Szabó Ferenc SJ jegyzete a medjugorjei Mária-jelenésekről és üzenetekről

Nézőpont – 2014. november 3., hétfő | 11:48

Október 14-én a Vatikáni Rádióban volt hallható Szabó Ferenc SJ jegyzete a magánkinyilatkoztatásokról és látomásokról. A szerző most a medjugorjei Mária-jelenésekről és üzenetekről írt jegyzetet.

Szabó Ferenc jezsuita korábbi jegyzetében Boldog VI. Pál pápa 1974-es Marialis cultus kezdetű körlevelére hivatkozott, amely a II. Vatikáni Zsinat tanítása alapján kifejti a katolikus Mária-tisztelet lényeges szempontjait. Az egyház a helyes Mária-tisztelet védelmében – ökumenikus szempontokat is figyelembe véve – óva int minden babonás gyakorlattól, vagy el nem ismert jelenések és üzenetek terjesztésétől.

Az olasz Anagni-Alatri püspöke, Lorenzo Loppa október hónap második felében körlevelet írt egyházmegyéje papjainak és híveinek, arra kérve őket, ne vegyenek részt a Vicka Ivanovic, a medjugorjei „látnok” által vezetett imatalálkozón, amelyet november 8-ra Fiuggiba szerveznek.

Az olasz püspök hivatkozik arra, hogy a Hittani Kongregáció még vizsgálja a medjugorjei események és tények doktrinális és egyházfegyelmi vonatkozásait. A Szentszék újabb rendelkezéséig továbbra is a volt Jugoszlávia püspökeinek 1991. április 10-i (zarai) nyilatkozatához kell magunkat tartani, amely szerint: „az eddig lefolytatott vizsgálatok alapján nem lehet azt állítani, hogy természetfeletti jelenésekről vagy kinyilatkoztatásokról van szó”.

Az olasz püspök hangsúlyozza: „nem megengedett egyetlen egyházmegye papjainak és híveinek sem, hogy részt vegyenek hasonló találkozókon, nyilvános rendezvényeken”, és emlékezteti a plébánosokat, hogy kötelességük közzétenni köriratát, rendelkezését.

Az említett híradás még hozzáfűz egy információt: Paolo Brosio olasz újságíró, aki megtért és a Madonna medjugorjei jelenéseinek lelkes terjesztője lett, azt hangoztatja: a püspöknek nincs joga megtiltani, hogy valaki részt vegyen bármilyen imatalálkozón. És az újságíró meglepően hozzáfűzi: „nem fontos az, hogy a medjugorjei jelenéseket elismerte-e vagy sem (az egyház), a gyümölcs az imádság!”

Sajnos vannak Olaszországban és Magyarországon is olyanok, akik hasonlóan gondolkodnak. Hogy nem fontos, milyen eredetűek az állítólagos Mária-jelenések és az évek óta százával, menetrendszerűen érkező, terjesztett üzenetek! Hát nem fontos, hogy hitünk illúzióra, csalódásra vagy csalásra épül-e? Mit szólnak ehhez a nem hívők, ateisták, de még hívő protestáns testvéreink is? Persze, nem a jámbor, imádkozó zarándokoknak szól kritikánk, hanem a hiszékenységet kihasználó „lelkivezetőknek” és üzletelő „látnokoknak”.

2009. július 29-én a Dnevni Avaz boszniai napilap közzétette a hírt, amelyet a nemzetközi hírügynökségek és az olasz napilapok bőven kommentáltak: XVI. Benedek visszahelyezte a laikus állapotba, és felmentette szerzetesi fogadalmai alól Tomislav Vlašić ferencest, a medjugorjei „látnokok” volt lelkivezetőjét.

A ferences rend legfőbb elöljárója, José Rodríguez Carballo már 2009. március 10-i levelében közölte Bosznia-Hercegovina, Horvátország és Olaszország ferences tartományfőnökeivel: a pápa meghallgatta Tomislav Vlašić kérését, felmentve őt az előzetes cenzúra terheitől, fogadalmai és papságával járó kötelezettségei, így a cölibátus alól is. A szerzetes ugyanis nem volt hajlandó engedelmeskedni a Szentszék (Hittani Kongregáció) korábbi tilalmának. Hogy elkerülje az automatikus kiközösítést, maga kérte laicizálását és fogadalmai alóli felmentését.

A ferences rendfőnök megismételte a következő tilalmakat:

a) Abszolút tilos a ferences rendből elbocsátott Tomislav Vlašićnak bármiféle apostoli tevékenységet folytatni

b) Abszolút tilos vallási kérdésekben nyilatkoznia, különösen is a medjugorjei jelenésekről.

c) Abszolút tilos neki a ferencesek bármelyik házában lakni.

Emlékeztetünk még arra, hogy a Hittani Kongregáció már 2008. január 25-én tilalommal sújtotta a ferencest, aki a '80-as évek elején, a medjugorjei „látomások” kezdetétől a hat látnok lelkivezetője volt. Az indokok: kétes tanok hirdetése, a lelkiismeretek manipulálása, gyanús miszticizmus, engedetlenség az egyházi tekintéllyel szemben és a hatodik parancs elleni bűnök. 2007. augusztus végén Mostar püspöke közölte a Szentszékkel, hogy Vlašić nem tartja magát a dekrétumban előírtakhoz. Tomislav Vlašić 1992 óta az olasz l’Aquilában él, és egy általa alapított közösséget vezetet.

Még egy tájékoztató: 2009. június 6-án Ratko Perić, Mostar-Duvno püspöke a medjugorjei Szent Jakab-templomban mondott homíliájában (bérmálás alkalmával) ismét csak kifejezte álláspontját Medjugorjéról. Elmondta, hogy január 17. és 24. között Rómában járt. Találkozott a Szentatyával, ellátogatott a Hittani Kongregációhoz. Megköszönte az akkori titkárnak, Amato érseknek, hogy a toszkániai (olasz) püspököknek, akik 2007-es ad limina látogatásukkor az iránt érdeklődtek, hogy mi legyen az álláspontjuk Medjugorjéval kapcsolatban, azt ajánlotta: közöljék papjaikkal és híveikkel az ő (Ratko Perić) 2006-os úrnapi homíliáját. (Ezt meg is tették hivatalos közlönyükben.) 

Források: a Mostar-Duvno-i püspökség honlapja, hírei, Ratko Perić mostari püspök nyilatkozatai, a toszkán püspökök és az USA püspökkari konferenciájának nyilatkozata.

Bővebben a következő linken: http://www.cbismo.com/index.php?mod=vijest&vijest=226

Fotó: Vatikáni Rádió

Magyar Kurír