Ravasi bíboros nyitotta meg Párizsban a fény nemzetközi évét

Kitekintő – 2015. január 20., kedd | 17:52

Gianfranco Ravasi bíboros, a Kultúra Pápai Tanácsának elnöke a fény teológiai szimbólumáról tartott beszédével nyitotta meg a fény nemzetközi évét Párizsban, az UNESCO székházában – tájékoztat a Vatikáni Rádió.

Gianfranco Ravasi bíboros, a Kultúra Pápai Tanácsa elnöke a fény nemzetközi évét (International Year of Light) a világosság és a fény teológiai szimbólumát elemző beszédével nyitotta meg január 19-én Párizsban.

„A fény nem Isten, de Isten fény” – mondta a bíboros a megnyitóünnepségen. „A fény minden civilizációban fizikai jelenségből szimbolikus archetípussá válik, végtelen spektrumú metaforikus, különösképpen vallásos jellegű kisugárzással. Az elsődleges kapcsolódás kozmológiai jellegű: a fény belépése a teremtett világ létének, létezésének abszolút kezdete” – hangsúlyozta. Ravasi bíboros szerint a fénynek „teo-lógiai” minősége van, ezért az Istenről való beszéd analógiája. Más civilizációkkal ellentétben azonban, amelyek egyszerűsítő módon a fényt (főleg a napfényt) magával az istenséggel azonosítják, a Biblia „egy jelentőségteljes megkülönböztetést vezet be: a fény nem Isten, de Isten fény”. Innen ered a János evangéliumát megnyitó himnusz, ahol „a Logosz, az Ige-Krisztus úgy jelenik meg, mint az igazi világosság, aki minden embert megvilágosít”.

Ezt követően a pápai tanács elnöke a sötétség-fény szembeállításról mint spirituális paradigmáról elmélkedett: a fény egy dicsőséges és életteli jel, szent és transzcendens metafora, azonban nem passzív, hiszen feszültséget teremt ellentétpárjával, a sötétséggel, ily módon a morális és egzisztenciális küzdelem szimbólumává alakul át. 

A fény nemzetközi éve (International Year of Light) egy világméretű kezdeményezés, amelynek célja, hogy a fénynek és az optikai technológiáknak az egyének életében, valamint a társadalom fejlődésében való fontosságát hangsúlyozza.

A nemzetközi év, amelyet a tudományos testületek az UNESCO-val közösen hirdettek meg, sok különböző érintettet kapcsol össze, beleértve a tudományos társaságokat és szövetségeket, oktatási intézményeket, technológiai fórumokat, nonprofit szervezeteket és a magánszektort egyaránt.

A fény tudományos vizsgálatára és annak alkalmazási területeire fókuszáló nemzetközi év meghirdetésével az Egyesült Nemzetek Szervezete hangsúlyozza a globális tudatosság jelentőségét a fényalapú technológiák terén, melyek előmozdítják a fenntartható fejlődést, és megoldásokat kínálnak a világméretű kihívásokra mind az energiafelhasználás, az oktatás, mind a mezőgazdaság és az egészségügy területén.

A fény nélkülözhetetlen szerepet játszik mindennapi életünkben, és tudományos vizsgálata a 21. század megkerülhetetlen, több területet átfogó tudományágává fejlődött. Forradalmasította az orvostudományt, az internet által megnyitotta a nemzetközi kommunikáció lehetőségeit, és továbbra is központi szerepet foglal el a kultúra, gazdaság és a nemzetközi politikai élet összekötésében.

Fotó: Vatikáni Rádió

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria