Pro Cultura Christiana díjban részesült Bedő György

Kultúra – 2015. december 9., szerda | 15:08

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Pro Cultura Christiana díjat adományozott Bedő Györgynek, a Kairosz Kiadó alapítójának. A kitüntetést a testület nevében a konferencia elnöke, Veres András püspök adta át december 9-én Budapesten.

A díjjal a püspöki konferencia elismerését fejezi ki azért a szolgálatért, amelyet munkássága folyamán Bedő György a katolikus kultúra továbbadásáért végzett.

Bedő György 1930. július 11-én született Munkácson. Mándokon anyakönyvezték, ahol édesapja főszolgabíró volt, és ahol később elemi iskolába járt. Középiskolai tanulmányait a munkácsi Magyar Királyi Árpád Fejedelem Gimnáziumban kezdte 1940-ben, majd 1944-től Kisvárdán folytatta a Bessenyei György Reálgimnáziumban. 1948-ban az érettségi vizsga után Egerben a hittudományi főiskolán egy évig teológiát tanult, majd miután édesapja nyugdíját elvették, abba kellett hagynia a főiskolát. 1949-től Kisvárdán fizikai munkával és óraadással tartotta el magát és segítette szüleit. 1951-ben besorozták munkaszolgálatos katonának, ahonnan két év múlva, 1953 őszén szabadult. 1953 és 1959 között anyagkönyvelő, illetve könyvelő volt egy budapesti építőipari vállalatnál. 1955-ben megnősült, és feleségével Komáromba költözött. 1956-ban itt született meg első gyermekük.

1959-ben Komáromban kezdődött könyvkereskedelmi pályafutása. Egy évtizedig az Állami Könyvterjesztő Vállalat (ÁKV) komáromi könyvesboltjának vezetője volt, 1969 és 1977 között pedig instruktor a Művelt Nép Könyvterjesztő Vállalatnál. 1966-tól magyar és könyvtár szakon tanult az ELTE-n, ahol 1971-ben megszerezte a diplomát. 1972-ben született meg második gyermeke. 1977 és 1979 között az ÁKV Írók Boltját vezette Budapesten, olyan eredményesen, hogy 1979-ben a vállalat beszerzési osztályának főosztályvezetőjévé nevezték ki. Innen vonult nyugdíjba 1989-ben.

Nyugdíjba vonulása után 66 évesen, 1996-ban megalapította saját kiadóját, a Kairosz Könyvkiadót, egy keresztény-nemzeti kiadót, amely hiánypótlónak bizonyult a közművelődésben. Bedő György könyvei révén hozzájárul keresztény gyökereink megismeréséhez, tudatosításához.

A Kairosz Kiadó műfaji kötöttségek nélkül ad ki könyveket, mindig törekedve arra, hogy a megjelenő munkák értékteremtő vagy értékőrző művek legyenek. Bedő György számára a könyv szent dolog: az ismeretek, a kultúra forrása, egyben az élet sója, egy emberibb világ kulcsa. A kiadó az első négy évben mintegy száz könyvet jelentetett meg: mind olyan műveket, amelyek „hiányoztak a magyar könyvkiadás palettájáról”.

A kiadványok között szerepelnek a vallásos műveken és a teológiai szakirodalmon kívül a magyar és világirodalom remekei, történelmi, pszichológiai és közgazdasági szakmunkák, valamint ifjúsági klasszikusok és a művészettörténet egy-egy gyöngyszeme. Rónay György szavaival élve olyan könyvek ezek, „amelyek élni segítenek”. Az alapító különösen büszke a Miért hiszek? (legsikeresebbek: Böjte Csaba, Márfi Gyula, Székely János stb.) és a Magyarnak lenni címmel kiadott sorozatokra.

Bedő György életművét számos kitüntetéssel ismerték el: a Mindszenty-emlékérmet 2009-ben, a Magyar Örökség díjat 2010-ben, a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjének polgári tagozatát 2011-ben, a Magyar Érdemrend középkeresztjének polgári tagozatát pedig 2013-ban kapta meg.

Forrás: MKPK Sajtószolgálata

Fotó: Válasz.hu

Magyar Kurír