Püspöki misét tartottak Hász István altábornagy, tábori püspök halálának 50. évfordulóján

Hazai – 2023. február 8., szerda | 12:44

Hász István altábornagy, tábori püspök halálának 50. évfordulója alkalmából Berta Tibor tábori püspök szentmisét mutatott be február 7-én a kisbéri római katolikus templomban.

Hász István altábornagy 1884. december 22-én született Kisbéren. A komáromi és a győri bencés gimnáziumban kezdte meg tanulmányait, majd a Bécsi Egyetemen teológiai doktorrá avatták és érdemei elismeréseként Ferenc József császár gyémántgyűrűvel jutalmazta. 1908. július 14-én a bécsi Stephansdomban szentelték pappá. A magyar kormány ajánlására 1929. február 8-án XI. Piusz pápa címzetes püspökké nevezte ki. 1929. március 1-jén Horthy Miklós kormányzó kezdeményezésére a Magyar Királyi Honvédség tábori püspöke lett. 1942. decemberében ő áldotta meg a keleti fronton harcoló katonák számára azt a Szent Kristóf-érmet, amelyet a 101. gépkocsizó tanezred készített védőszentje tiszteletére.

A visszavonuló hadsereggel először Kőszegre, majd onnan Németországba települt át, ahol amerikai hadifogságba került. Németül, angolul, franciául és latinul is tökéletesen beszélt, így a II. világháború befejezése után megszervezte és irányította a magyar katonák, valamint a polgári menekültek lelkigondozását. Sajnos ezen időszak után már nem tért vissza Magyarországra. 1973. január 27-én, 89 éves korában hunyt el Svájcban. Temetési szertartását Mindszenty József bíboros, hercegprímás vezette.

Hász István altábornagy, tábori püspök halálának 50. évfordulója alkalmából Berta Tibor tábori püspök február 7-én szentmisét celebrált a kisbéri római katolikus templomban.

Prédikációjában kiemelte, hogy a jézusi boldogmondások az Újszövetség legtöbbet felolvasott része, ami nemcsak az egyházi évek különböző szakaszaiban hangzik el, hanem akkor is, amikor fontos, hogy elmélyedjünk Jézus szavaiban.

A boldogság az isteni kinyilatkoztatásnak egyfajta központi magva.

Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Ez a szegénység nem a pénztelenséget, a teljes nincstelenséget jelenti, hanem a Jézus által mondott gazdagságot. Nézzétek az ég madarait! Nem vetnek, nem is aratnak és magtárakba sem gyűjtenek, hanem a ti mennyei Atyátok táplálja őket. A püspök felhívta a jelenlévők figyelmét arra, hogy boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert az igazságra való éhezés és szomjazás isteni bölcsességként azt jelenti, hogy aki megízleli, még jobban éhezik tőle, aki ivott belőle, még jobban szomjazik utána.

Berta Tibor püspök gondolatait azzal zárta, hogy Jézus boldognak tudja azokat, akik békét tudnak teremteni. Ma is ebben a nyugtalan világban, e nyugtalan körülmények között, amikor eljön Jézus az Oltáriszentségben, azt kérjük Tőle, hogy próbáljuk ezeket a boldogságokat valamelyest megvalósítani. Mert

amikor megvalósítjuk az igazságot, az irgalmasságot, békességteremtést, akkor az Ő országát valósítjuk meg, akkor az Ő akaratát teljesítjük a mindennapjainkban.

Adjon nekünk erőt Jézus Krisztus, akivel találkozunk a szentmisékben, hogy az Ő kegyelmével ezeket a boldogságokat az Isten országában megvalósítsuk.

Szöveg: László Gábor

Forrás: Győri Egyházmegye

Fotó: Molnár Szilárd

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria