Papi hivatásokért imádkoztak Halásziban

Kishírek – 2024. május 15., szerda | 15:52

A mosoni esperesi kerület hívei minden hónap második csütörtökén összegyűlnek könyörögni a Mindenhatóhoz, hogy sok fiatal szívében ültesse el a papi hivatás kegyelmét, és Mária példáját követve merjenek igent mondani rá. Ezúttal május 9-én imádkoztak papi hivatásokért Halásziban.

Májusban a szépen feldíszített halászi Szent Márton-templomban gyűltek össze a hívek. Az áldozócsütörtöki szentmisét az esperesi kerület papságával koncelebrálva Szalai Lajos plébános mutatta be. Szentbeszédében kiemelte, hogy miután Krisztus felment a mennybe, nem hagyott itt minket, mert a szentségek által mind a mai napig, egészen a világ végéig velünk marad. Ezért nagyon fontos, hogy sok jó papja legyen az egyháznak, akik bemutatják a szentmiseáldozatot és kiszolgáltatják a szentségeket. Hangsúlyozta, hogy a mai paphiányos időkben ezért kell kérnünk az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat aratásába.

A szentmisét megelőzően a több mint kétszáz hívő közösen imádkozta a májusi litániát és a rózsafüzért, kérve a Boldogságos Szűzanyát, hogy egyetlen nyáj se maradjon pásztor nélkül.

A következő alkalom szeptember 12-én Máriakálnokon lesz.

Forrás: Győri Egyházmegye

Fotó: Halászi Római Katolikus Plébánia

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria