Megkezdődött a minoriták nagykáptalanja Assisiben

Megszentelt élet – 2019. május 21., kedd | 11:14

A ferences rend minorita ágának 202. nagykáptalanja május 18-án, szombaton kezdődött Assisiben, a Szent Konventben.

Szent Ferenc szándéka szerint pünkösd ünnepére gyűlnek össze a testvérek, hogy hálát adjanak az Úrnak a megtett útért, a kapott kegyelmekért, és egyúttal kérjék a Szentlélektől a megkülönböztetés kegyelmét, hogy felismerjék az Atyaisten jövőre vonatkozó akaratát.

A minorita rend sajtóosztályának jelentése szerint a nagykáptalanon a tartományfőnökök és a kusztosok [custos; néhány kolostort magában foglaló kisebb rendi körzet elöljárója – a szerk.] testülete – összesen mintegy száz küldött – vesz részt. Most első alkalommal hét laikus testvér is tagja a káptalannak, akik a világi testvérek hét szövetségét képviselik szavazati joggal, a Szentszék által jóváhagyott új szabály értelmében.

A nagykáptalan csendes imanappal kezdődött; a továbbiakban áttekintik és kiértékelik a most záruló hatéves ciklust. Marco Tasca leköszönő miniszter generális tart átfogó értékelést, valamint összefoglalja a rend előtt álló kihívásokat.

Május 25-én, szombaton választják meg az új miniszter generálist, aki a minoriták legfőbb elöljárójaként hat éven át vezeti majd hét asszisztensével együtt a közösséget. Az Assisiben zajló választás után a közeli collevalenzai kegyhelyen folytatják munkájukat: kidolgozzák a következő hat év vezérelveit.

Június 17-én, az egy hónapos tanácskozás zárásaként Ferenc pápa a Vatikánban fogadja a nagykáptalant, ami alkalmat kínál arra, hogy megújítsák engedelmességüket az Anyaszentegyház iránt, ahogy Szent Ferenc akarta önmaga és rendtársai számára.

A minoriták rendje jelenleg 3995 tagot számlál, akik közül 84 novícius, 480 egyszerű fogadalmas, 554 ünnepélyes fogadalmas, 76 diakónus, 2777 pap és 24 püspök. A szerzetesközösség 68 országban működik, 608 közösségben, 28 rendtartomány, 20 kusztódia, 22 delegáció és 7 misszió kötelékében.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria