Plébániai munkatársaknak tartottak lelkinapot Temesváron

Külhoni – 2024. február 26., hétfő | 17:40

A Temesvári Római Katolikus Egyházmegye és az annak keretében működő Egyházmegyei Felnőttpasztorációs Iroda február 24-én, szombaton lelkinapot tartott a felnőtt világiaknak szervezett kurzus végzősei számára (akolitusok, lektorok, preorátorok, csoportvezetők, egyéb szolgálatot végzők) és a plébániák munkatársainak.

A Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceumban tartott lelki programot a kolozsvári Marius Taloș jezsuita szerzetes vezette. A találkozó témája a misszióhoz kapcsolódott, elmélkedésének címe: Barátság az Úrban, avagy az egyik vas a másiktól kapja élét (vö. Péld 27,17).

A program kezdetén a lelkinap meghívott előadóját és a jelenlévőket Szilvágyi Zsolt pasztorális helynök, plébános üdvözölte. „Mindannyian aktív munkatársak vagyunk a plébániákon, mindannyian szolgálunk valahol, és csak akkor sikerül adnunk, ha kapunk is” – mondta Szilvágyi Zsolt plébános. Az elmélkedések mellett a programban szentmise – amelyet Pál József Csaba megyéspüspök celebrált –, kiscsoportos beszélgetések, szentségimádás és keresztúti ájtatosság szerepelt.

Az elmélkedés első részében a meghívott előadó, Marius Taloș jezsuita szerzetes  az egyik legismertebb és legkedveltebb imáról, a Krisztus lelke, szentelj meg engem kezdetű fohászról beszélt, megosztotta „ennek az imának néhány titkát, amelyet Loyolai Szent Ignác ismertetett meg a hívekkel a lelkigyakorlatai kezdetén”.

„Ennek az imának első misztériuma Krisztus nevének központi szerepében rejlik. Tizenkét verssorunk van, pont mint az apostolok száma. És középen Krisztus legszentebb neve. Itt a szeretet és a barátság nyelvtanával találkozunk, amely egyes szám második személyt használ: te” – indította elmélkedését a jezsuita szerzetes.

A szünet után Marius Taloș a barátságról beszélt: barátság az Úrban, barátság Istennel és barátság az emberek között. „Barát az, aki elfogad olyannak, amilyen vagy” – hangsúlyozta többször is az előadó, majd hozzátette: „Isten elfogad téged olyannak, amilyen vagy, de nem hagy meg olyannak, amilyen vagy. Elfogad téged a jelenlegi állapotodban, de segít, hogy olyanná válj, amilyenné válnod kell. Ferenc pápa a jegyespárokkal való találkozón megjegyezte: »A Miatyánk imában azt mondjuk: mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. A házastársak megtanulhatnak így is imádkozni: mindennapi szeretetünket add meg nekünk ma, mert a mindennapi szeretet a kenyér, a lélek igazi kenyere az, ami megtartja őket.« Figyeljük meg, hogyan nyilvánul meg közöttünk Krisztus szeretete.”

A meghívott előadó ugyanakkor néhány következtetést is felsorolt: a barátok olyanok, mint a falak, néha rájuk támaszkodunk, a barátság nem nagy dolog, hanem sok apró; a barátok soha nem köszönnek el tőled végleg.

Ez utóbbi gondolatot ismételte meg Pál József Csaba megyéspüspök is a temesvári piarista templomban celebrált szentmise végén, amikor Marius Taloș jezsuita atyához fordult: „A barátok soha nem búcsúznak el tőled végleg. Mi sem búcsúzunk, hanem szeretettel várunk vissza ide!” 

A szentmise zenei szolgálatát Cristian Roșoagă, a temesvár-józsefvárosi plébániatemplom orgonistája látta el.

Délután a jelenlévők kiscsoportos beszélgetéseken, szentségimádáson és keresztúti ájtatosságon vettek részt. A csoportos beszélgetésekre Marius Taloș három kérdést javasolt: Hol tapasztaltam meg, hogy Isten a barátom? Mikor segítettek nekem a barátaim? Mikor voltam én a barátja valakinek?

A lelki programot követően, este 18.30-kor a résztvevők nagy csoportja részt vett a Szent Gellért, a temesvári egyházmegye első vértanú püspöke oltárra emelésének ünnepén celebrált vesperáson a Szent György-székesegyházban, melynek keretében Pál József Csaba megyéspüspök beiktatta az új kanonokokat, a székesegyházi káptalan új tagjait.

Forrás és fotó: Romkat.ro; Temesvári püspökség sajtóirodája

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria