Mosollyal érkezzetek – Erdő Péter új épületszárnyat áldott meg az esztergomi Mindszenty-iskolában

Hazai – 2020. szeptember 1., kedd | 20:07

A Mindszenty József Katolikus Általános Iskola jubileumi, 30. tanéve megnyitóján Erdő Péter bíboros, prímás áldotta meg az intézmény új épületszárnyát. Szeptember 1-jén új tantermeket, könyvtártermet, ebédlőt, nagyobb, játszótérrel bővült udvart vehetett birtokba a 300 diák.

Különleges épületegyüttes a Mindszenty-iskola. A Dorog felől Esztergomba érkezők figyelmét felkelti a római Pantheon mintájára épült Szent Anna-templom. A 19. században közvetlen szomszédságában működő Szatmári Nővérek zárdája a bölcsője az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében elsőként létesült egyházi iskolának. A Szent Anna-plébánia hívei nagy összefogással teremtették meg az indulás lehetőségeit 1991-ben. Az eltelt harminc évben folyamatosan épült ki az intézmény.

Kívülről a homlokzat kis része látható, Mindszenty József Katolikus Általános Iskola felirattal. Udvarára lépve látjuk évtizedek építő munkáját. Elsőként az új játszótér fogadja az érkezőt, mögötte és jobbról a mostanra elkészült modern épületszárny. Balról nyílik a Milleniumi díszudvar a névadó, Mindszenty hercegprímás szobrával, körbevéve az első két épületszárnnyal és lezárva a templommal. Az iskola közössége Erdő Péter bíborost várja, aki megáldja az új szárnyat.

Az alkalomra díszteremmé változott az iskola 2003-ban épült tornacsarnoka. Veni Sanctét ünnepelnek. A tágas térben helyet tudott foglalni a diákság, a tantestület és meghívott vendégek – egykori tanárok, a tagóvoda pedagógusai –, valamint a galérián az elsős gyerekek szülei.

„Öröm és hála van a szívünkben. Öröm, hogy együtt ünnepelhetünk, és hála, hogy iskolánk bővült, szépült” – köszöntötte Pokriva László, a Szent Anna-templom plébánosa az ünneplő közösséget.

A szentmise főcelebránsa Erdő Péter bíboros, prímás volt, koncelebrált Gyetván Gábor, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatóságának főigazgatója, Pokriva László plébános, Szabó Andor káplán.

A szentmise elején Espasa-Sancho Ramon, a Mindszenty-iskola igazgatója felkötötte az iskola zászlójára a 30. jubileumi tanév szalagját. A bevezetőben Erdő Péter szólt a gyerekekhez: Nehéznek ígérkező tanév kezdetén nagy jelentősége van annak, hogy a Szentlélek támogató megerősítését kérjük. Bizonytalan körülmények között kezdünk dolgozni, egészen különleges kihívást jelent ez az elsősöknek, akik előtt most nyílik meg az iskolai élet.

Homíliájában a főpásztor a Szentlélekről tanított. Megerősítette, mennyire nagy szükségünk van a Lélek világosságára, erejére és örömére – az idén különösen. Az iskola egész közösségének megsegítésére kérte a Szentlelket: A tanárok számára útmutató támogatást kért, hogy megtalálják, miként tudnak hatékonyan tanítani, távolságot tartva óvni egymás egészségét és egyben közösséget építeni. A szülők számára erőt kért, hogy munkájuk mellett időt tudjanak szentelni a családnak, a tanulók számára megértést, hogy közelebb tudjanak kerülni az élet és a szeretet örök igazságaihoz. Mindannyiunk számára pedig azt, hogy a korlátozások ellenére ki tudjuk fejezni segítő szeretetünket, és meg tudjuk élni egyházi közösségünk egységét, mert ez az összetartozásunk a bizalom és szeretet erőforrása mindannyiunk számára.

A szentmisét követően a tanévnyitó hagyományos elemei következtek. Először az elsősök köszöntötték versekkel új iskolájukat, majd az igazgató, Espasa-Sancho Ramon szólt a diáksághoz. A spanyol származású vezető 20 éve él Magyarországon. Kiválóan beszél magyarul, de déli származását nemcsak akcentusa árulja el, a temperamentum, a közvetlenség is, ahogy szól az emberekhez, leleplező.

Visszatekintett az elmúlt tanévre: Nehéz volt, de sikeresen zártuk, az egész közösség kitartásának, erőfeszítésének, a szülők türelmének, sok munkájának köszönhetően. Öröm, hogy a nyáron voltak közösségi alkalmak, volt napközis, néptánc-, plébániai és cserkésztábor. És öröm az is, hogy új, gyönyörű épületben közösen kezdhetünk, azzal a reménnyel, ha betartjuk az óvintézkedéseket, folytatni is közösen tudjuk. „Együtt, egymást segítve, egymásban bízva érhetünk el eredményeket.”

Mindenkihez volt szava: A tanároknak köszönetet mondott a munkájukért, a szülőknek az összefogásért. Az első padokban ülő elsősöket biztatta: itt is lesz játék, mindennap fog történni valami érdekes, érdemes mosollyal érkezni ide. A nagyokat kérte, vigyázzanak a kicsikre. Bátorította az újonnan érkezett felsőbb osztályos diákokat, ígérve, megtesznek mindent, hogy megtalálják itt a helyüket. Biztatta a szülőket, bátran keressék problémáikkal, kérdéseikkel. S végül a gyerekeket: Ti vagytok a főszereplők. Új iskolánk van. Kezdjétek éveteket belső tűzzel. Kérjétek Isten áldását és segítségét ebben.

A beszéd után ünnepélyes pillanat következett: A nyolcadikos tanulók átadták az iskola egyennyakkendőjét az elsősöknek. A fiúk kéket, a lányok bordót kaptak. Az új tanulók ugyancsak kaptak nyakkendőt, név szerint hívták őket a dobogóra, nekik Espasa-Sancho Ramon igazgató biztató mosollyal és néhány köszöntő szóval kötötte fel a nyakkendőt. Végül az iskola új és visszatérő tanárai is megkapták a nyakkendőjüket. „Isten hozott mindannyiótokat a közösségben! Érezzétek jól magatokat” – köszöntötte őket az igazgató. A tanévnyitó az iskola himnuszával fejeződött be.

Az ünneplő vendégek az udvaron gyülekeztek. Erdő Péter bíboros megáldotta az új épületszárnyat. Az igazgató és több tanár vezetésével megismerhettük az újonnan kialakított termeket. Minket egy idősebb tanár, Reiser Imre vezetett, aki csaknem az indulás óta az iskolában dolgozik. Megmutatta a modern számítógéptermet, a munkapadokkal felszerelt technikatermet – saját birodalmát –, a könyvtárat, az ebédlőt, az osztálytermeket.

Az ünnepi alkalmon jelen volt Hernádi Ádám, Esztergom polgármestere, Erős Gábor alpolgármester, Oláh Gáborné, az EKIF főigazgató-helyettese, Oláh Gábor, az EKIF tanügyi igazgatója, több esztergomi és budapesti iskola igazgatója.

A felújítás során alaptól a tetőig modern épület jött létre. Egy évvel ezelőtt bontották el a régi, az államosítást követően óvodának átépített, az idők folyamán egyre romló állapotú földszintes épületszárnyat.

Környezetbarát, energetikailag korszerűsített és tágas kétemeletes épületszárnyat kapott az iskola. Új tantermek, melegítőkonyha, 90 férőhelyes ebédlőtér, új könyvtár, csoportszobák és tanári helyiség található az új szárnyban, melyet összenyitottak a korábbi épületszárnnyal. Az átépítéssel jelentősen megnőtt az udvari terület, melynek egy részét gumiőrleményes játszótérré alakították. Akadálymentes parkoló és személyfelvonó telepítése egészíti ki a fejlesztést. A közel 600 milliós beruházás állami finanszírozással valósult meg, az épület felszereléséhez és a befejező munkálatokhoz az EKIF jelentős támogatást nyújtott.

Mindszenty József Katolikus Általános Iskola

„Viseljétek gondját szívetek jóságának mindennap, azt is gondozni kell. S az Isten derűjét ne hagyjátok kilopni lelketekből.”

A Mindszenty Józseftől származó mottóval működő iskola nyolc évfolyamos, a és b osztályaiban közel 300 gyerek tanul és 30 pedagógus dolgozik. Esztergom hét iskolája közül ők az egyik, tanulói létszámuk a gyerekszám csökkenése ellenére évről évre emelkedik. Az intézményhez tartozik a bajóti óvoda, 50 óvodással és 10 nevelővel.

Az iskolát 1991-ben alapították az esztergomi Szent Anna-plébánia akkori káplánja, Kiss-Rigó László kezdeményezésére. Akkor az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye első katolikus iskolája volt. Az első tanévben az alsó tagozat 153 tanulóval, 4 évfolyammal, 15, a plébániához kötődő pedagógussal indult. 1992-ben vették fel Mindszenty József nevét. 1993 őszén Paskai László bíboros áldotta meg első épületszárnyukat. A növekvő tanulói létszámnak köszönhetően 1997-ben újabb épületszárnnyal bővültek. 2000-ben adták át a Millenniumi díszudvart, 2003-ban avatták a Mindszenty Csarnokot, 2007-ben pedig első játszóterüket. 2008-ban avatták fel a hercegprímás szobrát. Az iskola testvérkapcsolatokat ápol spanyol és norvég iskolákkal, ami számos csereprogramon keresztül az idegennyelv gyako­r­lását és élménydús utazá­sokat kínál.

 Fotó: Merényi Zita

Trauttwein Éva/Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria