volt ő, aki Jézus missziós parancsát élete utolsó pillanatáig rendíthetetlenül folytatta. Még a betegségében is, és nem kevésbé a halálos ágyán. Amikor már beszélni is képtelen volt, gesztusaival és üzenetével is hirdette az Evangéliumot: Engedjetek visszatérni az atyai házba!

Határtalan szeretet élt benne Isten, az Egyház és az emberek iránt. Ez adta neki azt a belső dinamizmust, amely fáradhatatlanná tette egész élete folyamán. Ezt sugározta azok felé is – szegények és hatalmasok felé egyaránt –, akikkel utazásai során találkozott. Ennek volt köszönhető a számtalan megtérés is, amelyek találkozásainak tulajdoníthatók. Az egyes látogatásait ellenző politikusok vagy újságírók is legtöbbször megszelídültek, sőt, nem egy esetben teljesen más véleményre jutottak a Szentatyával történt találkozás után.

Nem túlzás azt állítani, hogy Jézushoz hasonlóan – igaz, másképpen – II. János Pál pápa is meggyőző erővel tudta megmutatni Isten atyai szeretetét. Isten irgalmas szeretete számára annyira meghatározó felismerés és életének olyan fontos része volt, hogy annak mélyebb megértésére egy külön ünnepet rendelt az egész Egyház számára. A krakkói Irgalmasság bazilikájának megépítésével pedig egy olyan zarándokhelyet adott a világnak, ahol mindenki közelebb kerülhet Isten irgalmas szeretetének megismeréséhez és megtapasztalásához. Aki akár csak egyszer is találkozhatott a szent életű pápával, annak számára világossá vált, hogy ő egészen rendkívüli módon az imádság embere volt. Ez áthatotta egész valóját. Önátadása a jelmondatának megfelelően – Totus Tuus – így vált a Szűzanyáéhoz hasonlóvá, aki iránt egész életében különleges tisztelettel viseltetett.

Bármerre járunk a világban, sokfelé találkozunk egy-egy utca, tér vagy intézmény nevével, amely Szent II. János Pál pápának állít emléket. Mindez azt mutatja, hogy sokan gondolják úgy, ez a pápa meghatározó személyisége volt nemcsak a Katolikus Egyháznak, hanem az egész emberiség történelmének. S ez nem túlzás! Kívánjuk, hogy ez a könyv is segítse szolgálatának még nagyobb összefüggésekben való megértését. Ugyanakkor napjaink nehéz körülményei közepette kérjük mennyei közbenjárását a népek sorsának jobbra fordulásáért!

Győr, 2020. március 17-én, a vérrel könnyezett győri Szűzanya ünnepén, akinek szobra előtt 1996. szeptember 7-én Szent II. János Pál pápa is imádkozott.

Veres András győri megyéspüspök,
az MKPK elnöke

*

Az eredetileg lengyel nyelven megjelent kötetet Koncz Éva fordította magyarra, a szöveget Vámossy Erzsébet gondozta, Székács István korrektúrázta, a grafikai munkát Fábián Attila végezte.

A könyv megrendelhető a webboltunkban, a https://bolt.ujember.hu/ oldalon.

Magyar Kurír
(bb)

Kapcsolódó fotógaléria