Nagyheti és húsvéti szertartások az egyházmegyékben 2011

Hazai – 2011. április 20., szerda | 10:32

Az alábbiakban a magyarországi egyházmegyékben tartott húsvéti ünnepi püspöki szertartások, szentmisék helyszínéről és időpontjáról tájékozódhatnak.

Egri Főegyházmegye:
Nagycsütörtökön, április 21-én 9 órakor Ternyák Csaba érsek főcelebrálásával olajszentelési misét mutatnak be az egri bazilikában. 18.30-kor mutatja be ugyanott az utolsó vacsora miséjét a főpásztor.
Nagypénteken, április 22-én 18.30-kor kezdődik a nagypénteki szertartás Egerben, amelyet szintén az érsek vezet.
Nagyszombaton, április 23-án 20 órakor mutatja be a feltámadási misét Ternyák Csaba érsek.
Húsvétvasárnap, április 24-én 10 órakor kezdődik az egri bazilikában a húsvéti ünnepi szentmise, amelyet az egri főpásztor celebrál.

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye:
Nagycsütörtökön, április 21-én Erdő Péter bíboros délelőtt 10 órakor főpapi szentmise keretében megáldja a szent olajokat a budapesti Szent István-bazilikában. A szertartás alkalmával újítja meg a főegyházmegye papsága papi ígéreteit. 18 órakor a főpásztor az utolsó vacsorára emlékezik az esztergomi bazilikában.
Nagypénteken, április 22-én 18 órától Erdő Péter bíboros vezeti a szertartást Esztergomban.
Nagyszombaton, április 23-án a budapesti Szent István-bazilikában 18 órakor kezdődik a húsvét vigíliájának szertartása, amelyet Erdő Péter bíboros vezet. Az esztergomi bazilikában Paskai László bíboros, nyugalmazott érsek vezeti a vigília szertartását.
Húsvétvasárnap, április 24-én Esztergomban az ünnepi szentmisét 10.30-kor mutatja be Erdő Péter bíboros.
Húsvétvasárnap Paskai László bíboros az Avilai Nagy Szent Teréz-plébániatemplomban (Budapest,VI., Király u.-Nagymező u. sarok) celebrál szentmisét 10 órakor.
Húsvéthétfőn, április 25-én 15.30-kor Paskai László bíboros mutat be ünnepi szentmisét Dunaszentmiklóson a Szent Miklós-plébániatemplomban. A szentmise után a főpásztor megáldja a templom körül újonnan elkészült öröm útja stációit.Győri Egyházmegye:
Április 21-én, nagycsütörtökön 9 órakor a győri bazilikában olajszentelési szentmise lesz. Ekkor a megyéspüspök együtt misézik a jelenlévő papsággal. Ugyanezen a napon 18 órakor mutat be szentmisét Pápai Lajos megyéspüspök az utolsó vacsora emlékére lábmosással és oltárfosztással.
Április 22-én, nagypénteken 15 órakor a megyéspüspök vezetésével keresztutat tartanak a bazilikában. A nagypénteki szertartások 18 órakor kezdődnek passióénekléssel, kereszthódolattal és közös szentáldozással.
Április 23-án, nagyszombaton 22 órától kezdődnek Győrben a húsvéti vigília szertartások püspöki szentmisével, melyet feltámadási körmenet követ a bazilika körül.
Április 24-én, húsvétvasárnap 10 órakor ünnepi szentmisét mutat be a győri bazilikában Pápai Lajos püspök.

Hajdúdorogi Egyházmegye:
Nagycsütörtökön, április 21-én 16 órakor a nyíregyházi belvárosi templomban Kocsis Fülöp megyéspüspök vezeti a nagyvecsernyét Nagy Szent Bazil Liturgiájával, amelynek keretében müró- és antimenzionszentelésre is sor kerül. 20 órától lesz utrenye a kínszenvedési evangéliumok olvasásával.
Nagypénteken, április 22-én 15 órakor kezdődik a sírbatételi nagyvecsernye a nyíregyházi belvárosi templomban Kocsis Fülöp vezetésével.
Nagyszombaton, április 23-án ugyanott 17 órától vezeti a nagyvecsernye Nagy Szent Bazil Liturgiájával a főpásztor. 23.30-kor kezdődik az éjféli zsolozsma, amit. nagyjából éjfélkor a körmenet és feltámadási utrenye követ. Ezután Aranyszájú Szent János Liturgiájára kerül sor, a végén lesz a pászkaszentelés.
Húsvét vasárnapján, április 24-én 10 órakor Aranyszájú Szent János Liturgiáját mutatja be a máriapócsi bazilikában Kocsis Fülöp. A szertartás keretében pászkát is szentel a főpásztor.

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye:
Nagycsütörtökön, április 21-én 10-kor Bábel Balázs érsek vezetésével olajszentelési szentmisét mutat be az egyházmegye papsága a kalocsai főszékesegyházban. Este 6-kor az utolsó vacsora emlékezetének szentmiséjét celebrálja a főpásztor.
Nagypénteken, április 22-én délután 3 órakor keresztúti ájtatosságot vezet Bábel Balázs, este 6 órakor pedig az igeliturgiát és hódolatot a Szent Kereszt előtt.
Nagyszombat, április 23-án este 7-kor kezdődik a húsvéti vigília-szertartás a kalocsai főszékesegyházban, melyet a feltámadási körmenet követ.
Húsvétvasárnap, április 24-én 10 órakor mutat be ünnepi szentmise a megyés főpásztor a kalocsai székesegyházban.

Kaposvári Egyházmegye:
Nagycsütörtökön, április 21-én 10 órakor mutatnak be krizmaszentelési szentmisét a kaposvári székesegyházban Balás Béla megyéspüspök vezetésével. A főpásztor 19 órakor szentmisét mutat be az Utolsó Vacsora emlékezetére.
Nagypénteken, április 22-én 19 órakor kezdődik a székesegyházban a nagypénteki szertartás Balás Béla püspök vezetésével.
Nagyszombaton, április 23-án 20 órakor kerül sor Kaposvárt a húsvéti vigília ünnepélyes megkezdésére. A szertartást a megyéspüspök vezeti.
Húsvétvasárnap, április 24-én az ünnepi szentmisét 10.30-kor celebrálja Balás Béla a kaposvári székesegyházban.

Szeged-Csanádi Egyházmegye:
Április 21-én, nagycsütörtökön 10 órakor veszi kezdetét az olajszentelési szentmise Kiss-Rigó László megyéspüspök vezetésével a szegedi dómban. Az utolsó vacsora emlékmiséje 18 órakor kezdődik a dómban.
A szegedi dómban április 22-én, nagypénteken 17 órakor kezdődik a Jézus halálára emlékező szertartás.
Április 23-án, nagyszombaton a 20 órakor kezdődő vigília-szertartást Kiss-Rigó László püspök vezeti, ezt körmenet követi a Dóm téren.
Április 24-én, húsvétvasárnap a megyéspüspök 10 órakor mutat be ünnepi szentmisét.

Székesfehérvári Egyházmegye:
Április 21-én, nagycsütörtökön a székesfehérvári székesegyházban 10 órakor kezdődik a hagyományos olajszentelési szentmise, amelyet Spányi Antal megyéspüspök főcelebrálásával mutat be az egyházmegye papsága. 18 órakor szentmisét mutatnak be az utolsó vacsora emlékére, amelyen a lábmosás szertartását is a megyés főpásztor végzi.
Április 22-én, nagypénteken a palotavárosi kálváriánál 15 órakor kezdődik Spányi Antal vezetésével Székesfehérvár város papjainak és híveinek közös keresztútja. A székesegyházban 18 órakor veszi kezdetét a nagypénteki szertartás, amelyet szintén a megyéspüspök vezet.
Április 23-án, nagyszombaton a székesegyházban 20 órakor kezdődik a nagyszombati feltámadási szertartás és szentmise, melyet Spányi Antal megyéspüspök celebrál. A szentmise a hagyományos húsvéti körmenettel fejeződik be.
Április 24-én, húsvétvasárnap 11órakor a megyésfőpásztor celebrál szentmisét a székesfehérvári székesegyházban Urunk feltámadásának ünnepén. A szertartást a Magyar Televízió élőben közvetíti.

A Székesfehérvári Egyházmegyében megrendezett nagyheti eseményekről az egyházmegye honlapján olvashatja el a beszámolókat.

Szombathelyi Egyházmegye:
Április 21-én,. nagycsütörtökön 10 órakor kezdődik a szombathelyi székesegyházban az olajszentelési mise Veres András megyéspüspök vezetésével, aki 19 órakor mutat be misét – ugyancsak a székesegyházban – az utolsó vacsora emlékére.
Április 22-én, nagypénteken 15 órakor veszi kezdetét az Urunk haláláról megemlékező liturgia a megyéspüspök vezetésével, 20 órakor pedig Szombathely város keresztútja.
Április 23-án, nagyszombaton 20 órakor kezdődik a húsvéti vigília szertartása a szombathelyi székesegyházban Veres András vezetésével.
A főpásztor április 24-én, húsvétvasárnap 10 órakor mutat be szentmise Urunk feltámadásának ünnepén.

Váci egyházmegye:
Nagycsütörtökön, április 21-én 10 órakor Beer Miklós püspök atya olajszentelési szentmisét mutat be a váci székesegyházban. 18 órakor szintén a váci székesegyházban az utolsó vacsorára emlékezik a főpásztor.
Nagypénteken, április 22-én 18 órakor kezdődik a nagypénteki szertartás a váci székesegyházban Beer Miklós püspök atya vezetésével.
Nagyszombaton, április 23-án a váci székesegyházban 20:30 órakor kezdődik a húsvét vigíliájának szertartása, amelyet a megyéspüspök vezet.
Húsvétvasárnap, április 24-én 10 órakor mutat be ünnepi szentmisét Beer Miklós püspök a váci székesegyházban.

Veszprémi Főegyházmegye:
Április 21-én, nagycsütörtökön 10 órakor kezdődik a veszprémi székesegyházban az olajszentelési mise Márfi Gyula érsek vezetésével. A főpásztor 19 órakor mutat be szentmisét az utolsó vacsora emlékezetére,
majd a kispapokkal virraszt a székesegyházban.
Április 22-én, nagypénteken 15 órakor Paloznakon vezet keresztutat Márfi Gyula. Az érsek vezetésével tartják 19 órától a nagypénteki szertartást a veszprémi székesegyházban.
Április 23-án, nagyszombaton ugyancsak 19 órakor veszi kezdetét Veszprémben a vigília-szertartása, amelyet körmenet követ. A főcelebráns: Márfi Gyula érsek.
Húsvétvasárnap, április 24-én 10.30-kor celebrál szentmisét a
székesegyházban a főpásztor. A vigília keretében megkeresztelt katekumenek a nagymisén járulnak először szentáldozáshoz. Márfi Gyula 18 órakor a Károly-templomban (Veszprém, Mártírok útja) végez oltárszentelést, szentmise keretében.

MKPK Sajtószolgálat/Magyar Kurír