Miguel Maury Buendía pápai nuncius megáldotta Zetelaka új orgonáját

Külhoni – 2018. szeptember 11., kedd | 16:35

Kisboldogasszony ünnepére készülve Zetelakán triduumot tartottak a közösség lelki megújulásáért. Szeptember 8-án Papp Antal plébános meghívására Miguel Maury Buendía romániai pápai nuncius kereste fel az egyházközséget, és a búcsúi szentmisében megáldotta az új orgonát.

KÉPGALÉRIA – klikk a képre!

A nunciust Zetelaka déli, küküllőkeményfalvi bejáratánál fogadta a falu népviseletbe öltözött népe, majd a közösség egyházi és világi elöljárói köszöntötték.

Körmenetben vonultak a templomtérre, ahol tiszteletének jeleként Miguel Maury Buendía megcsókolta a Szent Kereszt-ereklyét, és meghintette a jelenlévőket szenteltvízzel.

A szentmise előtt Papp Antal plébános köszöntötte a nunciust. „A mai napon, Boldogasszony napján, Jézus anyja, Szűz Mária születése napján közösségünk történelmet ír, hiszen első ízben látja vendégül a Szentatya nagykövetét” – fogalmazott. Majd a közösség ajándékaként Bocskai Vince szovátai szobrászművész alkotását, egy bronzplakettet adott át, mely Isten Szolgája Márton Áron püspök arcképét ábrázolja.

Pap Zoltán orgonaépítő mester rövid ismertetőjében elmondta: Zetelaka első orgonájáról csak írásos adatok vannak. 1886-ban az akkori plébános engedélyt kér a püspöktől a megrongálódott hangszer cseréjére. A második orgonát Wilhelm Hörbiger nagyszebeni orgona- és oltárkészítő mestertől vásárolták, és 1888. december 2-án szentelték fel. A világháborúban a harangokat s később az orgonasípokat is beszolgáltatták, így Zetelaka akkori templomában elnémult az orgona.

Az új hangszernek, a székelyudvarhelyi műhely huszonhetedik új orgonájának – mely a legnagyobb az eddig épített hangszereik között – három manuálja, pedálja és kopulákkal 55 regisztere van, összesen 2940 síppal: a ceruzanagyságtól az ötméteres gerendaszerű hengerekig minden méret megtalálható. A látványterveket Tövissi Zsolt építész készítette.

Pap Zoltán köszönetet mondott munkatársainak, Pap Cecíliának, Pap Lászlónak, Demeter Andrássnak, Tamás Károlynak és Gáspár Ferencnek; továbbá Szabó Endre és Jakócs Zoltán kántoroknak, hogy segítettek a karzatra cipelni a nehéz alkatrészeket.

A fémsípok nagy részét Németországból hozták, az új sípsorokat Bartis Szabolcs és munkatársai készítették, a fasípokat Sándor Emil. Az orgona hang- és regisztervezérlése elektromos. Az elektromos részeket Rényi Csaba és Vári László, az orgonát tartó vasszerkezetet Sándor László és munkatársai készítették.

Az ismertető után Miguel Maury Buendía megáldotta az új orgonát.

A pápai nuncius a szentmise homíliájában kiemelte: „A mai ünnep Mária-ünnep, az ő születését ünnepeljük. Arról szól ez az ünnep, hogy a Szűzanya már a kezdetek óta ki volt választva, hogy Krisztus Urunknak, a világ Üdvözítőjének édesanyja legyen. Mária születését ünnepelni nem jelent mást, mint ez események végső pillanatát szemlélni: az Ige megtestesülésének misztériumát. A Szűzanya születése szorosan összekapcsolódik a Messiás születésével mint ígéret, előkészület és megváltásunk gyümölcse. Hajnalcsillag, amely előre jelzi az igazságosság napját. Mária az egész világnak hirdeti a Megváltó érkezésének örömhírét.”


A búcsúi szentmise végén Papp Antal helyi plébános köszönetet mondott mindazoknak, akik munkával, támogatással, adományokkal és imával hozzájárultak a templomi hangszer létrejöttéhez.

Az ünnepi eseményen zenei szolgálatot teljesített a csíkszentsimoni fúvószenekar Sándor Árpád, a madéfalvi szkóla Ványolós András, a Székelyföldi Filharmónia Bodurian Aram karnagy és a helyi Boros Valér Kórus Jakócs Zoltán kántor vezetésével. A filharmónia szólistája Faluvégi Chripkó Krisztina volt.

A szentmise után Pap Attila székelyudvarhelyi orgonaművész és Pap Csongor adott koncertet.

Forrás és fotó: Romkat.ro

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria