Megjelent a Vigilia februári száma

Kultúra – 2022. február 6., vasárnap | 17:40

A Vigilia ez évi második számát ajánljuk olvasóink figyelmébe.

„Az egyszerű életmód és a szolidaritás szorosan összefügg egymással. Taizében a fiatalokkal és a hozzánk látogatókkal a mind nagyobb szolidaritás érdekében az élet és az osztozás egyszerűségét keressük. Sok fiatal nagyon érzékeny a társadalomban tapasztalható igazságtalanságokra, és ki akarja fejezni a véleményét, sőt részt is akar venni az igazságtalanság megszüntetésében. Igazuk van: alapvető jelentősége van annak, hogy mindannyian megrendüljünk azok láttán, akik leginkább nélkülöznek. Igen, egyre jobban meg akarjuk érteni, hogy az Evangélium megosztásra hív minket, és az élet egyszerűségét hangsúlyozza” – írja a szám élén közölt, Az egyszerű életmód című elmélkedésében Alois testvér, akivel Thorday Attila interjút is készített A Vigilia beszélgetése rovatba.

Az „Isten egyszerűsége” című összeállításban Deák Viktória Hedvig: Az isteni egyszerűség Aquinói Szent Tamásnál és Puskás Attila: Az isteni egyszerűség. Kritikák és újabb teológiai megközelítések című tanulmánya olvasható. Az egyszerűség témájához kapcsolódik még a Mai meditációk rovatban Hans Urs von Balthasar: A keresztény egyszerűség és a Napjainkban Bernáth László: Az egyszerűség: túl egyszerű és túl bonyolult. Swinburne vallásfilozófiájának tanulságai az egyszerűségről mint vallásfilozófiai vezérfonálról című írása.

„In memoriam Kalász Márton” összefoglaló címmel Bartusz-Dobosi László, Zsille Gábor és Michelisz Ferenc emlékezik meg a közelmúltban elhunyt költőről, akinek néhány hátrahagyott versét is közreadja a folyóirat a szépirodalmi részében, ahol Kontra Ferenc novellája, Schein Gábor, Tomaji Attila, Grecsó Krisztinán versei és Szénási Zoltán: A vörös levél „póstása”? Babits és a Tanácsköztársaság című tanulmánya szerepel még.

Az Esszék címmel indult új rovat Baán István bevezetőjével közli Anthony Bloom: A kételkedés és a keresztény élet című írását.

A Múltunk és jelenünk rovatban Tusor Péter: Lippay prímás titkos francia tárgyalásai. A „mágnásösszeesküvés” kezdetei, 1664–1665 című tanulmánya olvasható.

A Kritika rovatban Pecsuk Ottó John Barton: A Biblia története, Thomka Beáta pedig Jorge Luis Borges: Tangó című könyvét elemzi. A Szemle rovatban Martin Werlen: Kifelé a csigaházból, Wolfgang Huber: Hitkérdések – protestáns szemmel, Szvoren Edina: Mondatok a csodálkozásról és Háy János: Mamikám című könyvéről találunk ismertetőket.

A Vigilia megújult honlapján részletek olvashatók a legújabb szám néhány írásából.

Vigilia Szerkesztőség / Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria