Mostantól egyes esetekben a nem pappá szentelt szerzetes is lehet rendi elöljáró

Ferenc pápa – 2022. május 20., péntek | 20:24

Május 18-tól lépett hatályba Ferenc pápa döntése, amelyet rescriptum (leirat) formában tettek közzé. Az egyes eseteket a Megszentelt Élet Intézményeinek és az Apostoli Élet Társaságainak Kongregációja bírálja el saját belátása szerint.

Ki lehet nevezni nagyobb rendi elöljárónak egy szerzetesrend vagy egy pápai jogú apostoli élet társaságának élére egy szerzetest anélkül is, hogy pap lenne. Mostantól ez megtörténhet a szerzetescsaládok pappá nem szentelt tagjaival, akiket hagyományosan „testvérnek” (frater) szoktak szólítani.

Ferenc pápa leirata május 18-tól lépett érvénybe, a leirat rendelkezése szerint. A döntés azt követően született meg, hogy Ferenc pápa február 11-én audiencián fogadta a Megszentelt Élet Intézményeinek és az Apostoli Élet Társaságainak Kongregációját, és felhatalmazást adott a vatikáni dikasztériumnak, hogy „saját belátása szerint” és „egyéni esetekben” alkalmazza ezt a lehetőséget, tiszteletben tartva a kánonjog 134. § (1) bekezdését.

A szerdán közzétett pápai rescriptum négy cikkelyt tartalmaz, amelyek meghatározzák a felhatalmazás különböző fokozatait, amelyeket a nem papi munkatársaknak meg kell kapniuk ahhoz, hogy kinevezhessék őket az intézmény élére, függetlenül attól, hogy „helyi elöljárónak” vagy „nagyobb elöljárónak” „nevezik ki”, vagy „megválasztották” „legfelsőbb moderátornak” vagy „nagyobb elöljárónak”. A legfelsőbb hatóság azonban továbbra is a Megszentelt Élet Intézményeinek és az Apostoli Élet Társaságainak Kongregációja marad, amely – a negyedik cikkelyben meghatározottak szerint – „fenntartja a jogot az egyedi esetek és a legfőbb moderátor vagy a nagykáptalan által meghatározott indokok elbírálására”.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria

Fotó: Vatican News/Az Apostoli Palota a Vatikánban  (©Leonid Andronov - stock.adobe.com)