Püspöki szentmisével ünnepelték a homokkerti kápolna búcsúját Debrecenben

Hazai – 2020. október 15., csütörtök | 9:01

A Magyarok Nagyasszonya tiszteletére felszentelt debrecen-homokkerti kápolna búcsúját október 11-én ünnepelték. Szentmisét mutatott be és homíliát mondott Palánki Ferenc, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megyéspüspöke; koncelebrált Orosz Lőrinc plébános. Az eseményről Geréné Sárga Monika sajtóapostol írt beszámolót, melyet szerkesztve közlünk.

A magyarok szoros kötődése Máriához és a Magyarok Nagyasszonya-ünnep eredete Szent István királyhoz kapcsolódik, aki – a Hartvik püspök által a 12. század elején lejegyzett legenda szerint – utód nélkül maradva 1038. augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján, halála előtt Székesfehérvárott a következő szavakkal ajánlotta föl Magyarországot Szűz Máriának: „Mennyek királynője, e világ jeles újjászerzője, végső könyörgéseimben a szentegyházat a püspökökkel, papokkal, az országot a néppel s az urakkal a te oltalmadra bízom; nékik utolsó istenhozzádot mondva lelkemet kezedbe ajánlom” (Szent István király legendája Hartvik püspöktől; fordította: Kurcz Ágnes).

A debreceni homokkerti kápolnában október 11-én, vasárnap tartott búcsúi szentmise elején Palánki Ferenc megyéspüspök köszöntötte a híveket, majd Szűz Mária közbenjárását kérte: segítsen minket, hogy őseink hitéhez méltóan tudjunk élni.

Szentbeszédében a főpásztor felidézte azt a mozzanatot, melyet első szent királyunk tett kilátástalan helyzetében Istenhez fordulva: Máriára bízta nemzetét, addigi életművét. Kitől tanulta ezt Szent István király? – tette fel a kérdést a szónok. – Jézustól.

Jézus bemutatja az igazi atya-gyermek kapcsolatot; földi életének jelentős részét azzal az élménnyel töltötte a názáreti csendességben, hogy szeretve van.

Jézus megtanított bennünket az áldozatos szeretetre, az áldozatos életre, másokért való létezésre, arra, hogy ne magunknak éljünk, hanem azokért, akiket ránk bízott.

Mária ezért foglalkozik velünk, hogy valami jót, szépet és nagyot tegyünk a másik emberért, közösségeinkért, az Egyházunkért, nemzetünkért, Istenért. Erre kaptunk meghívást, és erre adnak példát a magyar szentek – mondta a megyéspüspök.

Amikor így fohászkodunk: „Mária, segíts!”, abban benne van az is, hogy nem vagyunk elegek önmagunknak, szükségünk van mások segítségére. Ezzel a fohásszal belépünk a szeretet birodalmába, Isten országába, ahol a problémákra a megoldást a szeretet adja.

Erre tanít Szent István példája, hogy mi is tanuljunk Jézustól és Máriától.

Legyen bennünk készség a jóra, a másokért való létezésre és Isten akaratának teljesítésére. Mária ebben a legcsodálatosabb példaképünk. Belőlünk is szentet akar formálni Isten, ezért legyen bennünk készség Isten akaratának teljesítésére és az odaadó feltétel nélküli szeretetre – buzdított Palánki Ferenc püspök. – Mária népünk történelme során oly sokszor megmutatta, hogy ő a mi édesanyánk.

„Ez az ünnep is felszólít arra, hogy mutassuk meg: a gyermekei vagyunk. Kérjük Mária segítségét, Szent István király közbenjárását, hogy egész életünkkel tudjunk válaszolni Isten szeretetére és jóságára. Boldogságos Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk!”

A szentmise után szeretetvendégséggel folytatódott a debrecen-homokkerti Magyarok nagyasszonya-kápolna búcsúünnepe.

Forrás és fotó: Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria