Orgonabemutató és adventi zenés áhítat a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban

Hazai – 2022. december 14., szerda | 12:07

December 11-én, advent harmadik vasárnapján, örömvasárnap ünnepi vesperást és orgonahangversenyt tartottak Nyíregyházán, a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban. A rendhagyó zenés áhítaton Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök megáldotta a székesegyház új karorgonáját.

Az ünnepi alkalmon jelen volt Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspök, Csordás Gábor plébános, Németh István káplán, Juhos Imre kisegítő lelkész, Csapó Márton diakónus; Szilágyi Gyula, Kiss Zoltán és Kovács Szilárd Ferenc orgonaművészek; Juhász Erika, a Nyíregyházi Egyetem Zenei Intézetének mesteroktatója; Kissné Mogyorósi Pálma, Gebri József és Soltész Béla karnagyok; a Bárdos Lajos Vegyeskar, a Nyíregyházi Ökumenikus Szkóla és az egyházközség hívei.

Az ünnepi vesperás liturgiájába mindenki be tudott kapcsolódni az erre a célra kiadott kis füzet segítségével.

„Örüljetek az Úrban szüntelenül! Újra csak azt mondom, örüljetek. Jóságos emberségeteket ismerje meg mindenki! Az Úr közel van.” (Fil 4,4–5) Az ünnepi liturgia során Palánki Ferenc püspök elmélkedésében az esti zsolozsma fő üzenetére utalva a keresztény örömről beszélt. „Szent Pálnak sokat kellett szenvednie, háromszor hajótörést szenvedett, megvesszőzték, megkövezték (vö. 2Kor 11,25), mégis azt mondja, »örüljetek szüntelenül«.

De hogyan örülhetnénk, amikor nehéz az életünk, sokszor nekünk is kereszteket kell hordoznunk? Azt gondoljuk, az öröm egy kellemes érzés, amikor nincs semmi bajunk, életünkben minden jól sikerül. De az élet nem ilyen. Akkor mi a keresztény öröm? A keresztény öröm a legyőzött szomorúság. A szomorúságot, a nehézségeket úgy tudjuk legyőzni, ha belekapaszkodunk az Úr kezébe, akiről Szent Pál azt mondja: közel van. Az adventi időszak ennek begyakorlása” – fejtette ki a főpásztor.

„A bennünket meglátogató, az életünkben is részt vállalni akaró Úr Jézus Krisztus itt van, és nyújtja felénk a kezét.

A kereszténység nem a szomorúság, hanem a remény, az öröm vallása.

Örömünk forrása pedig az, hogy velünk van az Úr, itt van, közel van. Egészen közel akar jönni hozzánk, leereszkedik a végtelenből, hogy kicsiny emberré legyen. Micsoda végtelen utat kellett bejárnia, hogy Betlehemben megszülessen! – fogalmazott a debrecen-nyíregyházi megyéspüspök. – Amikor az életutunk, amely sokszor nehéz, keresztekkel terhelt, keresztezi az Ő útját, akkor megtapasztaljuk annak örömét, hogy az Úr közel van, megtapasztaljuk jelenlétét. Mi, keresztények nemcsak abban hiszünk, hogy van Isten, hanem hogy jelen van az életünkben, rajtunk keresztül akar másoknak is örömet szerezni, megmutatni a szeretetét a világban. Ezért mondja Szent Pál apostol: emberszerető jóságotokat ismerje meg mindenki. Bennetek, rajtatok keresztül is az Úr közel van.

Ezen a szép estén megszólal az új karorgona, megtapasztalhatjuk azt a szépséget, amely Isten szépségét tükrözi felénk, és ez is örömmel tölti el a szívünket. Akármilyen nehéz is az életünk, tudjuk, hogy velünk van az Úr, vele járjuk életutunkat, és szeretnénk az örömét másokkal is megosztani – fogalmazott Palánki Ferenc püspök. – Szent Pál apostol azt mondja: mi a ti örömötöknek vagyunk a szolgái (vö. 2Kor 1,24).”

A főpásztor köszönetet mondott mindenkinek, akik e közösség örömét szolgálják „azáltal, hogy művészetükkel, imádságukkal egészen közel hozzák a szívünkhöz az Úr Jézus Krisztust, akire várunk adventben és egész életünkben”.

A liturgia záróáldása előtt Csordás Gábor plébános köszönetét fejezte ki Istennek az új orgonáért, a Pécsi Orgonaépítő Manufaktúrának az orgona megépítéséért és mindazoknak, akik kivették részüket a munkálatokból.

Az ünnepi vesperást követően Hajdók Judit orgonaszakértő bemutatta az egyházközség eddigi orgonáit, valamint az érintőképernyős, regiszterkapcsolóval, mozgatható játékasztallal ellátott új karorgonát, és a hozzá tartozó német gyártmányú sípsorokat.

Ezt követően Szilágyi Gyula, Kiss Zoltán, Kovács Szilárd Ferenc neves orgonaművészek és Juhász Erika, a Nyíregyházi Egyetem Zenei Intézetének mesteroktatója szólaltatták meg az új hangszert.

A hangversenyen közreműködött a Bárdos Lajos Vegyeskar és a Nyíregyházi Ökumenikus Szkóla; vezényeltek Kissné Mogyorósi Pálma, Gebri József és Soltész Béla karnagy.

„…A társszékesegyház zenei életének új, fontos résztvevője lett az új karorgona, melyet a mindenható Isten gondviselésének és a szakemberek kiváló munkájának köszönünk meg. Szolgálja majd a hívő nép istendicséretének megszólalását és égbe emelését, az istenkereső emberek útra találását, a zaklatottak megnyugvását, hangjával vigasztalja a szomorúakat, adjon erőt a csüggedteknek! Töltse be legszentebb hivatását: Istent hozza közelebb az emberhez, bennünket pedig emeljen mindig feljebb!” – Csordás Gábor, a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház plébánosának gondolatai az új karorgona megáldására.

A karorgona megépítésére a határon átívelő turisztikai pályázat adott lehetőséget. Az egyházközség célja a nagy orgona felújítása és bővítése volt, amit a rendelkezésre álló keret nem tett lehetővé. Így hozták meg a döntést az új karorgona elkészítéséről. A 118 éves nagy orgona sem szorult háttérbe, mert a karorgona játékasztalát úgy építették ki, hogy további fejlesztéssel összeköthető lesz a nagy orgonával. 

Szöveg: Kovács Ágnes

Fotó: Fejér Péter

Forrás: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria