Mindvégig hitt a feltámadásban – Dávid Zsuzsanna Esterházy Jánosról szóló tárlata a MOM-ban

Kultúra – 2024. március 15., péntek | 20:45

Március 14-én, Esterházy János születésének 123. évfordulóján a róla elnevezett emlékbizottság szervezésében tisztelői emlékeztek Budapesten a csehszlovákiai Mírov börtönében 1957. március 8-án elhunyt vértanú felvidéki magyar politikusra.

A program a Gesztenyés-kertben lévő Esterházy János-szobornál gyertyagyújtással kezdődött.

Martényi Árpád, az Esterházy János Emlékbizottság elnöke rövid beszédében kiemelte: Nagy János felvidéki szobrászművész alkotása a Gulágra hurcolt, ruhájától megfosztott Esterházy Jánost ábrázolja.

A művész így nyilatkozott művéről: „Az én szobrom egy embert ábrázol, aki mezítláb kint áll abban a rettenetes hideg pokolban, egy lópokróc katonakabátba burkolózik, próbálja összefogni, védekezve a hideg ellen. Alatta meztelen a teste, kopasz, éhes, sovány és beteg. A vad szél meg fúj. Ebben a szélben áll, és néz szembe vállalt sorsával. Valahogy a szentté válást szerettem volna ábrázolni… Ugyanakkor szeretnék az egész embernek méltóságot adni, kifejezni azt a szelíd vállalását, amelyet a szenvedéssel, a hideggel, a sorssal szemben megtestesített. Mert hát ellenállni itt nem lehetett, csak vállalni a szenvedést. Ezt a szenvedő, jóságos, segítőkész embert próbáltam megmintázni, azt, aki a börtönben mindenki másnak is segített. Még a papokat is ő vigasztalta… ő a nemzetet, a vallást, az erkölcsöt és mindent, ami fontos, megtestesítette a számomra is.”

A megemlékezés a MOMKult kupolatermében kiállítással és kulturális esttel folytatódott.

Esterházy János boldoggáavatási eljárása jelenleg is folyamatban van. Életét és szenvedéstörténetét, valamint lelki örökségének máig ható üzeneteit ismerhettük meg Dávid Zsuzsanna A mi jelünk a kereszt című akvarellsorozatán keresztül. A tárlaton az egységes, azonos méretű alkotások valamennyi darabja Esterházy Jánoshoz kötődik, felelevenítve életének kálváriáját. A kiállítás címe utalás arra, hogy Esterházy János (1901–1957), aki a két világháború között a felvidéki magyarság legkiemelkedőbb politikusa, pártelnök és parlamenti képviselő volt, Szlovákia náci Németország általi megszállását követően elkötelezett katolikusként kijelentette: „A mi jelünk a kereszt, nem pedig a horogkereszt.”

A megjelenteket Dávid Zsuzsa színházi rendező köszöntötte, aki csupán névrokona a kiállítás létrehozójának. Felidézte: egy kedves barátnője tavaly karácsonyra meglepte őt egy ajándékkal, egy naptárral, benne az itt látható képekkel.

Különlegesen furcsa élmény volt számára: él még egy azonos nevű hölgy, akinek az életében Esterházy János szemmel láthatóan és tapinthatóan ugyanolyan fontos szerepet tölt be, mint az övében.

A színházi rendező kiemelte: a képek és az alatta lévő gondolatok meditációra, elmélyedésre késztetik. Emlékeztetett rá: Esterházy János nagyon erősen kötődött az édesanyjához. Négyéves volt, amikor meghalt az édesapja, akinek utolsó mondata így hangzott hozzá: „Légy hű magyar!” Esterházy János megértette ezt a mondatot, mindvégig hű maradt ehhez, megélte annak minden tragikumával, szépségével együtt.

Dávid Zsuzsa idézte a felvidéki magyar politikust:

„Mi a történelemből megtanulhattuk azt is, csak az olyan törekvés jut diadalra, aminek mártírjai voltak.”

Hozzátette: ha végiggondoljuk a történelmünket, akkor rájövünk, hogy mennyire igaz ez. Megemlítette Márton Áron, Mindszenty József nevét is, akiknek a boldoggá avatása ugyancsak folyamatban van, de vannak olyanok is, akiket már boldoggá avattak: Salkaházi Sára, Meszlényi Zoltán, Brenner János és mások.

A színházi rendező emlékeztetett rá: Esterházy eleve többnyelvű közegben nőtt fel, édesanyja lengyel volt. Nála valóban igaz volt az, hogy ember és ember között nem tett különbséget, komolyan gondolta, hogy Isten teremtményei vagyunk valamennyien. Ebben a szellemben élt. Szilárd következetességének meglett az „eredménye”, élete utolsó tizenkét évét börtönben töltötte, szörnyű körülmények között.

Dávid Zsuzsa úgy érzi, egy napot sem bírna ki hasonló helyzetben, képtelen lenne elviselni a lelki, fizikai terrort. Kiemelte: Esterházy János sorsán, életén keresztül, megismerve gondolatait értette meg igazán, mit jelent valóban keresztény emberként élni. Esterházy megváltoztatta az életét: minden napját imával kezdi, erőt kér az Úrtól, hogy végig tudja élni a napot, jó keresztényként. Nem szégyelli bevallani, hogy sokszor nem sikerül, „de hát az ember törekszik és próbálkozik”.

A tárlat címére utalva a színházi rendező idézett Esterházy Jánostól: „A kereszt változatlanul a legfelségesebb szimbólumunk. A keresztény felebaráti szeretet áldozatos tettek hosszú sorozatával testvéri együttérzésben enyhíteni tudja a nyomort, fájdalmat, bánatot. Idegennek kell lennie előttünk minden olyan eszmeáramlatnak, amely ellenkezik a krisztusi gondolattal.”

Esterházy János nemcsak mondta a szép szavakat, mint más politikusok, hanem a vérével váltotta igazságra.

A kiállítást Prokopp Mária Széchenyi-díjas művészettörténész nyitotta meg. Szomorúnak nevezte, hogy azt hisszük, ismerjük a magyar történelmet, „de gőzünk sincs, hogy mit jelent magyarnak lenni”. Nem ismerjük a Bibliát sem, mert ha csak kicsit is ismernénk, nem ilyen kevesen lennénk jelen ezen a csodálatos kiállításon. Nincsenek itt az iskolák diákjai, pedig több iskola is van a kerületben. Professzorasszony a Gesztenyés-kerti koszorúzás alatt odament a padon ülő emberekhez, megkérdezte, ismerik-e Esterházy Jánost, de a megkérdezettek egyike sem ismerte, pedig „a XII. kerület minta magyarságban, vallásban”. Van tehát mit tennünk... – fogalmazott.

Professzorasszony kiemelte: nagyböjtben vagyunk, húsvétra, a feltámadásra készülünk. Ez a tárlat is a reményről szól. Elgondolkozhatunk, miért születtünk, mi dolgunk a világon, hogyan működik a kegyelem. Mindnyájunk feladata, hogy mindezt sokkal komolyabban sugározzuk az emberek felé.

Reménykeltő, hogy Dávid Zsuzsanna ennyire fiatal, és hogy művészként és rajztanárként is képes megszólítani a fiatalokat, megnyitni a diákok szívét, bemutatni Isten és ember kapcsolatát, ahogyan ez a szép tárlat is ezt teszi. Kiemelkedő jelentősége van az iskolákban a művészeti nevelésnek, oktatásnak, képzőművészetnek, zenének, és ebben a családnak, szülőknek, nagyszülőknek, pedagógusoknak egyaránt megvan a szerepük, szükséges együttműködniük. Utalva Kölcsey Ferenc Himnuszára, nemzeti imádságunkra, Prokopp Mária úgy fogalmazott: „legyen minden családban reformkor”.

A szülők, nagyszülők meséljenek a gyerekeiknek, unokáiknak személyes történeteket a múltról.

Prokopp Mária úgy fogalmazott: a kiállított képek a szívünkbe hatnak, miközben gyönyörködünk bennük, átérezzük Esterházy János egész életét, átéljük szenvedését, megaláztatását. Ezért csodálatosak ezek a festmények, és ugyanilyen szép Nagy János Gesztenyés-kertben álló Esterházy-szobra is. A képek és a szobor is a hitről, a hazafiságról szól.

Közeleg a húsvét. Fogjuk meg egymás kezét. Esterházy János élete is erről szólt. A legreménytelenebb helyzetben is hitt a szeretetben, a feltámadásban. Higgyünk ebben mi is, és Magyarország feltámadásában is.

A megemlékező est végén Esterházy János életéről láthattunk vetített képeket.

A képek alkotója, Dávid Zsuzsanna mindenkinek köszönetet mondott, aki segített a kiállítás létrehozásában. Kiemelte: Esterházy János lelkülete arra kötelez bennünket, hogy szolgáló szeretettel legyünk jelen a világban. Vigyük el a világba az evangélium üzenetét. Reményei szerint ez a kiállítás is erről szól.

A kiállítás-megnyitón közreműködött Csábi István iskolaigazgató, előadóművész, valamint Híves István karnagy.

Az Isten szolgája Esterházy János Imaszövetség szeretettel várja a testvéreket. A közösség tagjai naponként imádkoznak Isten szolgája Esterházy János boldoggá avatásáért. Egyúttal ígéretet tesznek arra is, hogy követve Esterházy János Istenre való ráhagyatkozásának példáját, elősegítik lelki örökségének kibontakoztatását, többek között azáltal, hogy hűségesek maradnak Krisztus Urunkba vetett hitükhöz és szülőföldjükhöz; imádkoznak nemzetükért és a népek közötti kiengesztelődésért.

A testvéri egységet erősítve imádkoznak szeretteikért, jótevőikért, valamint Egyházunk, civilizációnk s nemzeteink ellenségeiért.

A Bacsfa-Szentantal Mária-kegyhelyén meghirdetett Isten szolgája Esterházy János Imaszövetséghez az esterhazyima@gmail.com e-mail-címen lehet csatlakozni pontos név- és e-mail-cím, vagy postai elérhetőség megadásával. A szervezők a csatlakozók részére megküldik a boldoggá avatásért szóló imát is tartalmazó tagságigazoló-lapot, a továbbiakban pedig a megadott a címre továbbítják az Isten szolgája Esterházy Jánossal kapcsolatos tájékoztató anyagokat, értesítőket.

Fotó: Lambert Attila

Bodnár Dániel/Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria