Megtisztult szívvel szeretlek, Uram! – Hatvanezren vettek részt az idei lednicai ifjúsági találkozón

Kitekintő – 2019. június 5., szerda | 13:11

Lengyelország különböző részeiből, számos európai országból és Panamából is érkeztek fiatalok a Lednica mezején május 31. és június 2. között tartott lengyel ifjúsági találkozóra. Az imával, tánccal és énekkel kísért, 23. alkalommal megrendezett nagyszabású esemény középpontjában a kiengesztelődés szentsége állt, az „Uram, tudod, hogy szeretlek” (Jn 21,15) péteri vallomás jegyében.

„Krisztus szeretete ott van minden kezdetnél. Szeretete az alapja és tápláléka minden más szeretetnek” – mondta Stanisław Gądecki érsek, a lengyel püspöki konferencia elnöke a fiatalokhoz intézett beszédében a lengyelországi Lednica-mezőn tartott összejövetelen.

Az idei találkozón megemlékeztek Szent II. János Pál első lengyelországi zarándoklatának negyvenedik évfordulójáról. Az 1978 októberében megválasztott pápa már 1979 februárjában hazájába látogatott: kilencnapos apostoli útja során harminchat beszédet mondott, megerősítette hitében a lengyel katolikusokat, és alapjaiban ingatta meg az ateista kommunizmus létét.

Lednica mezején a fiatalok felidézték a nagy példakép, Szent II. János Pál pápa szavait, melyeket Gnieznóban, a lengyel kereszténység bölcsőjében mondott negyven évvel ezelőtt: „Szívből köszöntöm Lengyelországot azon a helyen, ahol az ország ezer éve megkeresztelkedett.”

Wojciech Polak gnieznói érsek, Lengyelország prímása a fiatalokhoz szólva felidézte: „II. János Pál pápa eljött hozzánk, hogy megossza velünk a Szentlélek erejének üzenetét. Zarándoklatának fő témájára utalva hozzátette még: »Örülj, Lengyelország Anyja!« Ebben a lélekben én is veletek együtt örülök, akik Lengyelország kezdeti keresztségének színhelyére eljöttetek, hogy erőt nyerjetek Jézus szeretetéből, és higgyetek abban a szeretetben, mely erősebb, mint a bűn” – mondta a lengyel prímás.

A program az Eucharisztia ünneplésével zárult. A záróáldás előtt Lengyelország prímása Lednica-koronát helyezett el a Lednicai Miasszonyunk-kegyképre, kérve a Szűzanyát, hogy továbbra is védelmezze az Egyház minden papját és a híveket. A Lednica-mezei 23. nagytalálkozón részt vevő fiatalok együtt imádkoztak a jelen lévő papokért, valamint a politikusokért.

A szentmisét követő II. János Pál-imaórán litániát imádkoztak, majd meghallgatták Ferenc pápának az idei találkozóra küldött üzenetét, melyben a Szentatya arra ösztönözte a fiatalokat, hogy figyelmesen hallgassák meg Jézus hangját; a panamai ifjúsági világtalálkozón szerzett tapasztalataik erejében ugyanolyan lelkesedés töltse el őket hitben, imában, örömben és a kölcsönös osztozás tapasztalatában.

Lednica mezeje késő este is a fiatalok énekétől, imádságától és táncától volt hangos.

Az Oltáriszentség előtti csendes imádság zárta a találkozót. A fiatalok közös nyilatkozatban kötelezték el magukat, hogy ismét Jézust választják életük középpontjának. Minden résztvevő áthaladt a „harmadik évezred kapuján”, mely szintén a nagy jubileum pápájára, II. János Pálra emlékeztet. Magukkal vihettek egy, a Szentlelket ábrázoló pecsétet, továbbá egy képes lelkiismeret-vizsgálatot, mely Caravaggio Szent Máté meghívása festménye alapján készült.

*

A Lednica egy hét kilométer hosszú tó Nyugat-Lengyelországban, Gniezno és Poznań között. Öt szigete közül a legnagyobb, Ostrów Lednicki az államalapító I. Mieszko fejedelem 966-os megkeresztelkedésének feltételezett helye – Lengyelország egyik legjelentősebb történelmi emlékhelye.

A tó melletti mezőn első alkalommal 1997-ben hirdette meg Jan Góra domonkos atya azt a nagyszabású ifjúsági találkozót, amely mára szorosan összefonódott Lednica nevével. Az első összejövetel apropóját II. János Pál pápa 1997-es lengyelországi látogatása és a közelgő 2000. év adta.

1997 fontos események és jubileumok éve volt Lengyelországban: a wrocławi nemzetközi eucharisztikus kongresszus mellett II. János Pál pápa részt vett a krakkói Jagelló Egyetem teológiai tanszékének hatszázéves jubileumi megemlékezésein, és e zarándokútján avatta szentté Nagy Lajos király lányát, Hedvig királynőt is, a tanszék alapítóját; Gnieznóban pedig Szent Adalbert vértanúságának ezeréves jubileumát ünnepelték. A keresztény múlt, jelen és jövő összetartozására utalt a pápalátogatás mottója is: „Krisztus tegnap, ma és mindörökké.” Ebben a kivételes légkörben született meg az ifjúsági találkozó gondolata a poznańi domonkos szerzetes, Jan Góra atya szívében.

A Lednica-mezőn felállított óriás hal formájú kapu a keresztség szentségének megújítására hívta a résztvevőket.

Bár zsúfolt programja miatt II. János Pál pápa nem tudott részt venni az 1997-es ifjúsági találkozón, a rendezvényen mintegy húszezer fiatal gyűlt össze. Ez a létszám évről évre növekedett. A 2000-es évek elején a résztvevők száma meghaladta a százezret. A szervezésben minden évben mintegy négy­ezren működnek közre: cserkészek, egészségügyi szolgálatot ellátók, énekesek, táncosok, ministránsok.

A találkozók időpontja kezdetben pünkösd vigíliája volt, 2005-től június első szombatjára került.

A szervezők és a résztvevők egyik legfontosabb feladatuknak tartják „a fiatalok pápája”, Szent II. János Pál tanításának, szellemi hagyatékának megőrzését és továbbadását.

A következő lednicai ifjúsági találkozót 2020. június 6-án rendezik meg.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Lednica 2000/Facebook

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria