Mysterium fidei – Megjelent VI. Pál enciklikája magyar nyelven

Kultúra – 2018. március 22., csütörtök | 13:19

A Magyar Kurír „Új Ember Kiadványok” című sorozatában, az Ecclesia Szövetkezettel együttműködésben – ötvenhárom év elteltével – először jelenik meg magyar nyelven VI. Pál pápa „Mysterium fidei” kezdetű enciklikája, a 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való készület jegyében.

A körlevélhez Erdő Péter bíboros, prímás írt ajánlást, melyet az alábbiakban közreadunk.

Az Eucharisztia keresztény életünk forrása és csúcsa, Isten emberek iránti szeretetének a legnagyobb ajándéka és záloga. Ezt a misztériumot „a Katolikus Egyház mindig is olyan kincsként őrizte, amelynél nincs értékesebb” (Mysterium fidei, nr. 1). Amikor a II. Vatikáni Zsinat megfogalmazta a liturgikus megújulás alapelveit, akkor az a cél lebegett az atyák szemei előtt, hogy a hívők „cselekvő módon, teljes hittel és jámborsággal vegyenek részt ennek a legszentebb misztériumnak az ünneplésében, hogy a pappal együtt ajánlják fel az áldozatot Istennek önmaguk és az egész világ üdvéért, s úgy táplálkozzanak belőle, mint lelki élelemből” (nr. 2).

Ugyanakkor hitünknek ez a szent titka mindig is a megértésre törekvő emberi ész kutatásának kiemelt tárgya volt. Egyházatyák, egyháztanítók, nagy szentek és teológusok fürkészték az eucharisztikus kenyér és bor misztériumát, s igyekeztek betekinteni annak mélységeibe. Így volt és van ez napjainkban is: számos hittudós szenteli figyelmét az Eucharisztiának, s próbál meg emberi fogalmakat, kategóriákat alkalmazni ennek a szentségnek a leírására. Ez egyfelől örvendetes, hisz adott esetben jele az odaadásnak, a tiszteletnek, ugyanakkor figyelmet is igénylő kihívás, lévén hogy minden újonnan bevezetett szó, vagy akár csak egy hangsúly megváltoztatása a klasszikus megfogalmazásokban, már könnyen érinti a hit lényegét is. Ezért Boldog VI. Pál pápa határozottan, a Szentírás és a hagyományos egyházi tanítás alapján állva kísérelte meg, hogy a jelen körlevéllel – nem elzárva a jogos és értékes kutatások útját – leszögezze a katolikus hit tanítását, s rögzítse azokat a kereteket, amelyeket senki nem hagyhat figyelmen kívül, amikor az Oltáriszentségről kíván szólni.

Mindez nem pusztán teológusi elkötelezettségből fakadt. A lelkipásztori törődés, szeretet indította őt erre, hiszen az Eucharisztia helyes hite, tisztelete, az ebből fakadó vallásosság tiszta és hiteles megnyilvánulása alapvetően fontos ahhoz, hogy megmaradjunk katolikus hitünkben.

Főegyházmegyénk és hazánk a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülés idejét éli. Az előkészület szempontjából kivételesen hasznos, ha – ötvenhárom év után – magyarul is megjelentetjük a Mysterium fidei kezdetű enciklikát. Ha ma valaki tanulmányozni akarja, miben áll az Eucharisztiára vonatkozó katolikus hit lényege, ehhez a szöveghez kell visszanyúlnia. Ebben meg­találjuk a hagyományos tanítás tömör összefoglalását, de felleljük az előttünk megnyílt utakat is, melyeken járva elmélyültebb eucharisztikus életre s az Oltáriszentség hitének mind mélyebb befogadására juthatunk el. Hűen a megrendezendő kongresszus mottójához – „Minden forrásom belőled fakad” (Zsolt 87,7) –, szeretnénk, hogy a pápa szavai vezessenek minket vissza a hit és az élet legtisztább forrásához, s tegyék lehetővé számunkra, hogy abból bőven merítsünk.

Amikor megköszönöm az Ecclesia Szövetkezet és a Magyar Kurír készségét e dokumentum magyar fordításának az elkészítésére és megjelentetésére, egyszersmind csatlakozom Boldog VI. Pálhoz: „Erőteljesen reméljük, hogy a szent eucharisztikus liturgia megújításából a vallásosság bőséges gyümölcsei fakadnak” (nr. 6). Ezeknek a gyümölcsöknek a sorában egészen kiemelkedő lehet számunkra és az egész világ számára a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus. A kezünkben tartott kis kötet legyen ennek hatékony eszköze!

Erdő Péter
bíboros, prímás, érsek

* * *

Az eucharisztikus világkongresszusra való készület első kiadványaként, a Magyar Kurír Új Ember Kiadványok sorozatában, 2017-ben jelentettük meg VI. Pál pápa Eucharisztia – Ajándék, jelenlét, titok című könyvét, amelyhez szintén Erdő Péter bíboros írt ajánlást.

* * *

Az enciklikát Török Csaba teológus, egyetemi tanár fordította, és Szabó Ferenc SJ lektorálta.

VI. Pál pápa Mysterium fidei kezdetű enciklikája megvásárolható az Új Ember könyvesboltban (Budapest, V. kerület, Ferenciek tere 7–8.; nyitvatartás: hétfő, kedd, csütörtök, péntek 9–17 óráig; szerdán 10–18 óráig) vagy megrendelhető az Új Ember online könyváruházban.

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria