Mit rejt az esztergomi bazilika új időkapszulája?

Hazai – 2021. augusztus 16., hétfő | 11:49

Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén, az esztergomi bazilika búcsúnapján Erdő Péter bíboros, prímás megáldotta az új időkapszulát, melyet a főszékesegyház keresztjébe emelnek a kupola megújítása során.

A főszékesegyház építésekor, 1845. augusztus 19-én Kopácsy József hercegprímás, érsek kezdeményezésére dupla falú réz hengerbe foglalt üveg kapszulában emlékiratot helyeztek el a kupola keresztjében. Mellé tették az Esztergomi Főegyházmegye adott évi névtárát (sematizmus).

2021-ben, a már három éve tartó felújítási munkálatok keretében sor került a kereszt fedőlemezeinek eltávolítására. Ekkor hozzáférhetővé vált a 176 esztendős kapszula. Ennek kibontása hosszas folyamatot igényelt, hiszen a II. világháborúban súlyos repeszsérülés érte. Tartalma – gondos restaurálást követően – jelenleg is megtekinthető a teljes felújítást bemutató időszaki kiállításon a bazilika panorámatermében.

Ekkor született meg a döntés egy új időkapszula elkészítéséről. Ez tartalmazza az eredeti okirat pontos, kézzel készült másolatát, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye aktuális névtárát, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus emlékérmeit, a járványra emlékeztetve egy szájmaszkot és dr. Erdő Péter bíboros emlékiratát. A tárgyakat – gondos szigetelés-becsomagolás után – egy speciálisan erre a célra gyártott, végül légmentesen lezárt üveghengerben helyezték el, amelyet egy erős, rozsdamentes acélhengerbe foglaltak bele. A külső burkot acélsodronnyal zárták le.

Az augusztus 15-i ünnepélyes nagymise keretében Erdő Péter bíboros megáldotta az új időkapszulát, majd a szentmisét követően a bazilika káptalani sekrestyéjében elhelyezte rajta pecsétjét. A keresztbe való behelyezésre a munkálatok előrehaladtának megfelelően, a közeljövőben kerül sor.

Az emlékirat magyar fordítása:

Örök emlékezetül.

Az esztergomi, a mennyekbe fölvett Boldogságos Szűz Mária és Szent Adalbert püspök tiszteletére szentelt prímási bazilika felújításának alkalmából előkerült a kupola fölötti keresztbe helyezett, a templom építésének korából származó, súlyosan sérült irat.

Ennek helyébe helyezzük el ezt az írást, a felújítás emlékezetére és az Istenhez, a történelem Urához intézett könyörgés jeleként, hazánk és egyházunk életben és Krisztus hitében való megmaradásáért.

Kelt Esztergomban, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus évében, valamint az Úr megtestesülésének 2021. esztendejében, május hónap 26. napján.

Erdő Péter
bíboros
esztergom-budapesti érsek


Forrás: Esztergom-Vári Nagyboldogasszony és Szent Adalbert főszékesegyházi plébánia

Fotó: Mudrák Attila

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria