Megjelent a Vigilia májusi száma

Kultúra – 2021. május 2., vasárnap | 20:20

A Vigilia ez évi ötödik számát ajánljuk olvasóink figyelmébe.

„»A Vigilia: virrasztás és őrtállás« – írta a 86 éve alapított lap bevezetőjében Schütz Antal, utalva annak címére és egyben programjára is: az őrtorony magasából figyelni az idők jeleit, értékelni a kor történéseit. Az éjjeli őrséget álló virrasztó azért virraszt, mert őrködni akar – írja. Őriz valamit, ami az éberségére van bízva: értékeket, embereket. Közösségből fakadó, közösséget formáló szolgálat ez – közösségben van azokkal, akikért és akikkel virraszt. (…) Az őrállók időnként váltják egymást, de a virrasztás folytatódik. Három és fél évtizedes szolgálat után eljött az ideje annak, hogy ez bekövetkezzék a Vigilia életében is. Másfél éve Görföl Tibor a főszerkesztő, mostantól fogva pedig Gájer László a felelős kiadó. E sorok írója azonban nem búcsúzik el a laptól, csak visszahúzódik a lap olvasóinak és barátainak remélhetőleg egyre szélesebb táborába” – írja Lukács László leköszönő felelős kiadó Őrváltás című vezércikkében.

Az Isten mindenhatósága című tematikus összeállításban Fazakas Sándor: Isten mindenhatósága és a keresztény élet. Értelmezési szempontok a reformátori teológia szemszögéből és Magnus Lerch: Isten hatalma és a kérőimádság. Teológiai megfontolások a Miatyánk hetedik kéréséről című tanulmányát olvashatjuk. A Vigilia beszélgetése rovatba Görföl Tibor készített interjút Hans Joas német vallásfilozófussal. Az Egyház a világban rovat Gájer László: A pápai tévedhetetlenség dogmája és a pápai hatalom rivális értelmezései, Kiss Gábor: A Fratelli tutti enciklika és a belső egyházi párbeszéd. Néhány kánonjogi szempont és Klestenitz Tibor: „Végig a földön szárnyal a szavuk”. A katolikus egyház és a rádiózás kezdetei Magyarországon című írását közli. A Napjaink rovatban Andok Mónika: Mindenhatóság: a hatalom kérdései a világhálón, az Emlékezet és kiengesztelődésben Gárdonyi Máté: Az egyház bő történeti köntöse, a Múltunk és jelenünkben Pintér Márta Zsuzsanna: A csíksomlyói színjátékok hatása a 20. századi magyar irodalomra és színházra című írása szerepel.

A folyóirat szépirodalmi részében Tornyai Gábor kisprózái, Fecske Csaba és Iancu Laura versei mellett Farkas Gábor: Két otthon – Iancu Laura költészete című tanulmánya olvasható.

A Kritika rovatban Lukács László elemzi az Élet az Élet kenyeréből. Az Eucharisztia teológiája című tanulmánygyűjteményt, a Szemle rovatban pedig a Kelemen János szerkesztésében megjelent, Dante Alighieri: Komédia I. Pokol. Kommentár című kiadványról, valamint Fecske Csaba: Árnyűző élet, Tornyai Gábor: Szellőséta és Ámosz Oz: Kedves fanatikusok! Levelek egy megosztott földről című könyvéről találunk ismertetőket.

Vigilia megújult honlapján részletek olvashatók a legújabb szám néhány írásából.

Vigilia Szerkesztőség / Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria