Pozsonyban a nagyhéten és húsvétkor is tartottak magyar nyelvű liturgiákat

Külhoni – 2024. április 3., szerda | 17:12

Ahogy egész évben, úgy a nagyhét és húsvét napjain is voltak magyar nyelvű szentmisék és szertartások Pozsonyban, melyeken nemcsak a Pozsonyi Magyar Katolikus Közösség tagjai, de a városba látogató vendégek, illetve több környékbeli településről érkezett hívek is részt vettek. A liturgikus ünnepléseket a közösség lelkipásztora, Molnár Tamás vezette.

A nagyböjti időszak végén, a nagyhét küszöbén az ünnepre hangolódhattak a hívek: március 23-án, szombaton gyalogos zarándoklatot tartottak Pozsonyból Máriavölgybe, amelynek csúcspontja az egykori pálos Mária-kegyhelyen ünnepelt magyar szentmise volt.

Másnap, virágvasárnap a szokásos időpontokban celebrált magyar szentmiséken kívül magyar nyelvű ökumenikus istentiszteletet is tartottak a pozsonyi evangélikus kistemplomban, amelyen Sokola Erika evangélikus lelkész, a Búza Zsolt és Aranka református lelkész házaspár és Molnár Tamás római katolikus lelkipásztor végeztek szolgálatot – ezzel az imaalkalommal is kifejezve a magyar keresztények összetartását a szlovák fővárosban.

A nagycsütörtöki szentmisén Molnár Tamás homíliájában az Úr és Egyháza szerető gondoskodásáról elmélkedett a ferences templomban.

Nagypénteken délben a máriavölgyi kálvárián járták a pozsonyi és környékbeli magyar hívek a keresztutat, majd ismét a ferences templomban gyűltek össze magyar szertartásra.

A nagyszombati csendet az örvendetes húsvéti vigília ünneplése váltotta fel. A szentmise végén körmenetet is tartottak a templom falain kívül.

A húsvétvasárnapi szentmise keretében a húsvéti ételeket is megáldották. Húsvéthétfőn pedig nem hiányzott a keresztségünkre is emlékeztető vízzel való meghintés.

Békés és méltóságteljes napok voltak ezek a Pozsonyban összegyűlt magyar hívek számára, akik már a készület idején is számos alkalommal találkozhattak egymással.

Ezek közül kiemelendők az idén újdonságnak számító szerda hajnali keresztúti ájtatosságok a pozsonyi kálvárián; a Szent József napján tartott szentmise az édesapák megáldásával, utána az édesapák közös vacsorája a közösség lelkiatyjával.

De fontos esemény volt az ifjúság számára szervezett vacsora is, amelyen a széderest egyes elemei felett elgondolkodva, azokat az Újszövetség fényében értelmezve köszönték meg a résztvevők a szolgaságból való szabadulás ajándékát.

Az elmúlt napokban készült felvételek fényképalbumai a Pozsonyi Magyar Katolikus Közösség honlapján tekinthetők meg.

Forrás: pozsonyikatolikusok.sk

Fotó: Süle Ágnes Katalin / Človek a Viera

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria