Nyolcvanéves a kolozsvári Mária Szíve-templom

Külhoni – 2014. november 24., hétfő | 16:50

A Szűz Mária Szeplőtelen Szíve tiszteletére szentelt kolozsvári templom fennállásának nyolcvanadik évfordulóját november 23-án, Krisztus Király vasárnapján ünnepelték – adta hírül a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség honlapja.

Az ünnepi program a templom és közösség történetét feldolgozó film levetítésével kezdődött fél 11-kor. 

1933-ban vetődött fel először egy katolikus napközi otthon létesítésének gondolata a Pata utca környékén, Kolozsvár egyik külvárosában. Az otthon eredetileg egy bérelt helyiségben indult a Méhes utca 21. szám alatt 1933. április 9-én a kolozsvári kaszinó adományának köszönhetően. A gyermekek az élelmezésen kívül erkölcsi nevelésben is részesültek. Az intézet vezetősége katolikus volt, de felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül vettek fel szegény magyar gyermekeket. Az otthon nagyjából nyolcvan gyermek fogadására rendezkedett be. A napközi fenntartásához szükség volt a közösség támogatására is. Ezért a vezetőség „tízdekás napot” rendezett (mindenkitől csak tíz dekányi élelmiszert kértek a gyermekek számára); házi perselyeket helyeztek el olyan családoknál, amelyek pusztán arra kötelezték magukat, hogy vasárnap két lejt tesznek a perselybe; utcai gyűjtéseket, különböző hangversenyeket, népünnepélyeket, fagylalt- és teaesteket, előadásokat tartottak. 1933. augusztus elejére annyi pénz gyűlt össze, hogy a vezetőség telket vásárolhatott a Julius Caesar utca 63. szám (ma: Arieşului 67) alatt új épület építése céljából.

Az otthon vasárnaponként szükségkápolnává alakult át, ahol Fejér Gábor lelkész szentmisét és prédikációt tartott. Végül 1934 augusztusában megkezdődött az építkezés. Az új otthon alig három hónap elteltével, 1934. november 2-án elkészült, négy szobából, két teremből, fürdőszobából, konyhából és mellékhelyiségekből állt. A kész épületet gróf Majláth Gusztáv Károly püspök is meglátogatta, és az otthon új vendégkönyvét a következő mondattal nyitotta meg: „Tied ez a ház, Uram, és mi szolgáid akarunk lenni mindörökké!” 1934. november 25-én teljesen berendezve állt az otthon, az Úristen segítő áldására várva. 


1936 nyarán a szomszéd telket is megvásárolták, nagy részét bekerítették és felásták veteményeskert céljaira. Gazdasági udvart alakítottak ki, majd az otthon épületét is kibővítették egy nagy és egy kisebb szobával, valamint mellékhelyiségekkel. A felszentelési ünnepélyre 1937. december 5-én került sor: Márton Áron püspök áldotta meg az új épületrészeket. A front közeledése miatt 1944 augusztusában az otthont óvóhelynek alakították át. Csak a háború végén nyílhatott meg újra napköziként, de az intézmény mélypontra jutott, a vezetőség kénytelen volt a nemrég vásárolt házat eladni. 1946–47-ben a környékbeli hívek ismételten kérték az egyházi főhatóságot, hogy adjon a körzetnek állandó papot.

Márton Áron püspök 1949-ben kelt jóváhagyásával a Szűz Mária Szeplőtelen Szívéről elnevezett plébániatemplom kezdte meg működését az otthon helyén, első plébánosa Fejér Gábor lett. Neki köszönhetően sikerült kivédeni az államosítás veszélyét, és átalakítani a volt napközi otthont egy újonnan alapított lelkészség központjává. Az államosított Alverna ferences kolostor harangjai (a Honig Frigyes által Aradon öntött négy harang) átkerültek a plébániára, ahol a mai napig hívják misére a híveket.

1984–1990 között Szakács Lajos volt a plébános, akinek sikerült befedetni az épületet. Megnagyobbíttatta a templom belsejét, modernné alakíttatta, és az énekkar részére karzatot emeltetett. 1990–2001 között a lelkészség plébánosa Sánta Pál: vezetése alatt történt meg a hittanterem épületének átalakítása-újjáépítése, melyet Lisieux-i Kis Szent Teréz tiszteletére szentelt fel Jakubinyi György érsek. Véghezvitte a harangok automatizálását, a templombelső kifestését, a garázsok építését, a templom- és plébániaépület újrafedését. Ő indította el a Remény című ingyenes plébániai folyóiratot is. 2001 augusztusától Vízi Zakariás plébános vette át a lelkészség irányítását. Kicseréltette a hittanterem tetőcserepeit, újrafestette a templomtornyot, és bevezettette a központi fűtést a plébániaépületben. A templom is új belsőt kapott: a hőszigetelő nyílászárók és a friss festés barátságosabb, hangulatosabb környezetet teremtenek a hívek számára.


Jakubinyi György érsek Krisztus Király vasárnapján megáldotta a kívül-belül felújított templomot, ahol 1934. november 23-ától tartanak rendszeresen szentmiséket. A főpásztori jubileumi szentmisét a Mária Rádió közvetítette.

Fotó: Rómkat.ro, a Szűz Mária Szeplőtelen Szíve plébánia honlapja

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria