Pünkösdre készülnek a kaposvári börtönben

Megszentelt élet – 2024. április 22., hétfő | 10:31

Április 17-én, szerdán Sitkei Lukács diakónus, börtönlelkész meghívására ismét a Somogy Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézetbe látogattak Teréz anya nővérei, a Szeretet Misszionáriusai, valamint a Fazenda de Esperança misszionáriusai.

Részletesen beszéltek az egész életüket átformáló döntésükről, arról, hogy egész életükben Krisztust akarják szolgálni, példát adva ezzel arról, hogy manapság is lehet a bűnt elkerülő életmódot választani. A nővérek arról az örömhírről beszéltek a fogvatartottaknak, hogy a bűn fogságában élőket is kiszabadítja az Úr Jézus Krisztus a rabságból, ha átadják neki az életüket, s hogy van remény a szabadságra. Hangsúlyozták: nem a börtön falai tesznek fogollyá, hanem a belső megkötözöttségeink, tehetetlen ragaszkodásunk a rosszhoz. A bűn rabságából vezet ki minket Krisztus, ha követjük Őt.

A fogságban lévőket felkereső nővérek egyike Zambiából lépett be a rendbe, míg másikuk Indiából lett örökfogadalmas rendtag. A két különböző kontinensről érkezett nővér mély tanúbizonyságot tett istenkapcsolatáról, tanúságtételükben a távoli földrészek megragadó hangulatát is megidézték szeretetteljes stílusukkal. Bensőséges beszélgetés alakult ki, amelynek keretében a fogvatartottak elmondták, hogy lelkükbe megnyugvás és béke költözött a közösen töltött idő során, melyben együtt imádkozták az irgalmasság rózsafüzérét a nővérekkel, felajánlva az imádságot őszinte bűnbánatukért, megtérésükért.

Másnap, szintén a börtönlelkész meghívására, a Fazenda de Esperança misszionáriusai keresték fel a fogvatartottakat. A misszionáriusok Magyarországon elsőként a Kaposvári Egyházmegye területén lévő Csákány településen alakítják ki a „Remény Udvarát”, ahol függőségekben szenvedő, attól szabadulni vágyó emberekkel élnek együtt, segítve őket a függőségeiktől való szabadulás útján.

A brazil alapítású és a Vatikán által is elismert közösség tagjai gyakran maguk is megtapasztalhatták a szabadító Krisztus kegyelmét életükben, amikor az alkohol, drog, esetleg egyéb függőségük rabságából szabadultak. A közösség tagjai Isten Szentlelkének csodálatos működéséről tettek bizonyságot élettörténetük megosztásával. Brazilok lévén a portugál nyelven mondott tanúságtételeket Fejér Domonkos, a misszió magyarországi vezetője fordította magyarra. Már a temperamentumos nyelvi hangulat is felkeltette a fogvatartottak érdeklődését. Különböző kérdéseket tettek fel a misszionáriusoknak, akik elmondták, hogy a Fazenda csákányi házába már be is költöztek az első függőségből szabadulni vágyók, s ez a lehetőség a börtönből kikerülőknek is nyitva áll, ha új életet akarnak kezdeni.

Tanúságot tettek arról, hogy aki valóban szabadulni akar bűnös életétől, s ebben elhatározza magát, azt Isten megsegíti, hiszen az Úr Jézus az ajtónkon kopogtat, s csak a döntésünkön múlik, hogy beengedjük-e az életünkbe, átadjuk-e neki az irányítást.

Sitkei Lukács diakónus, börtönlelkész elmondta, hogy e vallási foglalkozásokra Nagy József alezredes, a Kaposvári Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka, valamint a végrehajtó állomány tagjainak támogatásával, együttműködésével kerülhetett sor. Kiemelte, hogy az intézetvezetés tudatosan keresi a kapcsolatot a társadalommal, Somogy megye lakosságával, Kaposvár városával, egyházi és egyéb szervezetekkel, hogy az emberarcú és korszerű büntetés-végrehajtást, továbbá a szabadulást követő eredményes reintegrációt, utógondozást megismertesse az érdeklődőkkel. Ennek fényében vesznek részt az állomány tagjai május 4-i liturgián a kaposvári Nagyboldogasszony-székesegyházban, ahol a rendvédelmi szervek dolgozóiért mutat be szentmisét Varga László megyéspüspök.

Forrás: Kaposvári Egyházmegye

Fotó: Sitkei Lukács

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria