Mindenkit átölelni, kivétel nélkül – A szociális testvérek Ferenc pápával találkoztak

Nézőpont – 2023. január 21., szombat | 22:58

Ferenc pápa január 20-án, pénteken kihallgatáson fogadta az alapítása centenáriumát ünneplő Szociális Testvérek Társasága elöljáróit és testvéreit.

A delegációt Kővári Magdolna központi elöljáró vezette, jelen volt a találkozón Maribeth Larkin, a társaság Los Angeles-i ágának általános elöljárója, Németh Emma magyarországi kerületi elöljáró, Homa Ildikó romániai kerületi elöljáró, Renata Jamborová, szlovákiai kerület elöljáró, Elsa Grnade Sanchéz, a kubai kerületi elöljáró és Pataki Ágnes, a Buffalói Delegáció elöljárója.

Kővári Magdolna központi elöljáróval telefonon beszélgettünk.

– Milyen érzések vannak Önökben, miután a Szentatya fogadta Önöket társaságuk megalapításának századik évfordulóján?

– Számunkra ez nagyon fontos találkozó volt. Egy századik jubileum mindig mérföldkő, alkalom a megállásra, arra, hogy végiggondoljuk az eddig megtett utat, és keressük, hogyan lépjünk tovább. Mi pápai jogú apostoli élet társasága vagyunk, az egyházias szellem, az Egyházzal való kapcsolat mindig is nagyon fontos volt számunkra. Innen jött a gondolat, hogy

megkérjük Ferenc pápát, nyissa meg a jubileumi évünket, annál is inkább, mert a szociális enciklikáinak a gondolatai nagyon rezonálnak az alapítónk, Slachta Margit gondolataival.

– Mire gondol?

– Rengeteg párhuzamot láthatunk. Ha olvassuk a Fratelli tutti (Mindnyájan testvérek) kezdetű enciklikát, visszaköszönnek Margit testvér gondolatai, aktualizált formában. Ferenc pápa is utalt erre a hozzánk intézett beszédében, úgy fogalmazott: minden karizma egy ajándék az Egyház számára, és minden korban úgy ölt testet a Szentléleknek egy ilyen ajándéka, hogy arra válaszol, amire annak a kornak éppen szüksége van. A Szentatya említett szociális enciklikája tovább viszi azokat a gondolatokat, amelyek már Margit testvérnél is ott voltak, az alapítástól kezdve.

Úgy érezzük, hogy a Szentatyával való találkozás, az, hogy megáldott bennünket megerősítette a karizmánkat, a küldetésünket. Nagyon nagy esemény volt ez számunkra.

– A Szentatya nyomatékosan hangoztatta beszédében, hogy „csak a szeretet fegyvereivel” nézzenek szembe a társadalmi kihívásokkal…

– Igen. Az volt különösen csodálatos, hogy Ferenc pápa a karizmánk leglényegére tapintott rá több pontban is. Hozzánk intézett beszédében mintegy új dimenzióit tárta fel a karizmánknak, amire a továbbiakban reflektálhatunk kell, amivel továbbindulhatunk. Nagy feladat lesz ezt az egész társaságnak, minden rendtársnak továbbadni, és megtalálni annak a módját, hogyan tud ez átlelkesíteni minden egyes testvért. Hosszú reflexiós folyamat lesz, hogy mindaz, ami most itt elhangzott, mit jelent, milyen új perspektívákat nyitott ez meg a karizmánk értelmezésében, hogyan tágíthatjuk azt tovább. Annyira szép, hogy 2021-ben a káptalanunkon pontosan ezt fogalmaztuk meg:

vágyunk kapcsolatba kerülni karizmánk tüzével, vágyunk arra, hogy új módon fedezzük fel ennek lényegét. Most ez történt.

A Szentatya egészen új dimenziókat nyitott számunkra. Meggyőződésem, hogy ez megújulást hoz az egész közösségünknek.

– Az alapító, Slachta Margit sokszor beszélt a Szentlélek tüzéről, amelynek át kellene hatnia a Szociális Testvérek Társaságának tagjait, hogy tovább adhassák ezt a tüzet a társadalomnak, hiszen Önök nem vonulnak kolostorba, civilként dolgoznak a társadalomban, naponta szembesülnek a súlyos gondokkal.

– Ez így van. Ezzel kapcsolatban hangsúlyozott nagyon lényeges szempontokat a Szentatya, hogyan lehetünk ebben a küldetésben prófétai módon jelen, hogyan nézhetünk szembe a társadalmi bajokkal a szeretet fegyverével.

Margit testvér tanítása alapján úgy fogalmazunk, hogy a megszentelő szeretet küldetésében akarunk járni.

– Mit jelent ez a gyakorlatban?

– Ez a szociális szeretet, ami a Fratelli tutti alapgondolata, és

a Szentatya a mostani találkozón is külön kiemelte, hogy mit jelent ez:

Olaszul beszélt, és többször is kijelentette: tutti, mindenkit! Különösen fontos ez a mai világunkban. Külön kitért a Szentatya arra, hogy milyen fontos a nők szerepe az Egyházban és a világban, női, anyai szívvel fordulni oda az emberekhez, az ügyekhez. Utalt arra is, hogy a megváltásban milyen fontos szerepe volt Máriának, a megtestesülés misztériumában, Mária Magdolnának pedig a megváltás misztériumánál, hiszen ő vitte hírét Jézus feltámadásának.

– Visszatérve Ferenc pápa intelmére, hogy csak a szeretet fegyvereivel nézhetünk szembe a társadalmi kihívásokkal, borzasztó nehéz ezt megvalósítani a mindennapokban…

– Ez a kihívás. A Szentatya erről is beszélt, a prófétai hitről, arról, hogy az igazságot néven kell nevezni. Utalt Boldog Salkaházi Sára testvér életpéldájára is, és összekötötte Keresztelő Szent János prófétai tanúságtételével. A hitünkből, keresztségünkből fakadó következetes élet komoly feladatot ró Krisztus követőire a szabadság, az igazságosság és az igazság védelmezésében.

Bátorságunk kell legyen ahhoz, hogy néven nevezzük azt, ami ellentétes az Isten törvényével, miközben magunkhoz ölelünk minden embert a maga méltóságában.

Erre Boldog Sára testvér életútja ad példát nekünk. Úgy tudott magához ölelni a szolgálatában mindenkit, hogy közben keményen megküzdött saját magával. Kiderül a naplójából, hogyan munkálta ki Isten segítségével saját magában a szeretetet, az erre való képességet.

– Boldog Sára testvér felajánlotta az életét Istennek áldozatul a Szociális Testvérek Társaságáért...

– Igen, ez így történt. A Szentatya is kiemelte: senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mintha valaki életét adja másokért. Ez a küldetésünk lényege. Nagyon nagy ajándékot és kihívást kaptunk a Szentatyától.

Szerző: Bodnár Dániel

Fotó: Vatican News (a nyitóképen Kővári Magdolna SSS ajándékot ad át Ferenc pápának)

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria